Globalskola 2018

Stipendiat
Unga Örnar Blekinge

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning
Unga Örnar Blekinge har under några år bedrivit ett projekt tillsammans med Patsime i Zimbabwe. Projektets bedrivs via Olof Palmes Internationella Center och är ett utbytesprojekt där unga människor från två olika länder möts i en utbildning två gånger om året. Syftet är att skapa starka ledare i både Sverige och Zimbabwe.

Uppdatering
Unga Örnar Blekinge har under några år bedrivit ett projekt tillsammans med Patsime i Zimbabwe. Projektets bedrivs via Olof Palmes Internationella Center och är ett utbytesprojekt där unga människor från två olika länder möts i en utbildning två gånger om året. Syftet är att skapa starka ledare i både Sverige och Zimbabwe.
Årets Globalskolan i Sverige kommer att genomföras i Stockholm under en sommarvecka. Programmet är varierat med såväl deltagande från ABF som av Olof Palmes Internationella Center. Antalet deltagare har med hjälp av Olof Palmes Minnesfond kunnat utökas från 12 till 14 personer i åldern 15-20 år. Fyra deltagare kommer från Zimbabwe och tio deltagare kommer från Karlskrona. Vi ser fram mot en spännande vecka i Stockholm.

Slutrapport
Det är tredje året som Unga Örnars Globalavdelning i Blekinge tillsammans med Patsime Eduatainment Trust, Zimbabwe genomför ”Global School”. Projektets mål är att utbilda ungdomar (14-19 år) i barnrättsfrågor, ledarskap och organisationsutveckling. Utbildningen sker två gånger per år, 1 gång i respektive land..

Globalskolan 2018 var sammanlagt 6 dagar och förlagt till Stockholm och innefattade sammanlagt 14 ungdomar, 10 från Karlskrona och 4 från Zimbabwe. (Tack vare Palmefonden kunde vi utöka deltagarantalet med 2 personer, en från varje land.) Utbildningen fördelades så att halva dagarna hade ungdomarna utbildning och halva dagarna hade de utflykt, gruppaktiviteter och andra roliga saker.

Samtliga ungdomar samlades i Stockholm under söndagskvällen då de installerades i ett
vandrarhem. Under de följande 6 dagarna fick ungdomarna utbildning om internationell solidaritet av OPC, hur man bedriver studiecirklar av ABF och parlamentarisk demokrati av Socialdemokraterna. Ungdomarna besökte bland annat riksdagen, Drottningholms slottspark och de deltog i en kampanjaktivitet i Akalla. De fick även bada tillsammans på Hellasgården, gå på Gröna Lund och besöka Olof Palmes grav – efter att de sett filmen om Olof Palme.

Utbildningsveckan blev lyckas och alla deltagare- och ledare - var nöjda. Under veckan levde ungdomarna under följande regler. All verksamhet i Unga Örnar är drogfri. Det betyder att all form av droger, alkohol och även energidryck inte är tillåten någon gång under utbildningen eller under resa till och från Stockholm. Om någon som är under 18 år använder nikotin kommer föräldrar att meddelas. Man måste vara med under hela utbildningen. Alla aktiviteter görs tillsammans och det är inte tillåtet att bestämma egna aktiviteter. Man deltar i alla aktiviteter och man visar hänsyn till sina kamrater och ledare.

Stort tack för att ni hjälpte oss genomföra denna veckan!

Tillbaka