SSU, Facket och Antirasismen

Stipendiat
SSU Gävleborg

Stipendiebelopp
75000 kr

Sammanfattning
SSU Gävleborg vill tillsammans med den regionala ungdomskommittén i LO-distriktet Dalarna-Gävleborg göra en studieresa till Polen. Syftet med projektet är att motverka det ökade stödet för Sverigedemokraterna bland unga inom traditionella arbetaryrken och få en förståelse kring varför rasistiska- och främlingsfientliga åsikter kan tilltala vissa inom denna grupp samt hur det kan bemötas. Målet är att genom folkbildningen få fler unga arbetare att ställa sig bakom antirasismens principer.

Uppdatering
Projekt: SSU, Facket och Antirasismen
SSU Gävleborg har tillsammans med LO:s regionala ungdomskommitté dragit igång ett antirasistiskt projekt som vi kallar för SSU, Facket och Antirasismen. Syftet med projektet är att motverka det ökade stödet för Sverigedemokraterna bland unga inom traditionella arbetaryrken och få en förståelse kring varför rasistiska- och främlingsfientliga åsikter kan vinna mark inom denna grupp idag som traditionellt tidigare sympatiserat med vänstern. Med projektet hoppas vi på att tillhanda oss verktyg för att motverka denna trend. I projektet ingår förutom en studieresa till Auschwitz-Birkenau även workshops och föreläsningar som andra utanför projektet också ska få ta del av. Målet är att genom folkbildningen få fler unga arbetare att ställa sig bakom antirasismens principer. Vi vill att det antirasistiska arbetet ska fortgå även efter projektets slut. Därför är det ett krav att projektmedlemmar gör en redogörelse för projektet inom sina egna organisationer i första hand samt tar initiativ för att anordna workshops och föreläsningar samt skriva artiklar, insändare eller inlägg på sociala medier i projektets anda.

Tillbaka