Ondskan- i folkmorden fotspår

Stipendiat
Falkenbergs gymnasieskola

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Syfte och mål
Syftet med projektet är att utvidga elevernas perspektiv i Falkenbergs kommun på folkmord i Srebrenica som värsta brott i Europa efter andra världskriget genom att besöka och uppleva historiska platser samt att arbeta aktivt mot främlingsfientlighet och alla former av rasism i vår kommun.

Mål: öka elevernas målmedvetande om folkmord som värsta brott mot mänskliga rättigheter, arbeta

Uppdatering
Vi arbetar med temaområde Ondska – i folkmordens fotspår med de elever som läser samhällsvetenskaplig inriktning under 2018/2019. De ämnen som ingår i temaområdet är samhällskunskap, historia, geografi, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering och religionskunskap. Det passar bra in som fördjupning eftersom gymnasieskolan även fokuserar på folkmord, förintelsen/mänskliga rättigheter, främlingsfientlighet och tolerans som gemensamt ämnesområde.

Som en del av vårt projekt tänker vi oss att åka till Srebrenica (Bosnien) för att öka förståelsen för vad folkmord innebär och vilka blev konsekvenser av det på både lokal, regional och global plan. Vår tanke är att de elever som deltar i resan ska dela med sig av sina intryck från Srebrenica och Bosnien till andra elever på vår skola samt andra skolor i vår kommun.. Resan kommer att genomföras mellan 25-29 mars 2019.
I samarbete med Film i Halland har vi som mål att spela in en dokumentärfilm med temat Från Auschwitz till Srebrenica- hur ska vi förhindra nästa krig och folkmord? Ett annat mål är också att ordna en foto och konstutställning med samma tema. Elever kommer att arbeta med bildlärare i syfte att omvandla sina bilder till ett konstglas.
Vi är 18 elever och 3 lärare som planerar att åka till Srebrenica.

Tillbaka