Kan vi lära oss av andras misstag? En resa till Auschwitz för att öka kunskapen, stärka empatin och modet att reagera och agera mot rasism och intolerans.

Stipendiat
Ha16a, Almåsgymnasiet Borås

Stipendiebelopp
55000 kr

Sammanfattning
Syftet är att verka för en gemensam värdegrund, ökad sammanhållning och ett mildare samtalsklimat i skolan. Vi vill motverka intolerans och främlingsfientlighet genom ökad kunskap om vad som har hänt och kan hända om rasism, icke demokratiska värderingar och andra negativa attityder går för långt i ett samhälle. Stipendiet ska gå till en studieresa till Auschwitz och planen är att sprida kunskapen vidare genom bland annat utställningar och workshops samt en temadag för hela skolan.

Uppdatering
En klass i årskurs två på Handels- och administrationsprogrammet på Almåsgymnasiet i Borås har beviljats ett stipendium från Olof Palmes minnesfond på 55 000 kr. Stipendiet kommer att användas till en studieresa till förintelselägren i Auschwitz-Birkenau. Det är på elevernas eget initiativ som ett projekt startades för att jobba ihop pengar samt ansöka om medel för att kunna göra denna resa som kommer att äga rum den 2-6 oktober 2018.
Eftersom klassen och skolan och har elever från många olika kulturer och språk är syftet med resan är att öka kunskapen, stärka empatin och modet att reagera och agera mot rasism och intolerans. Ett annat syfte är att är att sprida kunskapen om vad som har hänt och vad som kan hända om rasism och andra negativa attityder går för långt i ett samhälle. Efter resan ska eleverna bland annat medverka på den årliga temadagen till minne av förintelsen i januari 2019. "

Med vänlig hälsning Annika Klaar
Lärare på Almåsgymnasiet i Borås

Slutrapport


En resa till Auschwitz och Birkenau med HA16a
Auschwitz

Syftet med resan
”Syftet är att verka för en gemensam värdegrund, ökad sammanhållning och ett mildare samtalsklimat i skolan. Klass Ha16a på Almåsgymnasiet i Borås vill motverka intolerans och främlingsfientlighet genom ökad kunskap om vad som har hända om grupperingar och negativa attityder går för långt i ett samhälle. Stipendiet ska gå till en studieresa till Auschwitz och planen är att sprida kunskapen vidare genom bland annat utställningar och workshops och en temadag för hela skolan.”
(citat ur vår ansökan till Palmestipendiet)

Det här är resultatet
• Eleverna har genomfört en utställning om sin resa med bilder och en film.
• De visade upp detta i samband med minnesdagen av förintelsen i januari.
• I samarbete med värdegrundsgruppen på skolan har en temadag genomförts som inte bara lyfter förintelsen utan även andra folkmord och situationer där människor bara har gått förbi då de borde har reagerat!

Det här upplevde vi
Besöken i Auschwitz och Birkenau samt Schindlers fabriksmuseum väckte starka känslor hos oss alla. Eleverna var väl förberedda inför besöken vilket säkert gjorde dem ännu mer berörda när de fick se med egna ögon detta ofattbara brott.

De har valt ur varsin bild och gjort en plansch till utställningen och berättat om den.

Vi upplevde mycket och fick se en massa saker på ett helt annat sätt. Jag tycker det är läskigt att tänka att det verkligen har hänt helt oskyldiga människor.
- Elina Närhi

Utanför byggnaden där alla rättegångar ägde rum. Nästan alla fall slutade med dödsstraff. De som inte fick möta döden fick återgå till arbete. Jag valde denna bild eftersom det är sjukt att man inte lät någon gå fri.
/ Leo Prim

Under de fem dagar vi var i Polen, var varje dag, en dag med många lärdomar.Jag tycker att resan vi gjorde var jätteviktig och det var verkligen en upplevelse.

Under dagen i Auschwitz var det mycket vi fick lära och se, allt från hur de bodde till hur de avrättades osv. En av de saker som verkligen har följt med mig hem var när vi fick se alla resväskor från offren. Dessa personer trodde verkligen att de skulle få komma hem igen. Det jag lärde mig från Auschwitz var att det också var otroligt många polacker som blev mördade. Jag trodde absolut inte att det var så många polacker som drabbades. När vi sedan fick se hur många barn det var som blev offer, blev jag verkligen tagen!

Jag tycker att resan var otroligt mycket värd för man lärde sig så himla mycket som man inte ens tänkt på, man fick en helt annan bild utav det som hände än det man får genom att läsa om andra världskriget. När man läser skapar man sig bilder i huvudet, men när man väl var där så insåg man hur mycket värre offren faktiskt hade det och vad de fick genomgå. Det är verkligen viktigt så att det som hände då aldrig upprepas igen.

Samtidigt som resan var väldigt lärorik så fick det oss även som klass att komma varandra närmare då vi fick göra detta tillsammans. Denna resa är något jag kommer minnas för alltid!

/Adelina Qukani

Mitt starkaste minne som jag reagerade mycket på var alla kastruller, muggar och andra köksredskap som fanns i en container med mer än två meters djup.

Fångarna lurades av soldaterna och ledarna att dom skulle få förflyttas till en annan bosättning där dom skulle få jobba. Fångarna tog med sig sina viktigaste redskap att kunna laga mat med. Fångarna litade på soldaterna och de stora ledarna men istället blev det vägen till deras död.

Jag har valt bilden som jag tog själv eftersom det är en obehaglig känsla och syn att se hur många som verkligen trodde och litade att de skulle få det bättre. När jag kom in i rummet där glasväggen fanns så såg det ut som att det kanske var några hundra tal köksredskap men ju mer närmare jag gick såg jag hur det bara blev större och större mängd. På bilden ser man en liten del av alla redskap som fanns, man ser hur rummet på andra sidan glaset är djupt.
/ Ramiz Duljaj

Bilden visar soldater som uppenbarligen roar sig med att klippa av några judiska mäns traditionella hårlockar, vilket är en religiös symbol för dem.

Den visar verkligen känslorna hos de inblandade.
Malte Lundgren

En bild ifrån Schindlers museum i Krakow på en mur som judarna fick bygga runt ghetto där de blev segregerade i och sedan blev tvingade att bo. Muren skulle byggas som formen av judiska gravstenar för att symbolisera att de byggde sina egna gravar.

Jag tog denna bilden för att den berörde och man fick inse mer om vilka hemska saker som oskyldiga människor fick genomlida.
Adam Westh

AUSCHWITZ
Det var dock inte det värsta, när man vände sig om såg man stångendär fångarna blev hängda. Skulle man röra den skulle man kanske röra på samma ställe en jude också rörde vid under andra världskriget. Det som var så känslosamt var just att det var precis den stången de blev hängda på, det var ingen imitation av den eller att den byggdes om på senare tid, utan det var just den stången.

Inela Avdija

Tavla över vilket märke man hade beroende på vilken bakgrund man hade. Detta använde man sig av i Auschwitz och märket du hade visade vilken religion, eller vart du kom från. På detta sätt kunde man snabbt se till vad man tillhörde.

Jag valde denna bild eftersom man ser att Hitler var emot många olika personer och deras bakgrund. Bland annat homosexuella, judar, romer, Jehovas vittnen och många andra.

Besöket på Auschwitz var verkligen berörande och lärorikt. Skulle starkt rekommendera denna resa som klass då man lärde sig mycket här på Auschwitz och man kom närmare som klass.

Elisabeth Daaibes

komeillsam
Aushwitz-Birkenau concentration camp

Hur kan det fortfarande finnas människor som tror att vissa är bättre än andra medan vi har hört och sett vad HAT har gjort mot ca 6 miljoner oskyldiga människor.
Sam Nowrozi

Under vårt besök i Auschwitz fick jag uppleva mycket med min klass. Fotot som du ser är romska barn som hade varit med i experiment som Dr Mengele utförde. Jag kände att denna bilden var en tydlig bild på hur man svalt och hur man kunde få experiment utförd på en.

När jag var där så kände jag bara att Fy detta kunde lika gärna vara jag ifall jag hade fötts tidigare. Man fick verkligen känslan av obehag eftersomjag själv är rom så detta kunde lika gärna vara jag och nån av mina syskon som kunde få experiment utförd på oss.

Nedja Ristic

Taggtrådsgaller

Här är inne i Auschwitz, det är galler runt hela platsen där fångarna inte kunde ta sig ut.
Jag upplevde denna vistelsen som väldigt rörande och tankfull, det
kändes som att man verkligen fick en helt annan bild att vara på platsen än att bara ha läst om det i skolan.

Det kändes väldigt hemskt att vara där och få se allt detta framför sig, det jag verkligen ville ta med och ta kort på var just detta att det var omöjligt att ta sig där ifrån, var man där så var man liksom verkligen fast och det gick inte att ta sig därifrån.

Jag tycker att denna resa var väldigt lärorik och jag berättar allt för alla för jag tycker det är så viktigt att det inte glöms bort och att folk verkligen ska veta hur det var.

Elin Stensson HA16A

Birkenau

I dessa baracker sov och bodde hundratals judar och hästar under förintelsens tid.
Det ni ser i mitten av gången var toaletterna för alla dessa människor att dela på.

Gabriel Arnesson
Auschwitz-Birkenau var ett koncentrations & förintelseläger.

Bilden jag valt visar ett fängelserum där två män fanns. En dag bestämde man sig för att döda en av dem. Mannen grät och bad om att få leva, den andra mannen, som var präst, gick fram och bad dem ta honom istället, vilket de gjorde.

Att stå på samma mark där detta har ägt rum var hemskt, man hoppas att detta aldrig händer någon mer gång, för att oskyldiga människor förtjänar ett bättre slut på sitt liv än vad de fick på Auschwitz.
/ Jakob Diar

Avrattningsplatsen

Auschwitz-Birkenau var ett kombinerat loncentrations & forintelselager .
Judarna var extra utsatta, en del av det arbetsfora judarna skulle utnyttjas .som slavarbetskraft innan de avrattades. Denna platsen
avrattades dem pa d ieke t till doden.
Det man last om och sett pa tiilme r ar ingen ting mot att se det i verkligheten, jag sjalv fick en helt annan bild. Jag tror aven att man blir mer odmjuk som person nar man inser vill!ca hemskheter som faktisl!ct
forekom har.
HFrida tostafsson I

Almas*
GVMNASIET
Därefter gjorde Eleverna en film
Länk till filmen
https://youtu.be/DwHAS59XDDc

Med en stulen mobil försvann tyvärr många av de intervjuer som gjordes med eleverna på plats i Polen efter besöken. Några finns ändå med i slutet av vår film.

I en nersläckt aula fick eleverna på skolan besöka en utställning som visar hur det kan gå när negativt grupptryck går för långt.

Länk till en film som visar utställningen https://youtu.be/WMCtcDDn1a4

Efter besöket i aulan fick alla elever i årskurs 2 delta i workshops där frågor om fördomar, rasism, grupptryck och ansvar diskuterades.

Tack till Palmefonden för stipendiet som gjorde vår resa möjlig. Vi bär med oss en stor lärdom och minnen för livet!
Klass Ha16a på Almåsgymnasiet i Borås samt lärarna Annika Klaar och Birgitta Wilhelmsson Lindqvist

Tillbaka