Kliniskt utbyte på ett sjukhus i Indonesien

Stipendiat
Elisa Kellomäki

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning
Organisationen IFMSA ordnar utbyte för läkarstudenter runt om världen. Jag har blivit nominerat till ett kliniskt utbyte SCOPE i Indonesien.I praktiken innebär det att jag kommer att jobba på ett sjukhus där tillsammans med lokala sjukvårdspersonalen. Syftet med utbytet är att lära sig hur vården fungerar i värdlandet och fördjupa sig i den lokala kulturen. Upplevelsen kommer förhoppningsvis att ge mig ett nytt perspektiv och hjälpa mig bemöta patienter med utländsk bakgrund i mitt framtida yrke

Uppdatering
”IFMSA-Sweden är en ideell studentorganisation som arbetar med humanitära frågor, internationell förståelse, klinik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, folkhälsa samt reproduktiv hälsa. Vi tillhör och arbetar nära International Federation of Medical Students’ Associations som finns representerat i över 120 länder och med över 1,3 miljoner medlemmar.” – IFMSA-Sweden hemsidan 30/5/2019

IFMSA ordnar klinik- och forskningsutbyten för läkarstudenter runt om i världen. Under utbytet får läkarstudenterna möjligheten att jobba på ett sjukhus i värdlandet tillsammans med lokala läkare och annan sjukvårdspersonal. Syftet med utbytet är att lära sig hur vården fungerar i andra länder samt öka förståelsen för olika människor och kulturer.

Jag, Elisa Kellomäki, är läkarstudent vid Umeå universitet. Jag har precis avklarat termin 7 och har redan fått prova på kliniskt arbete på Norrlands universitetssjukhus under de senaste två terminerna på utbildningen. Jag sökte till IFMSA SCOPE kliniskt utbyte eftersom att jag tycker att det är viktigt att få internationella erfarenheter och att utmana sig på många olika sätt. Som läkare är det extra viktigt att ha förståelse för kulturskillnader för att kunna erbjuda likvärdig vård för alla. Fyra veckors utbyte på ett utländskt sjukhus är ett perfekt tillfälle att upphäva fördomar och lära sig bemöta människor med olika bakgrund.

Jag hade glädjen att bli beviljad en plats på en internmedicinsk avdelning på dr. M. Djamil Central General Hospital i Padang, Indonesien. Jag har redan på termin 6 studerat den internmedicinska kursen på utbildningen, så det blir spännande för mig att få observera skillnader i kliniska rutiner mellan Sverige och Indonesien.

Under utbytet kommer jag att bo hos en lokal läkarstudents familj, vilket ger mig ytterligare en chans att få inblick i den indonesiska vardagen. Lokala IFMSA föreningen CIMSA-ISMKI ordnar också ett socialt program, tillsammans med lokala läkarstudenter, för att introducera utbytesstudenter till den lokala kulturen.

Jag tror att praktiken på ett indonesiskt sjukhus kommer att ge mig nya perspektiv och mer förståelse för andra kulturer och olika människor. Förhoppningsvis kommer jag också att lära mig mycket nytt om mig själv och få se skillnader mellan svenskt och indonesiskt sjukdomspanorama och sjukvårdssystem.

Tillbaka