Mänskliga rättigheter, fake news och påverkan

Stipendiat
Montessoriskolan Floda allé 2

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning
Projektet syftar till att ge eleverna en upplevelse och lärdom för livet. Att de skall få se och uppleva historiska händelser och skeenden. Att inhämta kunskap och resonera kring dessa både före och efter själva resan till koncentrationslägret i Auschwitz. Projektet har som mål att göra historien levande för att ta lärdom inför framtiden. Målet är att ingjuta demokratiska principer hos eleverna.

Uppdatering
En upplevelse för livet och till nytta för samhället –
Vi drar lärdom för framtiden

Årskurs nio på Montessoriskolan i Floda åker på skolresa till Auschwitz

Projektet syftar till att ge eleverna en upplevelse och lärdom för livet. Att de skall få se och uppleva historiska händelser och skeenden. Att inhämta kunskap och resonera kring dessa både före och efter en resa till koncentrationslägret i Auschwitz. Projektet har som mål att göra historien levande för att ta kunna ta ansvar för samhället i framtiden. Målet är att ingjuta demokratiska principer hos eleverna.

Som en del av undervisningen i samhällskunskap, historia, bild och media startar projektet i början av höstterminen där de förbereds för resan genom ett gediget kunskapsinhämtande. Undervisningen kommer att utformas för att kunna dra paralleller till andra historiska skeende, samtiden och framtiden. Ämnet bild integreras och fokuserar på hur bild och media har och kan användas i propagandasyfte.

Projektet syftar till att sammanföra olika perspektiv och värden såsom demokrati, politisk påverkan, mänskliga rättigheter, teknologisk utveckling, reaktionära värden, propaganda och ”fake news”. Målet är ge eleverna en integrerad och grundad förståelse som en grund för ett framtida samhällsengagemang och ansvarstagande. Att eleverna får möjligheter att se sig som en del av världen där vi genom gemensamma värden tar ansvar för sin omgivning och omvärld. Att kunna göra historiska jämförelser mellan historisk propaganda och modern politisk påverkan och ”fake news”.

Tillbaka