Peacebuilding in Colombia Academic Summer Course

Stipendiat
Louise Warvsten c/o Robert Warvsten

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Projektet avser en sommarkurs, `Peacebuilding in Colombia´, förlagd i Bogota i Colombia. Syftet och målet med kursen är att få en utökad förståelse för fredsbyggande i praktiken, samt att få en bredare erfarenhet av internationella miljöer och skilda kulturella kontexter. Kursen är tänkt som ett komplement till min nuvarande utbildning i juridik och freds- och konfliktvetenskap, då min förhoppning är att i framtiden kunna arbeta med dessa frågor i internationella sammanhang.

Uppdatering
Första rapporten- redovisning Olof Palmes minnesfond Louise Warvsten- 9472 Projektet omfattar en sommarkurs, ’Peacebuilding i Colombia’ vilken är förlagd i Bogotá, Colombia. Under tre veckor kommer vi kursdeltagare att fördjupa oss i den colombianska fredsprocessen, samt de problem och svårigheter som processen varit och fortfarande är förknippad med. Kursen kombinerar teoretiska aspekter med fältstudier, guidade lokala turer och seminarium med experter som arbetar i fält. Jag kommer att åka till Bogotá den sjunde juni 2019, och kursen börjar sedan den tionde juni. Under kursens gång kommer jag att bo på med andra internationella studenter nära campus, och jag ser mycket fram emot att dela och diskutera de upplevelser kursen kommer att bära med sig med dessa studenter. Syftet med projektet är främst att få en utökad förståelse för fredsbyggande i praktiken, men även att få en bredare erfarenhet av internationella miljöer och skilda kulturella kontexter. Kursen är tänkt som ett komplement till min nuvarande utbildning i juridik och freds- och konfliktvetenskap, då min förhoppning är att i framtiden kunna arbeta med dessa frågor i internationella sammanhang. Då min nuvarande utbildning till hög grad är bunden till det akademiska, anser jag att praktisk erfarenhet samt välförankrade internationella perspektiv blir nödvändiga för att i framtiden kunna uträtta ett meningsfullt arbete. För att försöka sprida resultatet av projektet, kommer jag under kursens gång att blogga på https://pbcolombia.travel.blog . Det är min förhoppning att i bloggen redogöra för mina upplevelser samt kursens innehåll, i syfte att sprida förståelse för den colombianska fredsprocessen och fredsbyggande i praktiken.

Tillbaka