Internationellt utbyte - Sarajevo

Stipendiat
Läredaskolan 7-9, Hässleholm

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning
Projektets syfte är att våra elever ska få en djupare förståelse för hur skolans verksamhet ser ut i Sarajevo, skillnader i kultur och seder, samt utbyta erfarenheter med andra elever. Vi tänker samarbeta med en skola i Sarajevo som heter Silvie Strahimir Kranjcevic Skola. Deras elever kommer sedan att besöka vår skola för att i exakt samma syfte utbyta erfarenheter om kultur etc.

Uppdatering
Projektets syfte är att våra elever ska få en djupare förståelse för hur skolans verksamhet ser ut i Sarajevo, skillnader i kultur och seder, samt utbyta erfarenheter med andra elever. Vi tänker samarbeta med en skola i Sarajevo som heter Silvie Strahimir Kranjcevic Skola. Deras elever kommer sedan att besöka vår skola för att i exakt samma syfte utbyta erfarenheter om kultur etc.
Vi kommer besöka diverse museer och städer för att få en så stor inblick som möjligt i hur kriget har satt sina spår i Sarajevo och Bosnien, men också se hur skolan förhåller sig till vår skola i Sverige. Eleverna kommer tillsammans med värdarna få guidade turer och besöka museer i Sarajevo samt Mostar.

Slutrapport
Vi har besökt den ovan nämnda skolan i Sarajevo med ett gott utfall. Första dagen handlade mycket om rundvandring och upptäcka staden. Eleverna fick se en massa gamla byggnader och se hur kulturerna är integrerade med varandra. Bland annat kan ses kyrkor, moskéer och synagogor i samma område. Sedan besöktes staden Mostar, 25 mil från Sarajevo, där eleverna fick dels se hur staden har tagit stryk av kriget och även besöka krigsmuseum, något som eleverna uppskattade men också blev tagna av. Vi besökte även olympiska museet och bankrigsmuseet. Eleverna tog även del av skolundervisningen och fick följa med sina värdar och se hur skolan fungerar i Sarajevo.
Vidare kommer vi nu arbeta med att den bosniska skolan kommer att besöka oss under hösten för att på liknande sätt dels följa vår skolorganisation men även uppleva vår kultur och seder.
Eleverna har på ett mycket pedagogiskt sätt fått uppleva förstörelsen och även restaurationen som Sarajevo har gått igenom. Några av de vanligaste elevkommentarerna var att man inte visste hur illa det var osv.
Vi anser att projektet har utfört i enlighet med vår ansökan och syfte och hoppas på ett lyckat samarbete där vi tillsammans med Silvie Strahimir Kranjevic Skola kan fortsätta sprida våra erfarenheter och kunskap kring just internationell förståelse.

Tillbaka