Studieresa mänskliga rättigheter. Besöka Auschwitz och Birkenau

Stipendiat
Globalprofilen åk 9 Björkebyskolan

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning
Som ett led i vårt treåriga arbeta med mänskliga rättigheter vill vi ge denna elevgrupp en upplevelse och fördjupad kunskap och förståelse varför arbetet kring mänskliga rättigheter måste fortgå i vår värld idag. Vår målsättning är att de ska fortsätta vara budbärare för solidaritet och allas lika värde även i framtiden. Vi har under de här tre åren arbetat med vikten av att varje person kan göra skillnad för sin omgivning och denna upplevelse kan inspirera dem att fortsätta.

Uppdatering
Elever som vill och kan göra skillnad

Global profil åk 9 på Björkebyskolan är otroligt stolta över att ha blivit tilldelad ett stipendium från Palmefonden. Stipendiet kommer att användas till en studieresa till Krakow i Polen under v. 12. Eleverna har arbetat de senaste tre åren med mänskliga rättigheter i olika former och hur man som människa kan göra skillnad för sina medmänniskor. Vi har läst om människor som har gjort en skillnad för andra människor, för att sedan övergå till att försöka göra skillnad själva.

Deras uppgift har hela tiden varit att sprida sina kunskaper och goda idéer till andra. Eleverna har spelat in filmer, föreläst och gjort lektionsbesök i lägre årskurser både inom skolan och i andra skolor. Vidare har eleverna arbetat för att göra goda saker för andra människor i sitt närsamhälle, genom att t.ex. besöka äldreboenden för att skapa kontakt mellan den äldre och den yngre generationen samt bakat och tillverkat armband för att kunna skicka bidrag till olika hjälporganisationer. Vi har även fått kontakt med en skola i Tyskland och hoppas på ett givande utbyte under våren.

Under vårterminen kommer vi att fortsätta vårt arbete för mänskliga rättigheter genom att belysa de konflikter och folkmord som sker idag. Det är viktigt att prata om att dessa rättigheter inte är en självklarhet för alla samt att vi i Sverige ibland tar dessa rättigheter för givet.

Resan till Krakow kommer att genomföras i förintelsen fotspår, från livet innan förföljelse, via gettot till slutstationerna Auschwitz och Birkenau. Vår förhoppning är att den här resan kommer inspirera och stärka våra ungdomarna i sin roll att vilja fortsätta vara budbärare för medmänsklighet och allas lika värde.

Vill ni veta mer om vårt projekt?
Kontakta ansvariga lärare Ingrid Carlson och Sara Kiesbye Ingrid.carlson@jarfalla.se
Sara.kiesbye@jarfalla.se

Tillbaka