Palestina - Sweden Youth Exchange

Stipendiat
Hallands Länsförbund av 4H

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning
Vi vill utveckla ett ungdomsutbyte mellan Wi’am och Hallands 4H. Vi vill börja med att bjuda de palestinska ungdomarna till Sverige.

Vi vill stärka ungdomars internationella förståelse och ge alla möjlighet att utforska begreppet demokrati. Fokus kommer även ligga på icke-våld och kommunikation.

Vi vill ge ungdomar en chans till att möta personer från ett land som på många plan är olikt sitt eget land och inse att även de ungdomarna kan ha liknande problem, drömmar och engagemang.

Uppdatering
Vi vill utveckla ett ungdomsutbyte mellan Wi’am och Hallands 4H. Vi har börjat med att bjuda de palestinska ungdomarna till Sverige. Vi vill stärka ungdomars internationella förståelse och ge alla möjlighet att utforska begreppet demokrati. Fokus kommer även ligga på icke-våld och kommunikation. Vi vill ge ungdomar en chans till att möta personer från ett land som på många plan är olikt sitt eget land och inse att även de ungdomarna kan ha liknande problem, drömmar och engagemang

Tillbaka