Studieresa till Auschwitz

Stipendiat
Kultur och Fritid, Kungsbacka Kommun

Stipendiebelopp
6000 kr

Sammanfattning
Vi vill åka till Auschwitz för att vi vill lära oss mer om koncentrationslägren. Det är en historisk upplevelse som vi har hört mycket om under vår skolgång. Vi har hört om koncentrationslägren många gånger och har nu kommit fram till att vi vill se dem med egna ögon, för att kunna få en riktig bild av de hela, samt få en bild på hur hemskt de faktiskt var under den tiden.

Uppdatering
AUSCHWITZGRUPPEN är en grupp bestående av 10 personer, 8 ungdomar i åldrarna 16-18 år, samt två ungdomskonsulenter. Sedan i januari 2018 har de arbetat för att samla pengar till en Auschwitzresa som planeras gå av stapeln v. 44. Under dessa månader har ungdomarna skrivit fondansökningar, sökt sponsorer, sålt olika produkter, anordnat evenemang och deltagit vid evenemang för att nå sitt mål. Ytterligare två projekt återstår innan avresa, ett disco och en Drive in-bio. Det har varit ett intensivt arbete då varje del har krävt mycket planering. För att kunna genomföra de mindre arrangemangen och resan i stort, har de fått stöttning från flera olika aktörer.
STORT TACK TILL: OLOF PALMES MINNESFOND, KUNGSBACKA KOMMUN, LIONS I ÅSA, BARBROS BANKOMAT.

MÅL
Huvudmålet är att genomföra en resa till Auschwitz under vecka 44, men längs vägen finns flera delmål, både individuella och gruppgemensamma. Efter resans genomförande väntar ytterligare ett mål, som går ut på att sammanställa en utställning som presenterar ungdomarnas upplevelser under resan. Denna är tänkt att hållas i en av kommunens offentliga lokaler.
SYFTE
Ungdomarna kom gemensamt upp med idén att resa till Auschwitz för att ta del av den historia som utspelat sig där, och att få större förståelse för förintelsens innebörd. Det sekundära syftet är den pedagogiska del som ungdomarna tar del av längs vägen till resans genomförande, allt från budget, jämföra resealternativ, planlägga pengainsamling etc.
GENOMFÖRANDE
Resan är planerad till den 27-30 oktober, med hjälp av en gruppresearrangör. Resplanen är enligt följande; Dag 1: Ankomst i Krakow. Guidad tur genom de judiska kvarteren, synagogan, Mariakyrkan och marknadsplatsen. Dag 2: Besök i saltgruva, Wieliczka. Dagen avslutas med lokal mat och Folklore-dans. Dag 3: Guidade turer genom Auschwitz och Birkenau. Dag 4: Hemresa.
Den efterföljande utställningen är tänkt att genomföras i slutet av november/början av december.

Slutrapport
Vi har genomfört en resa till Krakow. Där har vi besökt judiska kvarteren, synagogor, Auschwitz, Birkenau och Saltgruvan, allt med en egen guide.
- Förarbetet gick både bra och dåligt, och när resan gick av stapeln fick kommunen få in med en del av kostnaden, som ungdomsgruppen kommer att arbeta ihop i efterhand. Själva målet med projektet – resan – gick bra och enligt planerna. Vecka 5 och 6 2019 kommer gruppen ha en bild- och textutställning på stadsbiblioteket i Kungsbacka, för att sprida sin nyfunna kunskap till andra i kommunen. Huvudresmålet för resan, Auschwitz & Birkenau infriade allas förväntningar, och mer därtill. Efter endast en liten stund på Birkenau (där vi började), uttryckte flera av deltagarna att allt det hårda (och periodvis tråkiga) arbete som de lagt ner för att samla pengar till resan, var väl värt det. Det blev även väldigt känslosamt för flera av dem. Efter resan kommer vi prata mer om hur klimatet ser ut idag när det kommer till högerextremism i olika former. Det blev extra aktuellt då en person i USA gick in i en synagoga och sköt en massa människor, precis under vår vistelse i Polen.
- Förhoppningen är att sprida och aktualisera historien för att skapa samtal kring rasismen och hur vi kan förhindra att historien återupprepas, samt vilka mekanismer som ligger bakom en sådan utveckling. Även internt inom gruppen kommer vi att samtala om detta, då flera deltagare dagligdags uttrycker åsikter som starkt kan ifrågasättas ur denna aspekt.

Tillbaka