Projekt för att skapa ökad tolerans och ett positivt inre ledarskap

Stipendiat
Spånga Gymnasium

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning
Syfte
Idag, 2018, är Förintelsen i högsta grad aktuell för oss. Antisemitism, rasism, islamofobi och antidemokratiska tendenser är närvarande i det offentliga rummet, i Sverige, men också i Europa, och tycks växa i styrka. Målsättningen med resan till Polen är att:
Historien inte ska glömmas
Elever ska få kraft och vilja att ta ett personligt ansvar
Elever ska få en positiv självbild
Ungdomar ska bli medvetna om och lära känna igen de krafter som kan hota demokratin

Uppdatering
Olof Palmes Minnesfond stödjer
Spånga Gymnasiums toleransprojekt

Våren 2019 reser 25 elever på Spånga Gymnasium till Förintelsens platser i Polen. Syftet med resan är att historien inte får glömmas och att eleverna ska kunna identifiera krafter som hotar vår demokrati. En annan viktig del av projektet är att stärka elevernas civilkurage och inspirera dem att våga ta ett personligt ansvar i arbetet mot rasism och intolerans. Som en del av förberedelserna genomgår eleverna en utbildning i självledarskap för att ta reda på vilka värderingar som är viktiga för dem och hur de kan göra skillnad, för sig själv och andra.
Skolan vill rikta ett stort tack till Olof Palmes Minnesfond vars bidrag gör det möjligt att genomföra projektet läsåret 18/19.
Tack!

För mer information kontakta Fredrik Brohlin:
Mail: fredrik.brohlin@edu.stockholm.se

Slutrapport
Våren 2019 reste en grupp gymnasielever från Spånga Gymnasium till Förintelsens platser i Polen. Syftet med resan var att öka kunskaperna om Förintelsen, att göra eleverna till kompetenta vittnen till folkmordet, att öka förståelsen för andra kulturer samt att ge eleverna kraft och vilja att ta personligt ansvar för vår demokrati.

På plats i Polen skrev eleverna personliga reflektioner i en resedagbok kring frågor som berör mänskligt värde. De fick tillfälle att reflektera kring sitt personliga ansvar för att varje människa har ett värde och göra viktiga kopplingar mellan historien och nutiden. Uppgifterna kretsade kring hur identitet skapas, vem som bör få makt eller ge eleverna möjlighet att göra en viktig känslomässig koppling till de människor som utsattes för det nazistiska folkmordet. På kvällarna genomförde eleverna workshops, för att förbereda dem inför kommande dag och för att ge dem fördjupade kunskaper om Förintelsen. Hemma i Sverige redovisade gruppen sina kunskaper och erfarenheter av resan inför gymnasie- eller högstadieelever för att föra sina kunskaper vidare.

Vi, lärare och elever på Spånga Gymnasium, vill tacka Olof Palmes Minnesfond för det ekonomiska bidrag som gjorde resan möjlig.
Tack!

Tillbaka