Kvinnors deltagande i de fredsskapande processerna i Georgien

Stipendiat
Maja Skogh, Jenny Bengtsson, Matilda Torell Sjölander

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning
Som studenter på Försvarshögskolan vill vi öka vår förståelse för inkluderande fredsarbete i Georgien. Vår utgångspunkt är att kvinnors deltagande i fredsskapande processer är central i återuppbyggnaden av postkonflikt-samhällen. Vi vill därför göra en resa till Georgien för att på plats fördjupa vår förståelse och kunskap om kvinnors situation i landet. Vi vill också få en inblick i hur lokala organisationer arbetar för att förverkliga agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Uppdatering


Som masterstudenter på Försvarshögskolan i Stockholm har vi ett genuint intresse för vår omvärld och de politiska skeenden som berör den. Genom stipendiet från Olof Palmes minnesfond får vi nu möjligheten att genomföra en resa till Georgien under tio dagar för att öka vår förståelse för inkluderande fredsarbete.

Vår utgångspunkt är att kvinnors deltagande i fredsskapande processer är central i återuppbyggnaden av postkonflikt-samhällen. Genom att resa till Georgien hoppas vi på att få en inblick i hur lokala organisationer arbetar för att förverkliga agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Vi finner Georgien som särskilt intressant då det är ett postkonflikt-land som befinner sig mitt i en politisk dragkamp mellan Ryssland och EU, vilket leder till dilemmat: att bevara konservativa traditioner alternativt att gå mot ett mer öppet och liberalt samhälle. Vi tycker det är intressant att bredda den klassiska definitionen av säkerhet och konflikt och istället rikta fokus mot unga kvinnor i samhället - till vilken grad tillåts de vara delaktiga i fredsförhandlingarna mellan Ryssland och utbrytarregionerna?

Fältstudien kommer utgå från Tbilisi där vi kommer träffa de mest centrala aktörerna - Kvinna till Kvinna, UN Women, WISG och Sveriges ambassad i Tbilisi. Därefter kommer vi att resa till landsbygden för att i den mindre staden Telavi träffa organisationen Anti-violence network. Vi planerar även att resa till Achaltsiche för att träffa organisationen Democratic Women’s Organisation. Anledningen till att vi även vill träffa organisationer på landsbygden är för att ta reda på om det finns en skillnad i arbetet på landsbygden gällande att inkludera kvinnor i fredssamtalen. Just nu är vi även i processen att etablera kontakt med representanter från det georgiska parlamentet som jobbar med säkerhetsfrågor för att vi ska kunna ta reda på hur de, på högsta nivå, arbetar för att verkställa agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Tillbaka