Unga påverkar kärnvapenpolitiken

Stipendiat
Svenska Läkare mot Kärnvapen

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning
Vårt övergripande mål är att Sverige skriver under och ratificerar FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Syftet med detta projekt är att närma oss politiska partier och grupperingar för att bygga en bred grund för att det övergripande målet. Vi har sett att ungdomsförbund, studentförbund, ungdomsorg. och väljarna inte har samma inställning till kärnvapenkonventionen som partierna i riksdagen, därför tror vi att förändringen måste komma inifrån och börjar med att fokusera på dessa grupper.

Uppdatering
Syftet med projektet är att påverka och skapa engagemang hos en yngre publik än som vanligen engagerar sig i kärnvapenfrågan. 2017 förhandlades det fram ett förbud mot kärnvapen i FN, men detta förbud har idag varken signerats eller ratificerats av Sverige. Vi har sett ett skifte i debatten om kärnvapen där de humanitära konsekvenserna av kärnvapen hamnar i skymundan och där kärnvapen lyfts som en viktig del av säkerhetspolitiken. Vi avser därför att inom detta projekt ta kontakt med unga personer genom politiska ungdomsförbund, studentförbund och/eller ungdomsorganisationer för att bygga upp ett nätverk med stöd för kärnvapenkonventionen, för kärnvapennedrustning och ett självsäkert Sverige i dessa frågor.

Vi planerar att hålla möten och dialog med politiska ungdomsförbund och individer däri för att öka intresset och kunskapen om kärnvapen och nedrustning. Vi vill bilda opinion för att påverka den svenska officiella positionen genom informationsspridning, storytelling, grafik och sociala medier. Vi har god tillförsikt att detta på sikt kan leda till konkreta resultat som vi kommer att kunna följa upp framöver samt ge en direkt effekt på politiken.

Tillbaka