Kriminaliseringen av våldtäkter inom äktenskapet i Libanon, - en kandidatuppsats gällande kvinnorättsorganisationer påverkansstrategier och kamp emot den Libanesiska ''våldtäktslagen''

Stipendiat
Donna Maria Maalouf

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Artikel 522 i den libanesiska strafflagen som existerat sedan 1940-talet har tidigare gjort det möjligt för våldtäktsmän att undkomma straff om våldtäkten skett inom äktenskapet. Kvinnorättsorganisationer hårda arbete för att kriminalisera äktenskapsvåldtäkter gav resultat år 2017 då lagen förbjöds. Syftet med kandidatuppsatsen är att identifiera och utvärdera de påverkansstrategier kvinnorättsorganisationer använt sig av, samt utforska vilka utmaningar som kvarstår.

Uppdatering
Press release Artikel 522

Avskaffandet av den libanesiska våldtäktslagen
20e november 2018: Donna-Maria Maalouf, 22 årig student vid Göteborgs universitet och verksamhetsutvecklare för KFUM Göteborgs sociala verksamheter har beviljats stipendium från Olof Palmes Minnesfond för att skriva sin kandidatuppsats i Globala studier om den omtalande’’våldtäktslagen’’ i Libanon.
Eftersom våldtäkt inom äktenskap inte anses vara olagligt enligt den libanesiska strafflagen har artikel 522, sedan början av 1900-talet, fungerat som ett kryphål för våldtäktsmän för att undvika straff. Under en lång tid har kvinnorörelser i Libanon arbetat aktivt för att avskaffa artikel 522 och i 2017 gav deras kamp resultat då lagen avskaffades.
’’I och med min libanesiska bakgrund och intresse i kvinnorörelser organisering, föll det sig naturligt för mig att vilja forska kring temat om kvinnorörelsers påverkan på könsdiskriminerande lagstiftning’’ Säger Donna-Maria som läser sitt sista år på kandidatprogrammet Globala studier vid Göteborgs universitet.
Syftet med kandidatuppsatsen är att analysera och utforska libanesiska kvinnorsrättsrörelser arbete för att förändra könsdiskriminerande lagstiftning. Genom att forska om hur avskaffandet av artikel 522 gick till, vilka påverkansstrategier som användes samt vilka utmaningar de stötte på, kan vi öka vår förståelse för hur sociala förändringar genom aktivism går till. Då det i princip inte råder någon forskning alls kring avskaffandet av artikel 522, blir Donna-Marias arbete väldigt relevant, inte minst för att öka vår internationella förståelse, vilket är ett av huvudsyftet för Olof Palmes minnesfond.

Donna-Maria kommer att skriva uppsatsen mellan mars-maj 2019. Under april månad kommer hon även åka ner till Libanon för att intervjua kvinnorättsorganisationerna KAFA och ABAAD som varit väldigt verksamma i rörelsen som avskaffade artikel 522.
Vid sidan av sina studier arbetar Donna-Maria som verksamhetsutvecklare för ungdomsorganisationen KFUM i Göteborg där hon driver olika verksamheter för nyanlända ungdomar. Hennes senaste projekt som beviljats statlig finansiering och som syftar till att stötta unga ensamkommande i sina studier samt stärka deras egenmakt heter Study Zone. I framtiden vill Donna-Maria fortsätta arbeta med social hållbarhet, interkulturella dialoger och jämställdhetsfrågor i Sverige men även i Mellanöstern.

Tillbaka