Tolerans

Stipendiat
Korsängsskolan

Stipendiebelopp
75000 kr

Sammanfattning
Syftet med denna toleransresa är att sprida kunskap och förståelse kring mänskliga rättigheter, samt att på sikt ge eleverna redskap för att hantera och motverka främlingsfientlighet och intolerans i ett demokratisk samhälle.
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Uppdatering
Syftet med denna toleransresa är att sprida kunskap och förståelse kring mänskliga rättigheter, samt att på sikt ge eleverna redskap för att hantera och motverka främlingsfientlighet och intolerans i ett demokratisk samhälle.
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

I dagsläget så befinner vi oss i uppstarten av projektet med planering och undervisning kopplat till projektet med eleverna. Pedagoger inom historia, svenska, samhällskunskap, bild och engelska kommer under våren samarbeta för att utforma ett pedagogiskt innehåll där den gemensamma nämnaren är tolerans och mänskliga rättigheter. Utöver den pedagogiska planeringen så går mycket kraft, tid och energi åt till det logistiska så som flyg, boende, mat, program i Krakow med besök på Schindlers fabrik, Auschwitz, de Judiska kvarteren samt ansvar, riskanalys och säkerhetsaspekter om olyckan skulle vara framme.

Slutrapport
Vi använde pengarna från Palmefonden för att resa till Krakow den 23 till den 26 april 2019.

Syftet med resan var att besöka Auschwitz-Birkenau, samt Schindlers fabrik. Vi fick en guidad rundvandring genom koncentrationslägret Auschwitz - Birkenau. Det var en speciell upplevelse eftersom vi förstod hur förfärligt det hade varit att leva som fånge där. Många var väldigt berörda och kände stor empati och respekt för de människorna som levt där. Korsängsskolan hedrade offren för Förintelsen genom att lägga rosor vid ”Dödensvägg”. Vi önskar att minnena av alla offer ska leva kvar och hedras.

Vi och eleverna är mycket nöjda med vår resa och det var en väldigt lärorik upplevelse, samt att våra elever i årskurs 9 utgör goda ambassadörer för att sprida budskapet från resan vidare.

Resan är i linje med den undervisning som bedrivs inom ämnesområdena historia och samhällskunskap, i projektet har även ämnena svenska och bild vävts in. Eleverna har redovisat sin resa genom bilder och reflektioner vid en presentation i aulan för personal och föräldrar. Vidare så arbetar de med en skoltidning som inom de närmsta veckorna går i tryck. Att kunna delta i en studieresa av detta slag bidrar till det antirasistiska arbetet genom att man förstår att människor har lika värde oavsett religion, kultur och härkomst.

Vi hoppas att detta projekt bidrar till att fostra demokratiska medborgare som verkar i enlighet med de mänskliga rättigheterna.

Anna Streng
Henrik Norrström
Leena Tiberg
Patricia Holmberg
Linda Sahlberg
Jenny Pettersson

Korsängsskolan
Korsängsgatan 10
749 49 Enköping

Tillbaka