Praktik/Fältstudie hos organisationen Flora Tristan- Centro de la mujer peruana

Stipendiat
Amanda Jäverfelt

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Jag kommer att göra min praktik/fältstudie hos organisationen Flora Tristan- Centro de la mujer peruana, i Lima men de har inte möjlighet att finansiera mig. Samtidigt som jag är på plats söker jag insamla material för en kandidatuppsats som behandlar temat kvinnors rättigheter kopplat till den svåra nuvarande situationen av kvinnovåld i Latinamerika. Även söker jag kunna med denna praktik kunna bygga en kontakt med organisationen för framtida samråd och samarbete, samt i Sverige.

Uppdatering
Jag vill genom min praktik till Lima, Perú våren 2019 se och lära mig av hur kvinnorättsorganisationen Flora Tristán- Centro de la mujer peruana arbetar och tar sig an arbetet med kvinnors rättigheter. Genom praktiken kommer jag få möjlighet att se hur en nationell organisation tar sig an nationella och lokala frågor gällande kvinnors rättigheter och hur man utformar olika aktiviteter för att stärka kvinnor i olika frågor. Jag vill även förstå hur organisationen jobbar med deltagande och hur kvinnors framställs som grupp av organisationen i deras information- och kampanjarbete.

Även ämnar jag med min resa att kunna göra intervjuer på plats med organisationen för att ytterligare förstå problematiken kring feminicide- alltså mord på kvinnor för att de är kvinnor, det ämnet som min kandidatuppsats kommer att behandla. Genom dessa intervjuer vill jag få djupare förståelse för hur organisationer får i uppdrag av den peruanska staten att jobba med kvinnors rättigheter och genom olika insatser förebygga feminicide och våldseskalering gentemot kvinnor. 2011 implementerade Peru lagen om parricide / feminicide vilket gör det ytterst relevant att undersöka vad som hänt de senaste åren och hur lagen har påverkat den nuvarande situationen.

Tillbaka