Fältresa och praktik som läkarstudent (nyutexaminerad läkare) på sjukhus i Sverige resp Tanzania.

Stipendiat
Jenny Olsson

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Projektet innebär verksamhetsförlagd utbildning på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania och på SUS i Malmö. (Att jag valt Sverige beror på att jag gått min läkarutbildning på Imperial College i London, England så min erfarenhet av svensk sjukvård är som patient) Jag vill jämföra mödravård och familjeplanering i väldigt skilda kulturer med olika ekonomiska förutsättningar och olika vårdbehov. Min hypotes att båda vårdsystemen har något att lära av varandra.

Uppdatering
Jag är för nuvarande läkarstudent på Imperial College London, och som sista del av vår utbildning så har vi obligatorisk utlandspraktik. Elever väljer att åka till världens alla olika hörn, och jag har valt Tanzania. Jag kommer praktisera där från den 8e April till 25e Maj. Detta eftersom jag har ett stort intresse i gynekologi och obstetrik, och efter att ha praktiserat och studerat i England i snart 6 år så vill jag uppleva samma specialitet i Tanzania och förhoppningsvis lära mig mycket som kommer att vara användbart i min praktik i Europa när jag blir kvalificerad läkare senare i år. Att kunna utöva medicin med färre resurser tror jag är en viktig egenskap att ha och kommer förhoppningsvis göra mig till en bättre läkare.

I 7 veckor kommer jag spendera min tid på Haydom Lutheran Hospital, på gynekologiavdelningen. Jag kommer spendera min tid med att t.ex. gå rond, få undervisning av läkare, undersöka patienter, göra hembesök etc. Jag hoppas få se patologi som sällan ses i Europa, men också lära mig mer om kulturen kring läkarvård, kommunikation och generellt hur medicin utövas i Tanzania. Alla dessa upplevelser tror jag definitivt kommer vara användbara i min framtida praktik.

Jag är övertygad om att detta kommer bli en fantastisk upplevelse som kommer lära mig mycket!

Tillbaka