Historien ska inte glömmas

Stipendiat
Cybergymnasiet Malmö

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Idag, 2018, är hotet mot demokratin i högsta grad aktuellt för oss. Antisemitism, rasism, jämställdhet, islamofobi, homofobi och antidemokratiska tendenser är närvarande i det offentliga rummet, i Sverige, men också i Europa, och tycks växa i styrka. Målsättningen med vår resa till Berlin är: historien ska inte glömmas, elever ska få kraft och vilja att ta ett personligt ansvar, elever ska få en positiv självbild, ungdomar ska bli medvetna om och lära känna igen de krafter som kan hota demokrati

Uppdatering
Idag, 2018, är hotet mot demokratin i högsta grad aktuellt. Antisemitism, rasism, islamofobi, homofobi, bristen på jämställdhet och antidemokratiska tendenser är närvarande i det offentliga rummet, i Sverige, men också i Europa, och tycks växa i styrka. CyberGymnasiet i Malmö har beviljats ett stipendium från Olof Palmes Minnesfond för Internationell Förståelse och Gemensam Säkerhet på 50 000 kronor. Stipendiet ska användas till en studieresa, där elevrådet och lärare reser till Berlin våren 2019, besök kommer bland annat ske på koncentrationsläger och minnesplatser. Målsättningen med resan är att historien inte ska glömmas. Elevrådet ska få kunskap och mod till att ta ett personligt ansvar, och sedan vidareutbilda övriga elever på skolan. Ungdomarna ska bli medvetna om, och lära sig identifiera de krafter som kan hota demokratin. Vidare är syftet med vårt projekt att utveckla elevernas medvetenhet, engagemang och civilkurage i frågor som handlar om mänskliga rättigheter. Genom projektet vill vi att eleverna ska få en ökad förståelse samt motståndskraft gentemot främlingsfientlighet och intolerans. Målet är att eleverna efter resan ska förstå hur antidemokratiska och rasistiska handlingar har sett ut i historien, hur de sker även idag och vad det kan leda till.

Tillbaka