Civilkurage -

Stipendiat
Unga Örnar i Stockholms Län

Stipendiebelopp
36000 kr

Sammanfattning
Unga Örnar i Stockholms Län kommer genomföra en utbildning för medlemmar för Unga Örnar i hela Sverige. Utbildningens syfte är att sprida kunskapen hur barn och unga kan vara med och ändra det växande hatet till ökad förståelse och respekt. Utbildningen kommer vara under 3 januari till 6 januari på kursgården Örnboet som ligger utanför Skarpnäck.

Uppdatering
Unga Örnar i Stockholms Län har blivit beviljade pengar från Olof Palmes Minnesfond för att genomföra en nationell spetsutbildning i Civilkurage 3-6 januari. Kursen tar plats på Örnboet och deltagare ifrån stora delar av Sverige kommer till Stockholm för att dela med sig av verktyg för att stå upp för våra gemensamma, demokratiska värderingar. Varje dag under utbildningen kommer ha olika teman som vi kommer att koppla ihop med Civilkurage. Under Tema Stockholm får deltagarna möjlighet att se staden Stockholm men framförallt besöka Forum för levande Historia som har en utställning inom ämnet som heter Spela roll. Under Tema Bekämpa Rasismen får deltagarna verktyg för att kunna genomföra Nätaktivism och kunskap om hur rasism och populism tar sig uttryck och vad jag kan göra för att förhindra det. Under Tema Parlamentariskt arbete kommer deltagarna ges verktyg för att skriva motioner och argumentera för sina förslag till förändringar i samhället i stort och i smått.

Slutrapport
Under första helgen i januari genomförde Unga Örnar i Stockholms län en utbildning i
Civilkurage med Örnar från hela Sverige. Vi genomförde utbildningen i samarbete med ABF
Stockholm och finansierades av Olof Palmes Minnesfond. Det var 29 deltagare ifrån 9 av 20
distrikt och 3 ledare. Under utbildningen hade vi 3 olika teman: Stockholm, bekämpa
rasismen och förändringsarbete.
Vi har fått besök av ABF Norra Stockholms Län, Unga Örnar förbundet, S-Studenters
förbundssekreterare Anton Jordås och SSU Stockholms ordförande Daniel Vencu
Velasquez. Vi har även besökt Forum för levande historia och tog del av deras utställning
"Spela roll" som handlar om den passiva åskådaren. Vi har även besökt LO och Anders
Österberg i riksdagen.
Vi från distriktet vill rikta ett extra stort tack till Mia Malmgren som både höll i workshops men
även såg till att vi blev mätta samt Roma Gebreyohannes och Selam Issak som hjälpt till
med matlagningen under lördagen. Utan er hade vi inte haft en lika bra utbildning!
Allmänna reflektioner
Vi fick in 41 anmälningar och tog in 35 deltagare eftersom vi vet att det blir avhopp i sista
minuten. Det kom 29 deltagare mellan 9 - 23 år gamla. En av våra målsättningar var att ge
vidare verktyg för att kunna utveckla det antirasistiska arbetet och öka ansvarskänslan hos
våra deltagare. Det är något som vi anser att vi lyckats med då flera har ökat sin närvaro på
sociala medier och vågar ifrågasätta kommentarer och attityder som de tidigare inte kollade
på. Projektet blev bättre än tänkt då flera av föreläsarna lyckades entusiasmera deltagarna
och de diskussioner som följde gav vidare reflektioner för deltagarna som fortsatte samtalen
långt in på nätterna.
Vi ser att det finns ett stort behov av nationella mötesplatser för att diskutera denna typ av
frågor. Deltagarna enades bakom sina värderingar och brist på kunskap i hur en kan
praktisera värderingarna en står upp för. Genom att vara en mötesplats så kunde ungdomar
som i vanliga fall främst haft personer med andra värderingar runt omkring sig känna sig
trygga och få prata om hur en kan hantera att ha personer som sympatiserar med intolerans
i sin umgängeskrets.
Utbildningen gav deltagarna förståelsen och modet för att ta nästa steg. Att gå ifrån att vara
en passiv åskådare till att bli en ifrågasättande eldsjäl. Vi är övertygade om att det nätverk
som bildats nu kommer hålla sig kvar, nästa träff är under Norje Boke lägret i Sölvesborg i
juli. Många av deltagarna från utbildningen kommer åka dit för att lära känna varandra ännu
bättre.
Distriktet kommer fortsätta ha Civilkurage som vårt tema för året fram till dess att vi lyckas
besegra rasismen och skapa ett samhälle där alla kan delta på jämlika villkor. Arbetet tar sig
främst i form av politisk påverkansarbete samt eventuellt en utbildningshelg till.

Tillbaka