Together for a future of understanding and diversity!

Stipendiat
Fridaskolan Uddevalla

Stipendiebelopp
29000 kr

Sammanfattning
Syftet är att på ett konkret sätt öka elevernas förståelse för vikten av tolerans och alla människors lika värde. Genom att besöka Auschwitz-Birkenau visas vad som blir den yttersta konsekvensen om man inte kan se bortom olikheter. I vårt utbyte med en skola i Polen får våra elever möta ungdomar som växer upp på ett annat ställe och med andra förutsättningar än de själva gör.

Målet är att öka förståelsen för olikheter och att minska de tendenser till högerextremism vi ser bland ungdomar idag.

Uppdatering
Together for a future of understanding and tolerance

Vår klass har tillsammans med en skolklass i Polen, genomfört ett projekt som heter ” Together for a future of understanding and tolerance”. Syftet med projektet är att på ett konkret sätt öka elevernas förståelse för vikten av tolerans och alla människors lika värde. Projektet inleddes med förberedelser i skolan, samt mailkontakt mellan lärare och brev mellan elevgrupperna. Genom att samarbeta med klassen i Polen, samt att under resan besöka skolan, fick våra elever möta ungdomar som växer upp på ett annat ställe och med andra förutsättningar än de själva gör. Målet med projektet är att öka förståelsen för varandras olikheter och att förebygga för att kunna minska de tendenser till högerextremism vi ser både bland ungdomar samt i vårt samhälle idag. Vid ett guidat besök på Auschwitz-Birkenau visas vad som blir den yttersta konsekvensen om man inte kan se bortom varandras olikheter, respektera varandra och samarbeta.


En stor del av förberedelserna har skett i form av ämnesövergipande undervisning. Vi har i skolan lärt oss om de både världskrigen och mellankrigstiden, så att eleverna fått en viss förförståelse för vad som hänt i Europa under denna tid och vad de sedan skulle få veta mer om under resan. Källkritik blev en viktigt del av detta arbete, samt kunskap om demokrati i praktik och hur en stat styrs. Lägligt nog hade vi i Sverige Riksdagsval under denna tid, så eleverna fick följa valet och kunde koppla ihop det med studierna de gjort. Ett av syftena med detta var att eleverna skulle få kunskap i hur Hitler kom till makten och målet att de, genom att ta ställning, kan förhindra att en liknande händelse sker igen.

Vi har även läst böcker som utspelats under krigstiden, samt diskuterat dessa böcker. Vi har läst Hédi Frieds bok Frågor jag fått om förintelsen, Samt utvalda delar av Jag överlevde av Mietek Grocher. Vi har även sett filmer som Die Welle, Pojken i randig pyjamas och Schindler’s list, Då den senare utspelar sig i Krakow kunde eleverna under resan känna igen flera platser som de besökt och därmed få en större förståelse för de händelser filmen visar och för vad de som levde under kriget och de som upplevde förintelsen fick genomlida.

Till sist ska eleverna, för att skicka sina kunskaper vidare, redovisa projektet för fler grupper av yngre elever.

//Arbetslag 9 Fridaskolan Uddevalla, ansvariga för planering och genomförandet av projektet.

Slutrapport
Together for a future of understanding and diversity
Hösten 2018 påbörjade vi ett projekt i syfte att öka förståelsen och acceptans för varandras olikheter och att förebygga rasism och antisemitism. Dessutom ville vi att eleverna skulle öka sin förståelse för konsekvenser av krig och icke-tolerans.

Vi kallade projektet för Together for a future of understanding and diversity. Vi startade upp i Sverige och inledde ett samarbete med en polsk skola i staden Krzczonów, där eleverna tillsammans fick prata om vad demokrati innebär för dem och på olika nivåer, t.ex. i skolan, på fritiden, i samhället, i världen. Vi fick möjlighet att prata med eleverna om värderingar och hur de ser på jämställdhet, demokrati och människors lika värde, samt förstå hur deras samhälle påverkar deras livssyn. Projektet tog oss via Berlin för att sedan ta oss vidare till vår slutdestination Krakow, där vi besökte Auschwitz Birkenau. Vi avslutade vår resa genom att berätta och delge våra kunskaper för elever på vår skola, från förskoleklass till årskurs åtta, samt personalen. Nedan kommer en berättelse skriven av elever i årskurs nio.

Vad vi har gjort
Förberedelserna började 6 veckor innan resan. Vi arbetade kring området i många av våra skolämnen. På historielektionerna fick vi lära oss om förintelsen, samt bakomliggande orsaker, direkta orsaker och konsekvenser som följde.
Vi började samla in pengar fyra skolterminer innan resan. Med hjälp av våra gemensamt insamlade pengar och Olof Palmes stipendium kunde vi göra denna resa som tog oss till två länder och lät oss uppleva helt nya kulturer. Vi upplevde den polska kulturen genom att bo på ett traditionellt vandrarhem mitt i Krakows gamla stadscentrum, besöka restauranger som serverade typisk inhemsk mat och åka på en guidad tur genom de judiska kvarteren. Vi fick även gästa en polsk skola där vi fick prova skolmaten, uppleva deras skolmiljö och upptäcka den formella relationen som fanns mellan lärarna och eleverna.

Mot slutet av vår tid i Polen besökte vi koncentrations- och förintelselägren Auschwitz I och Auschwitz II där vi gick på en guidad tur med en svensktalande guide. Efter besöket satte vi oss tillsammans och fick var och en reflektera kring vad vi precis upplevt, samt skriva ner våra tankar i de skrivblock vi blivit tilldelade.

Förväntningar
Våra förväntningar inför resan var väldigt olika beroende på vem man frågar. Vi alla förstod olika mycket av innebörden av resan.

Skolan hade förberett oss inför resan på flera sätt. De väckte tankar som vi inte hade funderat på innan och gav oss ett nytt perspektiv på människors värde. Det ledde till att våra förväntningar höjdes inför projektet. Men förväntningarna var olika för alla. Två elever från klassen som hade lite olika förväntningar var Hannah och Maret. Maret som under förberedelserna inför resan hade fått upp ett intresse för de historiska aspekterna av Förintelsen och kriget, hade höga förväntningar på den information hon skulle få till sig under resan. Hannah som tidigare under projektet tagit det hela på ett mer känslomässigt plan var nästan lite rädd för vad hon skulle känna när hon väl stod i Auschwitz.

Reflektion

Efter besöket på Auschwitz hade alla en ökad förståelse för människors lika värde och hur fel det kan bli om makt hamnar i fel händer. David som är en av eleverna i klassen reflekterar över det som har hänt, “Det var en viktig resa, inte bara i stunden men också i framtiden kommer denna resa att spela roll. Det var viktigt för oss som gjorde resan att få uppleva allt på plats men det viktigaste är troligen att vi kommer att bära med oss detta hela våra liv. Vi kommer nu ha en bättre förståelse för andra människor och vi har nu möjlighet att föra vidare vår kunskap till personer i vår närhet för att se till att historien inte upprepas. Denna resa kommer att påverka våra framtida handlingar eftersom att vi nu vet hur illa det kan gå.”

Resultat
Resultatet av resan blev att vi nu har en bättre samhörighet i klassen. Vi har en ännu bättre förståelse för vad Förintelsen var, samt för andra kulturer. I och med projektet har vi alla fått en bättre syn och förståelse för varandra. Att alla ska behandlas med respekt oavsett vem man är. Vi förstår nu också bakomliggande orsaker till att Förintelsen ägde rum, vi har lättare att upptäcka om det håller på att ske igen och kan därför agera om något liknande skulle påbörjas.

Vad lärarna sett:
Vi lärare är väldigt stolta över elevernas insikter och agerande under och efter resan. De hade innan lite fördomar om Polen, men upptäckte fler likheter med de polska eleverna än vad de väntat sig och hade goda samtal trots lite språkutmaningar.
De har visat intresse för allt de sett under resan. Vi har hört dem prata om saker som de funderat över i efterhand, som t.ex. i Berlin, där de via en guide fick höra om orsaken till bokbålen och se platsen för var det hände, de såg platsen för Hitlers bunker och fick insikt om att det inte fanns minsta monument över honom. De har förstått orsaker och verkan för Förintelsen och visar i vardagliga samtal att det de upplevde under guidningen på Auschwitz berörde dem och får dem att göra kopplingar på händelser i vårt samhälle idag. Vår önskan att belysa och så frön blev verklighet. Vi är tacksamma för att vi fick möjligheten att göra denna resa!

Varmt tack. Vänliga hälsningar,
Klass 9 Fridaskolan Uddevalla

Uddevalla, 2019

Tillbaka