Nya bilder av Afrika

Stipendiat
Österlens folkhögskola

Stipendiebelopp
55000 kr

Sammanfattning
Vi vill bjuda in tre unga författare/poeter/kulturentreprenörer från Ghana, Zimbabwe och Kenya/Uganda till Skåne och Österlens folkhögskola med omnejd. Tillsammans vill vi skapa bilder av det samtida Afrika men även nyansera gästernas bilder om oss. Med vår skolas deltagare, samt på skolor i närområdet genomför vi workshops utifrån berättelser och samtal. Detta tror vi bidrar till ökad ömsesidig internationell förståelse, samt motverkar rasism i tider där högerpopulism vunnit mark i Skåne.

Uppdatering
Nya bilder av Afrika på Österlen

Österlens folkhögskola har under 40 års tid samarbetat med olika organisationer, enskilda personer och skolor i afrikanska länder. Nu har skolan tilldelats ett stipendium från Olof Palmes Minnesfond för att bjuda in unga författare och kulturentreprenörer från afrikanska länder.

Genom åren har många kursdeltagare på Österlens folkhögskola rest till bland annat Ghana, Uganda, Tanzania, Kenya och Zimbabwe. De senaste årens kurser En litterär resa genom Afrika och Östafrika i förändring har fokuserat på skönlitteraturens roll och framväxt samt entreprenörskap. Under studieresorna har kursdeltagarna träffat författare, förläggare och olika kreativa egenföretagare. Olof Palmes Minnesfond har nu tilldelat Österlens folkhögskola 55 000 kronor för projektet Nya bilder av Afrika. Detta har möjliggjort att skolan kan återgälda något av den generositet som deltagare mötts av på resor, genom att bjuda in representanter för samarbetsorganisationer i Afrika till Österlen.
I projektet Nya bilder av Afrika medverkar författaren, poeten och musikern Mercy Dhliwayo från Zimbabwe, författaren och studenten Josephine Attafuah från Ghana och dokumentärfilmaren Alex Ireeta från Uganda. Under två veckors tid i maj månad kommer det att hållas olika workshops på folkhögskolan, på gymnasieskolor i närområdet och på en del andra platser i Skåne, som alla syftar till att bredda bilden av Afrika. De inbjudna gästerna kommer att dela med sig av berättelser, rap-låtar, poesi och film. Utifrån detta material kommer det att föras samtal om möjligheter och utmaningar, om personlig drivkraft och det kreativa uttryckets betydelse. Med litteratur och film som medel är förhoppningen att samtalen ger inspiration till nya uttryck och insikter om unga människor förutsättningar i allas länder, inklusive Sverige.
I en tid då högerpopulismen vinner mark i Sverige är det viktigt att mötas över gränser. Olof Palmes minnesfond stödjer projekt som bland annat arbetar för internationell förståelse, mot rasism och för mänskliga rättigheter. I detta projekt får unga vuxna möjlighet att vända och vrida på olika perspektiv – i detta fall gällande bilder av Afrika – som en motpol till stereotypa föreställningar i både samhället och i media. Samtalen kommer att samlas både litterärt och visuellt för att sprida till andra.

Tillbaka