Klinisk praktik inom kirurgi som läkarkandidat på sjukhus i Uganda

Stipendiat
Johanna Liedholm

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning
Syftet med resan är att genom klinisk praktik på två sjukhus i Uganda få inblick i den kirurgiska vården i landet. Under resan kommer jag att delta i det arbetet på sjukhus i både storstad och på landsbygd. Målet med praktiken är att uppmärksamma skillnaderna i den kirurgiska vården i Sverige och den i Uganda, samt variationer inom olika delar av Uganda. På så sätt hoppas jag utvecklas i rollen som läkarkandidat och få en ökad internationell förståelse som grund för framtida arbete inom läkaryrket.

Uppdatering
Klinisk praktik inom kirurgi som läkarkandidat på sjukhus i Uganda

Projektet innebär en klinisk praktik på två sjukhus i Uganda. Detta sker som avslutande del av den valbara kursen Global Kirurgi som jag läser i slutet av min sjunde termin på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Syftet med resan är att få en inblick i den kirurgiska vården i landet genom att delta i det dagliga arbetet på olika sjukhus, i både storstad och på landsbygden.

Projektet kommer äga rum under drygt två veckor i januari 2019. Den inledande veckan kommer spenderas på ett mindre sjukhus i Soroti, och den efterföljande veckan på ett större sjukhus i storstaden Kampala. Under den kliniska praktiken kommer jag rotera mellan olika kirurgiska avdelningar samt operationer på sjukhuset för att få en inblick i hur det vardagliga arbetet kan fungera på ett sjukhus i en helt annan del av världen, med andra förutsättningar än i Sverige.

Under hösten har jag deltagit vid ett antal kvällsföreläsningar inom Global Kirurgi för att få en introduktion och större förståelse för kirurgi i andra länder än Sverige och förbereda oss för det som väntar i Uganda.

Målet med praktiken är att få upp ögonen för de skillnader som förekommer mellan den kirurgiska vården i Sverige och den i Uganda, samt även uppmärksamma de skillnader som förekommer inom olika delar av landet. På så sätt hoppas jag utvecklas i rollen som läkarkandidat och få en större internationell förståelse som grund för framtida arbete inom läkaryrket, både inom och utanför Sverige.

Tillbaka