Toleransresa till Auschwitz

Stipendiat
Eleverna i klass 8 Lerbergskolan

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Syftet med resan är att skapa kunskap och förståelse om mänskliga rättigheter genom att på plats uppleva historiens mörka sidor kring förintelsen. Då våra ungdomar ständigt i vardagen möter rasism och främlingsfientlighet ser både vi föräldrar och ungdomarna det som viktig att koppla samman det vi upplever i dag med den mörka historia som utspelade sig under andra världskriget. Målet är att öka kunskapen om vad rasism står för och vad det kan leda till samt att öka respekten för allas lika värde

Uppdatering
Eleverna i klass 8 på Lerbergsskolan, Höganäs kommun har på eget initiativ, med föräldrars hjälp planerat en toleransresa till Berlin och Auschwitz. Syftet med resan är att tillgodose sig kunskap och förståelse om mänskliga rättigheter genom att på plats uppleva historiens mörka sidor kring förintelsen.
Då Höganäs kommun genom Lerbergsskolan inte stöttar eleverna genom ledighet eller ekonomiskt bidrag för denna typ av resa så har eleverna och förädlar på eget initiativ planerat resan. Under snart ett års tid har eleverna genom arbetsinsatser och olika typer av försäljning samlat in pengar för att bekosta resan. Vi gläds mycket att tilldelas Palmestipendiet på 15 000kr vilket är starkt bidragande till att resan kan genomföras som planerat i okt 2019.
Då våra ungdomar ständigt i vardagen möter rasism och främlingsfientlighet ser både vi föräldrar och ungdomarna det som viktigt att koppla samman det vi upplever i dag med den mörka historia som utspelade sig under andra världskriget. Målet med resan är att öka kunskapen om vad rasism står för och vad det kan leda till samt att öka respekten för allas lika värde.

Tillbaka