Olof Palme Conference 2019 - Youth Against Extremism

Stipendiat
Unga Örnars Riksförbund

Stipendiebelopp
100000 kr

Sammanfattning
I september 2017 genomförde Framfylkingen – norska Unga Örnar – en ungdomskonferens på Utöya. Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism, var ett första steg i skapandet av ett europeiskt nätverk av unga mot extremism. Konferensen samlade ett hundratal ungdomar från ett tiotal länder i Europa, främst medlemmar i nordiska Unga Örnar och IFM-SEI.

Nu har Unga Örnar tagit facklan för att anordna en uppföljande konferens den 15-17 mars 2019 i Stockholm.

Uppdatering
Olof Palme Conference – Youth Against Extremism
Den 15–17 mars 2019 kommer en ungdomskonferens mot extremism arrangeras på Marholmen strax utanför Stockholm. Konferensen vänder sig i första hand till Unga Örnars medlemmar i de nordiska länderna. Arrangören, Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden (ABN) är en organisation som består av Unga Örnars Riksförbund (Sverige), DUI LEG og VIRKE (Danmark), Framfylkingen (Norge) och Nuoret Kotkat (Finland). ABN:s arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och genom olika aktiviteter där barn och ungdomar i Norden träffas över nationsgränserna stimulerar organisationen nordisk kultur och identitet. Målet för organisationen och de gemensamma aktiviteterna är att stärka barns rättigheter i medlemsorganisationernas länder, men även i världen.

I september 2017 genomförde Framfylkingen, en ungdomskonferens på Utöya. Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism. Konferensen som finansierades av LO var ett första steg i skapandet av ett europeiskt nätverk av unga mot extremism. Under konferensen deltog ett hundratal ungdomar från hela Norden och konferensen blev en stor succé med förhoppningen om en uppföljande konferens.

Unga Örnars Riksförbund är nu huvudansvariga för den uppföljande konferensen för det nätverk av unga mot extremism som skapades på Utöya 2017. Ambitionen är att samla 30 ungdomar i åldern 15–25 år och erbjuda ett program fyllt med föreläsningar och workshops på temat extremism och ledarskap.

Konferensen heter Olof Palme Conferense - Youth Against Extremism för att hedra Olof Palmes kamp för en bättre värld.

Tillbaka