Kompisgruppen Göteborg

Stipendiat
Verksamheten Kompisgruppen inom Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg

Stipendiebelopp
8000 kr

Sammanfattning
Förutom att ge ungdomarna ett roligt umgänge utöver deras annars rätt psykiskt påfrestande vardag är syftet med dessa möten att FRÄMJA FÖRSTÅELSEN MELLAN OLIKA GRUPPER I SAMHÄLLET. Vi vill underlätta ungdomarnas integration i det svenska samhället och få dem att känna sig välkomna här, samt ge möjlighet för kulturellt utbyte åt båda håll.

Uppdatering
Kompisgruppen – för ett trevligare samhälle

Varje vecka åker Kompisgruppen ut till två boenden i Göteborgsområdet. Det är boenden för ensamkommande flyktingungdomar, och under sina besök har Kompisgruppen alltid någon aktivitet planerad. Det kan vara allt från att baka bullar till att spela brännboll, gå på bio eller påskpyssla, eller bara dricka te, prata och ta det lugnt med varandra.

Själva Kompisgruppen är en del av RKUF (Röda Korsets Ungdomsförbund) i Göteborg och utgörs av frivilliga med ett intresse för integration som gillar att göra aktiviteter i grupp.
Syftet med verksamheten är att ge ungdomarna en rolig och omväxlande aktivitet som är tänkt att lyfta stämningen i deras annars rätt påfrestande vardag, för många mitt i pågående asylprocess.

”Vi vill ge dem en bra start i Sverige, samt underlätta integrationen i det svenska samhället. Vi ser även att vi frivilliga också vinner på det, förutom att vi får göra roliga aktiviteter och nya vänner får ju även vi lära oss mycket, och bredda våra perspektiv. Ett kunskapsutbyte med ökad förståelse åt båda håll alltså!”

- Frida Sonderegger, frivillig i Kompisgruppen Göteborg

Slutrapport
Beskrivning: Kompisgruppen har sedan vi tog emot stipendiet (i juni 2018) fortsatt att besöka boenden för ensamkommande flyktingungdomar i Göteborgsområdet och göra olika aktiviteter med dem. Aktiviteterna har varit allt ifrån dansworkshop, tacokvällar, skridskoåkning, målning med akryl, filmvisningar, brännboll, klättring, och mycket mer. Vi har druckit te, snackat, spelat kort och hjälpt med läxor på boendena. Firat både svenska och afghanska högtider, samt andra såsom halloween och en födelsedag som sammanföll med vårt besök.
Resultat: Under året som gått har vi genomfört 49 aktiviteter på totalt 3 boenden (ett av boendena lades ner i december 2018 och ett annat började vi besöka i januari 2019. Det tredje besökte vi under hela tiden.) med totalt över 235 interaktioner från de boende på boendena (summan av antalet deltagare för varje aktivitet. Denna siffra gäller alltså interaktioner, inte unika deltagare.). I genomsnitt har aktiviteterna haft 5 deltagare per aktivitet, och den största aktiviteten var när vi kunde gå på Liseberg och 26 ungdomar följde med! Vad gäller frivilliga var vi i genomsnitt 3,8 frivilliga per aktivitet, minst 2 per gång. Totalt blev det 187 interaktioner från de frivilligas håll.
Reflektion: Våra förväntningar om att kunna genomföra en aktivitet var på två boenden varje vecka (glesare under sommaren) har lyckats, och variationen på aktiviteterna har varit bred. Vi har även fått många nya frivilliga under årets gång, och engagemanget har varit stort. Vårt arbete för samman människor från olika delar av samhället – etablerade svenskar som har god koll på hur livet i Sverige fungerar, men inte alltid så god koll på hur det är att komma hit utifrån, med personer som just nu är i processen att etablera sig – och bara det leder till mycket intressanta och givande samtal. Att dessutom göra planerade aktiviteter med varandra, såsom spel, lekar, fester och annat roligt, bidrar till delad glädje och minnen för livet. Jag är övertygad om att detta främjar integrationen i det svenska samhället. Dels genom att de boende känner sig mer välkomna och anknutna till resten av samhället, men också genom att det motverkar främlingsfientlighet hos både oss frivilliga, samt förhoppningsvis även i våra umgängeskretsar, eftersom vi alla ju direkt eller indirekt påverkar vår omgivning. Vårt arbete låter människor hitta likheter snarare än skillnader hos varandra, och leder till att synen på varandra blir mer förstående och realistisk.
Bilder: https://www.instagram.com/p/BnkzLf0FIW9/
https://www.instagram.com/p/Bn-njcuhVSd/
https://www.instagram.com/p/Bi_2oVvlxXq/ Hemsida: https://rkuf.se/goteborg/kompisgruppen/

Tillbaka