SSU Södra Älvsborg möter ”Heel the Hood” Kapstaden

Stipendiat
Olof Palmes internationella center

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning
Syftet är att utbyta erfarenheter, tankar, idéer och kunskap kring samhällsutveckling och ungas situation i Sydafrika och Sverige.
Efter resan ska de delta i SSU:s olika kurser och utbildningar för att presentera sina upplevelser och skapa internationell förståelse.

Det långsiktiga målet är att öka engagemanget för internationellt solidaritetsarbete inom SSU.

Uppdatering
SSU Södra Älvsborg möter ”Heal the Hood” i Kapstaden

Syftet är att utbyta erfarenheter, tankar, idéer och kunskap kring samhällsutveckling och ungas situation i Sydafrika och Sverige.
Två engagerade SSU:are från Södra Älvsborgs distrikt har under december 2018 rest till Sydafrika för att träffa organisationen Heal the Hood. Efter resan planerar de delta i SSU:s olika kurser och utbildningar för att presentera sina upplevelser och skapa internationell förståelse.
Det långsiktiga målet är att öka engagemanget för internationellt solidaritetsarbete inom SSU.
De beviljade medlen från Olofs Palmes minnesfond finansierar utresa och uppehälle i Sydafrika.
Genomförande
Två SSU:are från Södra Älvsborgs distriktet reste till Kapstaden (1-7 december) för att delta i aktiviteter med ungdomsorganisationen Heel the Hood som arbetar med workshops i kåkstäderna Grassy Park och Ocean View. Heel the hood arrangerar ungdomsaktiviteter och information som behandlar samhällsproblem. Deras mål är att skapa en känsla av självkänsla för att hjälpa unga att bli aktiva deltagare i ett demokratiskt samhälle.
Efterarbete
SSU distriktens stegutbildningar äger rum flera gånger per termin per distrikt. Resenärerna kommer att eftersträva att närvara vid minst 3 stycken stegutbildningar runt om i landet under våren 2019 för att berätta om sin resa och om förbundets internationella arbete.
För att kunna skapa en levande presentation av resan har SSU:arna filmat, fotograferat och intervjuat unga som de möter via Heel the Hood. Detta material kommer att användas av SSU:arna själva när de informerar.
Materialet kommer även att bearbetas av SSU förbundet för att skapa content för digitala kanaler så att fler unga aktiva i Sverige kan nås. Genom en särskild digital kampanj kan SSU förbundet samtligt lyfta övriga delar av den internationella verksamheten genom att visa enskilda SSU-medlemmars egna upplevelser av att träffa samarbetsorganisationer.

Slutrapport
SSU Södra Älvsborg valde ut två medlemmar, Liridona Rexhepi och Zahur Ahmed, som i december 2018 fick resa till Sydafrika för att få en bild om hur organisationen Heal the Hood arbetar för att förstärka tryggheten och skapa förändring för ungdomar genom olika kulturella aktiviteter. De träffade även unga fackliga aktivister som förklarade hur de jobbar med olika workshops och utbildningar.
Nedan följer resenärernas egna redogörelse för resan.

Söndag 2/12
ETU
Vi spenderade dagen med Beatie Hofmeyr från organisationen ETU. ETU är en samarbetsorganisation till Palmecentret och främjar medborgardialog som ger en möjlighet för medborgarna att vara med och påverka utvecklingen och interagera direkt med beslutsfattare. Beatie visade SSU:arna runt Cape Town och alla vackra utsiktsplatser. Hon berättade även om allt arbete organisationen bedriver och vilka hinder den yngre generationen möter dagligen. Vi fick ta del av många funderingar och lösningar som är värda att uppmärksammas i vårt uppföljningsarbete i Sverige. Mötet med Beatie medförde en god föreståelse för det sydafrikanska samhället, en förståelse som senare skulle komma att vara värdefull i mötena med Heal the Hoods ungdomar.

Måndag 3/12
Community House, LRS, IFWEA
Vi besökte Community House som huserar flertalet civilsamhällsorganisationer och fackförbund. Där diskturade vi gräsrotsaktivism som gav oss massa idéer och energi om vad vi kan göra här i Sverige. Så otroligt kul och smart att de fixat utbildningar man kan ha på nätet, då spelar det ingen roll vart du befinner dig bara du har en internetuppkoppling. De berättade om deras engagemang och de utmaningar de har i Sydafrika, något som bara gav oss mer ”reality check” om hur priviligierade vi är. På Community House fick vi träffa unga fackliga aktivister samt besöka arbetarrörelsens museum, givande att se hur dessa människor som jobbar där ser på utvecklingen i landet då de själva fått ta del av den och dessutom har möjlighet att påverka.


Tisdag 4/12
Heal the Hood
På den andra heldagen träffade vi Heal the Hood som främst förklarade vad deras arbete går ut på och hur de själva valde att engagera sig. De förklarade hur de försöker skapa förändring för de unga människorna som inte får stöd någon annanstans ifrån än genom Heal the hoods aktiviteter.

Onsdag 5/12
Vi följde med på Heal the Hoods aktiviteter på två olika skolor belägna i mer utsatta områden i Kapstaden. Det hölls lektioner i dans, musik och konst under tiden vi besökte skolorna. Vi fick en större förståelse för hur Heal the hood arbetar praktiskt och utåtriktat, samtidigt som vi fick se hur många talangfulla barn och ungdomar som med hjälp av Heal the Hood faktiskt kan få uppfylla sina drömmar. Vi la tydligt märke till vilken entusiasm som fanns hos personalen när de lärde ut. Lärarna är medvetna om att deras arbete är viktigt och gör allt i sin makt för att skapa framtidstro hos ungdomarna.

Torsdag 6/12
Den sista dagen som vi fick följa med Heal the Hood-gänget till ett gruppboende för utsatta killar som av olika anledningar inte kunde bo hemma. Det var killar som blivit misshandlade men också killar som allmänt levde under svåra förhållanden. Att få möjlighet att se hur viktiga Heal the Hood och deras arbete är för dessa killar är obeskrivligt. Att enbart några lektioner i musik och konst kan bidra med så mycket till dessa killar, tid att umgås och faktiskt lära sig något av folk som vill lära ut var mycket inspirerande. Killarna såg upp till Heal the Hood och vi märkte tydligt hur viktigt det är för dem att ha förebilder som vet exakt hur de känner sig och kan sätta sig in i deras situation.

Resan till Sydafrika gav otroligt mycket energi att fortsätta kampen för jämlikhet och demokrati hemma i Sverige och försöka skapa fler internationella samarbeten. Vi kommer att fortsätta berätta om alla människor vi fick träffa, och även berätta om hur vi ifrån Sverige kan vara med och stötta en organisation som Heal the hood.
Sydafrikas historia om apartheidsystemet bidrog till ökad förståelse och fler perspektiv för oss som antirasistiska aktivister från Sverige. Detta ger oss enbart mer kraft och styrka för att fortsätta kämpa för något så självklart som rättvisa och jämlikhet. Vi kommer med filmer och kurser sprida den kunskap vi fick ta del av inom vår organisation. Vi kommer självklart skicka material i form av bild och film till Olof Palmes minnesfond när det väl färdigställts. Planen är nu att ta hjälp av SSU-förbundets kompetens kring framställandet av snygga filmer för att sedan sprida inom hela SSU. Ju fler vi är som känner till vilka problem och utmaningar som finns desto större chans finns det att bidra till förändring.

Tillbaka