Val och demokrati

Stipendiat
Sara Edvinsson

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Jag vill undersöka hur det civila samhället i Kamerun ser ut och hur yngre organiserar sig för att verka för ett mer demokratiskt och fritt samhälle. I mars 2019 har det gått 5 månader sedan presidentvalet och jag vill då göra intervjuer med ungdomar som var aktiva under valrörelsen för att skapa en bild av hur det civila samhället kan verka för rättvisa och demokrati.

Uppdatering
Hur mår civilsamhället i Kamerun?

Sara Edvinsson från Linköping har fått 15.000 kronor av Olof Palmes minnesfond för att resa till Kamerun och studera det civila samhället. Resan kommer att gå av stapeln under våren 2019, då har det gått ett halvår sedan valet ägde rum.

Sara vill undersöka hur det civila samhället i Kamerun ser ut och hur yngre organiserar sig för att verka för ett mer demokratiskt och fritt samhälle. Genom att prata med ungdomar som var aktiva under valrörelsen i olika i organisationer, hoppas hon kunna skapa en bild av hur det civila samhället i Kamerun verkar för rättvisa och demokrati.

Idén till projektet har Sara haft sedan ett tag tillbaka. Redan när hon läste statsvetenskap vid Lunds Universitet var hon intresserad av demokratiprocesser och specifikt i Subsahariska Afrika.

- Just nu jobbar jag som journalist och har demokrati och val som fokusområde. Jag är intresserad av samhällets olika delar och försöker hela tiden förstå varför saker händer. Jag har jobbat på nationell och lokalnivå och vill gärna utvecklas internationellt. Därför vill jag undersöka Kameruns civilsamhälle, berättar hon.

Anledningen till att det blev Kamerun är för att Sara har kontakter på plats i Yaoundé, vilket underlättar projektets genomförande. Både logistiskt men också genom att hon får tillgång till ett nätverk av personer, som annars skulle vara svårt att få tillgång till.

I dag tas demokratin för givet i Sverige, något som är farligt. Demokrati är något som måste värnas om och som vi - samhället - måste ta hand om. Genom intervjuer vill Sara berätta och skildra hur Kameruns civila samhälle agerade under valrörelsen och hur de uppfattar valet och dess utgång fem månader efter.

- Syftet med projektet är att skildra ett samhälle i förändring, som är på väg mot ett mer demokratiskt styre. En del av projektet är att öka förståelsen och kunskapen kring det civila samhället och vilken kraft det har i en demokratiprocess. Att förstå vikten av att värna om demokratins olika delar. Något som jag tror och hoppas kan generera lärdomar för oss här i Sverige också, säger Sara Edvinsson.

Tillbaka