Tolerans

Stipendiat
Korsängsskolan

Stipendiebelopp
75000 kr

Sammanfattning
Syftet med denna toleransresa är att sprida kunskap och förståelse kring mänskliga rättigheter, samt att på sikt ge eleverna redskap för att hantera och motverka främlingsfientlighet och intolerans i ett demokratisk samhälle.
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Uppdatering
Syftet med denna toleransresa är att sprida kunskap och förståelse kring mänskliga rättigheter, samt att på sikt ge eleverna redskap för att hantera och motverka främlingsfientlighet och intolerans i ett demokratisk samhälle.
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

I dagsläget så befinner vi oss i uppstarten av projektet med planering och undervisning kopplat till projektet med eleverna. Pedagoger inom historia, svenska, samhällskunskap, bild och engelska kommer under våren samarbeta för att utforma ett pedagogiskt innehåll där den gemensamma nämnaren är tolerans och mänskliga rättigheter. Utöver den pedagogiska planeringen så går mycket kraft, tid och energi åt till det logistiska så som flyg, boende, mat, program i Krakow med besök på Schindlers fabrik, Auschwitz, de Judiska kvarteren samt ansvar, riskanalys och säkerhetsaspekter om olyckan skulle vara framme.

Tillbaka