Civilkurage, inte utan min kompis

Stipendiat
Unga Örnar i Stokcholms län och Blekinge

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning
Projektet är en fortsättning från utbildningen vi genomförde i januari. Den här gången är det deltagarna ifrån första utbildningen som arrangerar en diskussionshelg i Blekinge. Syftet är att fördjupa kunskaperna och de egna verktygen för hur vi kan minska extremhögerns inflyttande över ungas vardag.
Målet är att gruppen kommer göra en Zine med konkreta tips på vad en kan göra för att ifrågasätta rasism i sin vardag som vi kan sprida i sociala medier och ge ut till makthavare & lokalavdelningar.

Uppdatering
Unga Örnar Stockholms Län och Unga Örnar Blekinge ville göra en fortsättning på Civilkurageutbildningen som anordnades i januari 2019. Syftet var att genom folkbildningen diskutera hur en kan bli en bättre antirasist och att deltagarna skulle dokumentera det genom att göra en Zine.
Helgen ska planeras utav en grupp av deltagarna från civilkurageutbildningen. Helgen ska leda till att fler vågar vara antirasister och visa civilkurage. Utbildningen ska genomföras i Blekinge.

Slutrapport
Unga Örnar Stockholms Län och Unga Örnar Blekinge arrangerade 6-8 september en utbildning på Karlnäsgården i Ronneby, Blekinge. Utbildningen planerades av ungdomar från fem distrikt som var med på Civilkurageutbildningen.
Maja Heller (Byggnads Småland-Blekinge), Magnus Manhammar (Riksdagsledamot samt författare till boken SD-Koden) samt Linnéa Klinke (Distriktsstyrelse ledamot Unga Örnar Stockholms Län) höll olika workshops för att gruppen senare ska kunna göra en zine fylld av reflektioner från dagarnas diskussioner. Maja höll ett pass om mänskliga rättigheter, Magnus höll om rasism samt nazism och Linnea höll en workshop om islamofobi, antiziganism och antisemitism. Söndagen ägnades åt att ta fram en zine, en tidning, där deltagarna fyllde den med tips på böcker och filmer om representation, om civilkurage och Rosa Parks, en reflektion kring skillnaden mellan en antirasist och en person som inte är rasist. Vi lyfter upp deltagarnas reflektioner och har med oss Zinen som heter ”Handbok för hur man blir en bättre medmänniska”. Framöver kommer vi fortsätta att agera vid rasism, larma, stoppa, stötta och anmäla. Efter Riksläger 2020 kommer vi även fortsätta med utbildningarna då de varit framgångsrika och uppskattade.
Genom den här helgen har deltagarna fått ett tydligare kommunikativt sätt att lyfta upp vad det innebär att vara antirasist och att det inte är samma sak som att inte vara rasist. Att vara antirasist kräver ett aktivt ställningstagande, en aktiv handling, civilkurage. Deltagarna kommer lättare kunna ifrågasätta intolerans och en illvilja till att förstå varandra.

Tillbaka