Ondskan- i folkmorden fotspår

Stipendiat
Falkenbergs gymnasieskola

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Syfte och mål
Syftet med projektet är att utvidga elevernas perspektiv i Falkenbergs kommun på folkmord i Srebrenica som värsta brott i Europa efter andra världskriget genom att besöka och uppleva historiska platser samt att arbeta aktivt mot främlingsfientlighet och alla former av rasism i vår kommun.

Mål: öka elevernas målmedvetande om folkmord som värsta brott mot mänskliga rättigheter, arbeta

Uppdatering
Vi arbetar med temaområde Ondska – i folkmordens fotspår med de elever som läser samhällsvetenskaplig inriktning under 2018/2019. De ämnen som ingår i temaområdet är samhällskunskap, historia, geografi, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering och religionskunskap. Det passar bra in som fördjupning eftersom gymnasieskolan även fokuserar på folkmord, förintelsen/mänskliga rättigheter, främlingsfientlighet och tolerans som gemensamt ämnesområde.

Som en del av vårt projekt tänker vi oss att åka till Srebrenica (Bosnien) för att öka förståelsen för vad folkmord innebär och vilka blev konsekvenser av det på både lokal, regional och global plan. Vår tanke är att de elever som deltar i resan ska dela med sig av sina intryck från Srebrenica och Bosnien till andra elever på vår skola samt andra skolor i vår kommun.. Resan kommer att genomföras mellan 25-29 mars 2019.
I samarbete med Film i Halland har vi som mål att spela in en dokumentärfilm med temat Från Auschwitz till Srebrenica- hur ska vi förhindra nästa krig och folkmord? Ett annat mål är också att ordna en foto och konstutställning med samma tema. Elever kommer att arbeta med bildlärare i syfte att omvandla sina bilder till ett konstglas.
Vi är 18 elever och 3 lärare som planerar att åka till Srebrenica.

Slutrapport

Resan till Bosnien 25- 29 mars 2019
Vad har vi gjort: Under resan har vi besökt Tuzla, Srebrenica, Sarajevo och Mostar. I Tuzla övernattade vi för att sedan besöka Kapija torget, plats där 25 maj 1995 dödades 75 unga människor efter en granatattack. Vi diskuterade en hel del kring krig i Bosnien och dess konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå.
Srebrenica 26 mars: Därefter besökte vi Srebrenica och Memorialcentrum Potovari. I Potocari ligger kyrkogården med offer från folkmordet i Srebrenica 1992-1995. Vi passade på och diskuterade temat folkmord, krig och försoningsprocessen i landet. Eleverna blev mycket tagna av filmen om folkmordet som utspelade sig i juli 1995. Vår guide Hasan Hasanovic, som förlorade sin papa och tvillingbror i folkmordet i Srebrenica, gav oss en djup och personlig beskrivning av händelseförloppet under juli månad 1995. Hasan är ett välkänt ansikte i världen eftersom han brukar föreläsa om folkmordet i Srebrenica världen över.. Han har också skrivit en bok som heter Surviving Srebrenica. Eleverna och vi lärare hade många frågor till Hasan. Medierna kallar honom för Srebrenicas väktare med tanke på hans uppdrag. På kvällen genomförde vi vårt första seminarium med temat
Från nationalism till krig och folkmord- hur kan vi stoppa det?
Sarajevo 26-29 mars: I Sarajevo besökte vi många historiska platser, bland annat platsen där Gavrilo Princip dödade Österrike- Ungersk tronföljare Franc Ferdinand. Här har vi diskuterat historiebruk och synen på historia. Vi besökte också Vrbanja bron där dödades Admira och Bosko, ett ungt förälskat par som försökte lämna Sarajevo under det brinnande kriget. De två blev sedan en symbol för Sarajevobornas kamp under belägringen 1992-1995. Vi passade också på att besöka Bosniens nationalbibliotek Vijecnica som brändes ner av serbiska styrkor 1992. Det återuppbyggdes och öppnades på nytt 2010. Våra elever fick också möjligheten att lyssna på Hasan Nuhanovic. Han bor i Sarajevo och under kriget var han tolk åt Holländsk FN-s bataljon i Srebrenica. Han berättade om belägringen av staden samt om folkmordet. Hans pappa, mamma och yngre bror mördades i juli 1995. Hans berättelse var mycket gripande och elever hade också många frågor. Han presenterade sina böcker ”Under then UN flag: The international community and Srebrenica genocide” och Thte last refuge. På kvällen genomförde vi vårt andra seminarium med temat Historiebruk – att använda historia en del av krigspropaganda och varför vill vissa förneka folkmord i Srebrenica?
Mostar 28 mars: Torsdagen den 28 mars reste vi till Mostar. I Mostar besökte vi bland annat gamla bron som är en symbol för Mostarbornas kamp under kriget 1992-1995. Bron sprängdes 1993 men återuppbyggdes 2004. Vi diskuterade om dagens situation i staden och landet. Bland annat tog vi upp uppdelningen av staden mellan bosnier och kroater samt nationalismens roll och dess konsekvenser på stadens och landets utveckling utifrån ett socio-ekonomiskt perspektiv. På kvällen genomförde vi vårt tredje seminarium med temat Nationalism, krig och folkmord samt dess konsekvenser- exempel Bosnien och forna Jugoslavien.
Hur har projektet gått: Efter resan gjorde vi en utvärdering med våra elever. Samtliga elever tyckte att resan gav dem många minnen för livet men också ett annat perspektiv på länder och folk som upplevt eller går genom krig och katastrofer. Väldigt många gjorde kopplingar med krig i andra länder och behov att hjälpa människor som beffiner sig i sådana situationer. De tyckte också att projektet var lyckat samt att vi borde fortsätta med det. Vi kommer att hålla kontakter med samtliga som vi besökt i Bosnien. Vi har bjudit in Hasan Hasanovic och Hasan Nuhonavic att besöka Falkenberg och vår skola och berätta om folkmord i Srebrenica.
Vi tycker att vårt projekt bidragit och bidrar till att motverka rasism, främlingsfientlighet samt öka förståelse för andra kulturer i vårt samhälle. Elever har redan föreläst om vår resa till andra elever på skolan. Vi har också två föreläsningar på gång under maj månad. . Det är viktigt att betona att vår resa till Bosnien har uppskattats av alla som vi har träffat. Samtliga anser att det är viktigt att vi berättar att krig absolut inte är ett bra sätt att lösa konflikter samt att vi allihopa borde engagera oss och hjälpa till att lösa pågående krig och konflikter. De hoppas, liksom vi, att krig och Srebrenica kommer aldrig att upprepas. Elever tycker också att det är viktigt att vi blir mer uppmärksamma på antidemokratiska rörelser och på dem som förnekar förintelsen och folkmord i Srebrenica. Nästa steg i vårt projekt är att slutföra pågående filmprojekt om vår resa som vi genomför i samarbete med Film i Halland och Katrinbergsfolkhögskolanfilmlinje. Vårt projekt har också väckt intresse för forskare vid Göteborgs universitet. Denna gång hade vi en doktorand, Emmy Ring, som var med oss på resan. Vi hoppas att Palmefonden fortsätter stödja vårt projekt fram över.

Tillbaka