Toleransresa till Auschwitz

Stipendiat
Eleverna i klass 8 Lerbergskolan

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Syftet med resan är att skapa kunskap och förståelse om mänskliga rättigheter genom att på plats uppleva historiens mörka sidor kring förintelsen. Då våra ungdomar ständigt i vardagen möter rasism och främlingsfientlighet ser både vi föräldrar och ungdomarna det som viktig att koppla samman det vi upplever i dag med den mörka historia som utspelade sig under andra världskriget. Målet är att öka kunskapen om vad rasism står för och vad det kan leda till samt att öka respekten för allas lika värde

Uppdatering
Eleverna i klass 8 på Lerbergsskolan, Höganäs kommun har på eget initiativ, med föräldrars hjälp planerat en toleransresa till Berlin och Auschwitz. Syftet med resan är att tillgodose sig kunskap och förståelse om mänskliga rättigheter genom att på plats uppleva historiens mörka sidor kring förintelsen.
Då Höganäs kommun genom Lerbergsskolan inte stöttar eleverna genom ledighet eller ekonomiskt bidrag för denna typ av resa så har eleverna och förädlar på eget initiativ planerat resan. Under snart ett års tid har eleverna genom arbetsinsatser och olika typer av försäljning samlat in pengar för att bekosta resan. Vi gläds mycket att tilldelas Palmestipendiet på 15 000kr vilket är starkt bidragande till att resan kan genomföras som planerat i okt 2019.
Då våra ungdomar ständigt i vardagen möter rasism och främlingsfientlighet ser både vi föräldrar och ungdomarna det som viktigt att koppla samman det vi upplever i dag med den mörka historia som utspelade sig under andra världskriget. Målet med resan är att öka kunskapen om vad rasism står för och vad det kan leda till samt att öka respekten för allas lika värde.

Slutrapport
Eleverna har genomfört sin planerade toleransresa till Auschwitz. Det blev en mycket minnesvärd resa där allting fungerade perfekt. Resan planerades omfattande på hemmaplan för att kunna få ut så mycket som möjligt av dagarna.
Under hela bussresan hade vi med oss en svensktalande guide som inför varje resmål gick igenom historia och information om respektive resmål, denna genomgång var ca 1 timma lång per resmål.
Utöver detta så hade vi arrangerat en lokal Svensktalande guide i Berlin samt lokala Engelsktalande guider i Auschwitz. Vi fick en mycket bra beskrivning av resmålen och det fanns gott om tid för eleverna att diskutera och reflektera över det de såg och upplevde.

När det gäller besöket i Berlin så var det nog förintelsemonumentet som gav starkast intryck. Vi besökte bla även delar av Berlinmuren och check Point Charlie.

Auschwitz och Birkenau gav självklart mycket starka intryck. Gaskammare, vakttorn, sovsalar, skor, järnvägsspår, historien blev mycket levande och kommer finnas kvar länge i minnet.
Många av deltagarna blev mycket berörda och det gavs mycket tid, inte minst på bussen till att diskutera alla intryckt från besöken. Det blev konkreta diskussioner om historien kan upprepas i dag, och hur vi som medmänniskor kan ta ställning i vardagen.

Efter hemkomst genomfördes en gemensam samling i skolan där föräldrar och anhöriga var välkomna att titta på ett bildspel från resan. Eleverna delade sina starkaste intryck från resan. Under denna träff fick föräldrar och anhöriga skriva var sin fråga till den gemensamma gruppen som gällde resan och upplevelserna som vi sedan diskuterade tillsammans.
Vi är mycket tacksamma för det stipendium som ni tilldelade eleverna. Utan detta stipendium hade vi inte kunnat genomföra resan med en så pass hög kvalité kring guider och besök. Vi kan konstatera att resan har givit eleverna minnen för livet och en ökad kunskap om förintelsen.

Tillbaka