Resa till Auschwitz

Stipendiat
Klass 95 Lagaholmsskolan

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning
Vi ska åka dit för at få oss en inblick om hur det var under förintelsen och lära oss något nytt. Målet med detta är att vi ska få oss en uppfattning om hur olika människor levde och behandlades på olika sätt på den tiden bara för att dem har en annan religion,kultur, hudfärg osv.

Uppdatering
Vi har precis avslutat undervisningen om andra världskriget på våra historielektioner. Resan som vi nu planerar passar bra in som fördjupning efter denna kurs. Vi avser också att inom andra ämnesområden tala om humanism, mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Vi kommer att dokumentera resan med hjälp av foto och resedagbok. Detta kan sedan enkelt sammanställas till en presentation för andra elever, föräldrar och samhällsorganisationer.

Tillbaka