Resa till Auschwitz

Stipendiat
Klass 95 Lagaholmsskolan

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning
Vi ska åka dit för at få oss en inblick om hur det var under förintelsen och lära oss något nytt. Målet med detta är att vi ska få oss en uppfattning om hur olika människor levde och behandlades på olika sätt på den tiden bara för att dem har en annan religion,kultur, hudfärg osv.

Uppdatering
Vi har precis avslutat undervisningen om andra världskriget på våra historielektioner. Resan som vi nu planerar passar bra in som fördjupning efter denna kurs. Vi avser också att inom andra ämnesområden tala om humanism, mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Vi kommer att dokumentera resan med hjälp av foto och resedagbok. Detta kan sedan enkelt sammanställas till en presentation för andra elever, föräldrar och samhällsorganisationer.

Slutrapport
Vi använde pengarna från Palmefonden för att resa till Krakow från den 12 till den 16 april. Syftet med resan var att besöka Auschwitz,Birkenau. Vi fick en guidad rundvandring genom koncentrationslägret Auschwitz. Det var en speciell upplevelse eftersom vi förstod hur förfärligt det hade varit att leva som fånge där. Många var väldigt berörda och kände stor empati och respekt för de människorna som levt där. Vi önskar att minnena av alla offer
ska leva kvar och hedras.

Vi är nöjda med vår resa och det var en väldigt lärorik upplevelse. Resan är i linje med den undervisning som bedrivs inom ämnesområdena historia och samhällskunskap och vi kommer inom den närmsta tiden att ha ett kunskapsprov där världskrigen är en obligatorisk del.
Att kunna delta i en studieresa av detta slag bidrar till det antirasistiska arbetet genom att man förstår att människor har lika värde oavsett religion, kultur och härkomst.
Kunskap kring hur detta kunde uppstå bidrar till internationell förståelse och förebyggande arbete för fred.

Tillbaka