Summer course: Armed Conflict, Peace Processes and the Challenges of Peacebuilding in Colombia

Stipendiat
Elin Christina Prestgaard

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Kursen utgör ett viktigt och givande komplement till mina Freds och Konfliktstudier vid Lunds Universitet. Jag strävar efter att i tillägg till min utbildning ta del av olika typer av kulturella och akademiska utbyten för att få praktiska insikter i komplexa frågor rörande internationellt samarbete. Som student av fredsfrågor anser jag det också vara ett medföljande ansvar att ta del av praktiska upplevelser som denna sommarkurs för att kunna göra ett bra och legitimt jobb i en framtida karriär.

Uppdatering
Mellan den 10:e och 28:e juni kommer jag, Elin, befinna mig i Bogotá på en sommarkurs med namnet ”Armed Conflict, Peace Processes and the Challenges of Peacebuilding in Colombia” som ges av Universidad de los Andes. Kursen blandar föreläsningar och akademiska seminarier med studiebesök till aktörer involverade i fredsprocessen där bland annat exkombattanter från FARC, den colombianska kongressen och FN:s utvecklingsorgan på plats i landet kan nämnas. Genom detta syftar kursen till att ge studenterna en bred och nyanserad förståelse för den komplexa process som fredsbyggande ofta innebär. Genom att besöka och lyssna på flertalet parter i konflikten undviker kursen att ge en ensidig och förenklad bild av konflikten, och förmedlar istället vikten av att lyssna och inkludera alla berörda parter för att främja möjligheten för en hållbar fred. Kursen syftar till att belysa de ’best practices’ som visat sig fungera väl i implementeringen av det aktuella fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och FARC, men strävar också efter att förmedla kunskap och förståelse kring vad som visat sig vara mindre lyckat och varför så har blivit fallet.

Då jag till vardags är student i Freds- och konfliktstudier vid Lunds Universitet är denna sommarkurs högst relevant för mina studier. Jag tror personligen att det är viktigt att kombinera studier med mer praktiskt orienterade upplevelser som denna kurs innebär för att få en djupare förståelse för komplexa frågor rörande fred och internationellt samarbete - en värdering jag delar med Palmefonden. Jag är därför mycket tacksam för det finansiella stöd jag fått från fonden som gör det möjligt för mig att delta på kursen. Jag är övertygad om att kursen kommer vara oerhört lärorik och givande, och bistå mig i min strävan att arbeta med internationella frågor i en framtida karriär.

Tillbaka