Livet i ett av världens största flyktingläger

Stipendiat
Troy Enekvist

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning
FN kallar det ett skolboksexempel på etnisk rensning. Förföljelsen av Rohingyer i Burma har under det senaste året tvingats hundratusentals människor fly Burma till grannlandet Bangladesh. Väl inne i Bangladesh samlas alla rohingyaflyktingarna på ett område mellan Teknaf och Cox´s Bazar - i sydöstra delen av landet. Jag ämnar att dokumentera livet för flyktingarna i lägren ett år efter den största flyktvågen.

Uppdatering
Livet i världens största flyktingläger
FN kallar det ett skolboksexempel på etnisk rensning.
Förföljelsen av Rohingyer i Burma har under det senaste året
tvingats hundratusentals människor fly Burma till grannlandet
Bangladesh.
Väl inne i Bangladesh samlas alla rohingyaflyktingarna på ett område mellan Teknaf och
Cox´s Bazar - i sydöstra delen av landet. Jag ämnar att dokumentera livet för flyktingarna
i lägren ett år efter den största flyktvågen.
Då de som bott längst i flyktinglägren har bott där sedan 70-talet. Totalt bor i dag 1,2
miljoner människor i flyktinglägren. Det är fler än invånarna i Stockholms kommun.
Människor som saknar både rinnande vatten och avlopp. Mycket tyder på att lägren
kommer att bli permanenta, och människorna som flytt dit kommer spendera sina liv i
flyktinglägren. Ett lägen med 1,2 miljoner människor som saknar både land och
medborgarskap.
Jag ämnar att dokumentera livet i flyktinglägren. Visa hur det är att bo i världens största
flyktingläger.

Slutrapport
FN kallar det ett skolboksexempel på etnisk rensning. Förföljelsen av Rohingyer i Burma har under det senaste året tvingats hundratusentals människor fly Burma till grannlandet Bangladesh.
Mellan slutet av augusti och oktober flydde över 700 000 människor den etniska rensningen i Myanmar (Burma) till Bangladesh. De flydde till världen nu största flyktingläger som bebos av 1,2 miljoner människor, vilket är fler än vad det bor i Stockholms kommun.
De som bott längst i flyktinglägren har bott där sedan 70-talet. Fram till i dag tyder mycket på att lägren kommer att bli permanenta, och människorna som flytt dit kommer spendera sina liv i flyktinglägren. Projektet gick ut på att visa livet i flyktinglägren, där nu majoriteten av världens Rohingyer bor. En plats som utvecklats från att, för bara ett par år sedan vara en djungel, till att nu vara hem åt över en miljon människor. Vilka lever tätt inpå varandra på i skjul och tält på kullarna.
Resan och tiden jag tillbringat i lägren har lett till en större förståelse för ämnet och givit möjlighet att gå ner på djupet i situationen. Istället för att bara skildra flykten till att nu skildra vad som händer nu. Hur situationen fortsätter och hur vardagen tar plats. En plats som utvecklats från att vara ett temporärt läger, till att allt mer bli en stor stad tänkt att bebos under lång tid framöver. Hur den transformationen skett, från att vara ett tältläger till att vara en näst intill fungerande stad med vägar, restauranger, skolor och sjukhus har varit en både lärorik och intressant iakttagelse. Här har verkligen essensen av internationellt biståndsarbete visats upp. Då nästan hela staden, om man får kalla det så nu, är byggt med stöd av internationella biståndsorganisationer. Samtidigt som majoriteten av befolkningen är helt beroende av mat som de blir tilldelade.
Stipendiet som möjliggjort mitt arbete i Bangladesh har lett till ett stort ökande intresse gällande landets och områdets utveckling. Då det inte ser ut att finnas någon enkel, eller snabb läsning på problemet. Och med det rådande politiska läget i fråga så tror jag att människorna kommer bli kvar i lägren lång tid framöver. Vilket jag även ämnar att försöka fortsätta att följa, då jag har ett intresse av att problemet och situationen inte hamnar i glömska. Mitt arbete i Rohingyernas flyktingläger har resulterat i en artikel som publicerats i ett 30-tal svenska dagstidningar via TT, som handlar om en kvinna som just hade fött sitt första barn i lägret. Där jag skildrade hennes liv och framtidssyn. Framöver kommer även en ny utställning starta i samband med biblioteket i Gottsunda – Uppsala som visar hela mitt arbete.

Tillbaka