Ansökan om bidrag för studieresa till Auschwitz, Polen

Stipendiat
Eleverna i klass 8 a i Nya Ängkärrsskolan i Solna

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
Som ett led i undervisningen i historia och samhällskunskap och för att ge eleverna insikt i vad intolerans, rasism och antisemitism ytterst kan leda till planerar vi en resa till Polen och då särskilt Auschwitz under läsåret 18/19. Inför resan kommer eleverna att få studera nazismens framväxt, andra världskriget och särskilt förintelsen.

Uppdatering
Rapport I om 9 klass fran Nya Angkarrsskolans resa till Auschwitz, Polen

Jag far pa uppdrag av eleverna i klass 9 a i Nya Angkarrskolan inge denna rapport I, enligt anvisningarna fran Olof Palmens minnesfond.

Syftet med resan ar att ge eleverna insikt i vad intolerans, rasism och antisemitism ytterst kan leda
t ill. lnfor resan har eleverna studerat nazismens framvaxt, andra varldskriget och sarskilt forintelsen, inom ramen for undervisningen i samhallskunskap och historia.

Resan kommer att genomforas under vecka 13 2019, fran tisdagen 26 mars till fredagen den 29 mars. Vi flyger fran Arlanda till Krakow pa tisdagen och overnattar i Krakow. Under onsdagen aker klassen med buss till Auschwitz. En guide mater upp dar och tar hand om klassen under en heldag. Under torsdagen kommer klassen besoka saltgruvan i Wieliczka och fa en guidad under formiddagen. Under torsdag eftermiddag och fredag formiddag kommer det aga rum stadsvand ring i Krakow, inklusi ve ghettot ochbesok i museum/ Schind lers fabrik. Hemfard sker under fredag eftermiddag.

Att faktiskt se lagret kommer ge eleverna en fordjupad forstaelse av de teoretiska kunskaper som formedlats under historielektionerna.

Tillbaka