Globalskola

Stipendiat
Unga Örnar Väst

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Nu vill vi utöka vårt arbete för att få en ökad internationell förståelse mellan ungdomar i Namibia och Sverige, vi har tittat på det framgångsrika arbetet som man gjort i Blekinge med Globalskolor och vill testa det i Västsverige oxå.
Syftet är att tonåringar i Västsverige och Namibia ska få en ökad internationell förståelse och målet är att minst 30 tonåringar under 2019 få möjlighet att delta i Globalskolan i Sverige och Namibia

Uppdatering
Unga Örnar Väst genomför Globalskola i Munkedal Unga Örnar Väst kan stolta berätta att vi kommer genomföra en Globalskolan för ungdomar i åldrarna 13-18 år under sommarlovet. Detta är möjligt sedan vi fått stipendium från Olof Palmes minnesfond.
Globalskolan kommer genomföras i Munkedal under tiden 24-27 juni. Sammanlagt kommer ca 15 ungdomar från både Sverige och Namibia delta under dessa dagar. Globalskolan är en metod som har utvecklats av Unga Örnars Riksförbund som syftar till att ge tonåringar en ökad Internationell förståelse genom att jobba med ledarutbildning, projektledning, barns rättigheter, folkhälsa och demokrati. Globalskolan genomförs som en del i Unga Örnars arbete med Internationell förståelse och projektet “Childrens Movement”
Vi hoppas att ni är intresserade av att komma och besöka oss under någon av dessa dagar i Munkedal och uppmärksamma Globalskolan i er tidning/radioprogram.

Slutrapport
Vi har genomfört ett svarsbesök genom att en grupp på fyra ungdomar och en vuxen ledare från Namibia kom och deltog på vår Globala Skola i Munkedal i somras. Syftet var att ungdomarna från Namibia skulle få se mer hur Sverige är i jämförelse med Namibia och fortsätta prata om våra kärnämnen i Globalskolan: demokrati, jämlikhet, barns rättigheter och jämställdhet. Vi vill inspireras av och lära av varandra och utbyta erfarenheter och idéer för hur vi kan skapa en bättre värld tillsammans. Detta har finansierats genom bidrag från Olof Palmes Minnesfond och Folke Bernadottes Minnesfond

Vår plan kring upplägget var att vi skulle prata om samma saker och göra liknande aktiviteter som vi gjorde i Namibia, för att forma en röd tråd för vår Globala Skola. Så vi fokuserade på föreläsningar om jämlikhet, barns rättigheter, feminism, härskartekniker och motstrategier, solidaritet kontra välgörenhet, demokrati och barns deltagande i demokratin. Föreläsningarna var upplagda som interaktiva erfarenhets- och kunskapsutbyten där alla uppmanas delta aktivt att ställa frågor och bolla erfarenheter och idéer.

Förutom föreläsningar passen så hade vi flera utflykter och aktiviteter. Vi besökte Munkedals pappersbruk och fick en rundvandring på arbetsplatsen, fick en genomgång av Sveriges arbetarrörelsehistoria och besökte gamla arbetarbostäder. Vi diskuterade också arbetsförhållanden och fackrörelsens närvaro i länderna. Vi paddlade kanot och pratade om allemansrätt. Vi anordnade ett eget midsommarfirande för att visa en av våra svenska traditioner. Vi satt också med som åhörare under ett kommunfullmäktigesammanträde i Munkedal för att se hur den lokala politiken sköttes. Efter Globalskolan var avslutad så åkte vi och deltog på Unga Örnars förbundskongress i Sölvesborg. De som deltog där var hela den namibiska gruppen och Unga Örnar Västs kongressdelegation plus distriktsombudsmannen. Under kongressen fick vi se hur barn kan delta i demokratiska beslutsprocesser. Efter kongressen deltog alla på Unga Örnars sydläger i Norje Boke. Där fick alla lära känna varandra bättre och fick chansen att utbyta erfarenheter samtidigt som man fick leka, bada och njuta av den svenska sommaren.

Den röda tråden i vårt utbytesprojekt är internationell solidaritet. Vi vill att alla ungdomar som deltar ska lära sig vikten av att inte se människor som stereotyper utan hitta likheter över landsgränser. Genom att träffa ungdomar från andra länder och få chansen att lära känna varandra och utbyta egna erfarenheter så hoppas vi att deltagarna kommer kunna se samhällsproblem ur olika perspektiv, främst klassperspektivet. I en tid där högerextremismen åter breder ut sig och vill inskränka i de mänskliga rättigheterna så behövs fler som står upp för och med varandra i solidaritet.

Malin Stål
Distriktsombudsman för Unga Örnar Väst

Tillbaka