Volontärsarbete inom hållbar utveckling och antirasism, Sydafrika

Stipendiat
Åsa Nilsson, Göteborg

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning
Syftet med mitt volontärsarbete inom The Green Camp Gallery Project i Sydafrika är att lära mig hur hållbar utveckling kan ske genom återvinning, ekologisk stadsodling och konst samt hur denna kombination är ett kraftfullt verktyg i antirasistiskt arbete. Genom den praktiska kunskapen jag kommer att få och det kontaktnät jag har i Sverige har projektet som mål att skapa broar för framtida kunskaps- och kulturutbyten. Projektet ger möjligheter till utökad internationell för mig och dem jag möter.

Uppdatering
Volontärsarbete i Sydafrika inom hållbar utveckling och antirasism
Hur kommer det sig att alla händer som arbetar i jorden får samma färg på huden?
Varför är en person som har många frön rikare än den som har mycket pengar?
Hur kan konst locka unga till att bli miljömedvetna? Dessa frågor lockar Åsa
Nilsson, en ung göteborska, att resa till andra sidan jordklotet (Sydafrika) för att
göra ett volontärsarbete inom den ideella organisationen The Green Camp Gallery
Projekt. En resa som är möjlig mycket tack vare stöd från Olof Palmes
minnesfond.
The Green Camp Gallery Project i Durban Sydafrika arbetar med hållbar utveckling
genom att fokusera på frågor om livsmedelssuveränitet, praktisk miljömedvetenhet och
kunskapsutbyte mellan människor med olika bakgrunder och livssituationer.
Organisationen har visionen Recycling and rehabilitating depressed spaces into growing
and stimulating environments och har genom denna omvandlat två övergivna hus mitt
på en industrigata till en ekologisk stadsodling med en färgstark konstgalleri. Öppen för
alla, oavsett etnicitet, trosuppfattning, ålder, socioekonomisk status, sexuell läggning
och könsidentitet. Denna oas är unik i ett land med tidigare apartheidsystemet och där
rasismen och segregationen än idag är starkt närvarande. Med evenemang och konst,
såsom teater, konserter, graffiti, modevisningar, vintagebutik, marknader,
diskussionsgrupper, biograf, workshops i stadsodling, återvinning och grön
entreprenörskap samt marknader med lokala konstnärer, är det särskilt unga
sydafrikaner och internationella turister som hittar den gröna dörren till The Green Camp
Gallery Projekt. Åsa har som syfte med sitt volontärsarbete att bidra med sina händer
och engagemang till organisationen samt att lära sig mer om hur deras metoder kan
användas i ett praktiskt miljöarbete där antirasism är ett mål. Med ny kunskap och
inspiration kommer hon senare i Sverige att tillsammans med hälso-, kultur- och
miljöorganisationer och intresserade personer skapa plattformar för samtal om hur
dessa arbetsmetoder är möjliga i svensk kontext och hur vi kan skapa fler broar för
framtida kunskaps- och kulturutbyten mellan Sverige och Sydafrika gällande miljöfrågor
och antirasistiskt arbete. Genom sociala medier kommer Åsa att sprida dokumentation
med foton och journaler. Ett mål hon har är att inspirera fler till volontärsarbete och
engagemang inom hållbar utveckling, internationella utbyten och antirasistiskt arbete.
Följ gärna resan på www.facebook.com/GreenCampGalleryProject

Slutrapport
Jag har haft privilegiet att vara volontär hos den ideella föreningen The Green Camp Gallery Project i Durban, Sydafrika.
Där fick jag möjligheten att praktiskt och filosofiskt få lära mig om hur stadsodling i kombination med konst är ett kraftfullt verktyg i antirasistiskt arbete. Jag bodde enkelt och fick hjälpa till med allt ifrån att städa rester från en soptipp, spara frön från auberginer och papaya, göra ekologiska smoothies, skapa konst av återvunnet material, administrativt arbete utifrån sydafrikansk lagstiftning, marknadsföring på sociala medier och göra en kompost. De förväntningar jag hade på min tid som volontär överträffats stort, och jag har fått lärdomar om historia, förtryck och integration som jag aldrig hade kunnat få i mitt hemland Sverige. Detta har inspirerat mig till att utforska och arbeta mer med hållbar utveckling både i Sverige och internationellt.

Under min tid i The Green Camp Gallery Project har jag genom fysiskt arbete och möten med många olika människor lärt mig oerhört mycket och i denna slutrapport önskar jag fokusera på mina insikter om antirasism, stadsodling och bron mellan Sverige-Sydafrika.

ANTIRASISM
Sydafrika är globalt utmärkande med sin historia om apartheid. Apartheid var ett lagstiftat rassystem i landet under nästan ett halvt sekel (1948-1991). Under denna tid delades människor in i olika rasgrupper (främst fyra: white, indian, coloured, black) vilka hade olika privilegier och rättigheter. Även om apartheid officiellt inte längre existerar och landet idag anses vara demokratiskt och ha en av världens mest progressiva konstitutioner kring mänskliga rättigheter, uttryckte de flesta jag mötte i Sydafrika att det fortfarande råder en extrem rasism, både strukturellt och i vardagen. Och oftast är det just de som dagligen utsätts för rasism och förtryck som ser det tydligast; nämligen människor med mörk hudfärg. Som en person jag lärde känna och som är mörkhyad, tillhör den inhemska folkgruppen zulu och född och uppvuxen i Durban uttryckte det: ”It’s the black man’s struggle to always, wherever I am on this planet, be suspected to be a criminal. Even in my home country.”
I Sydafrika fick jag dagligen uppleva vad jag med min ljusa hudfärg, funktionella kropp, kvinnliga kön och europeiska ursprung symboliserar, och vad dessa olika faktorer både gav mig mycket fördelar, men också begränsningar. Framförallt har jag insett på ett personligt och djupt plan hur viktigt det är med mångfald. Genom den ekologiska stadsodlingen som The Green Camp Gallery Project bedriver vittnade jag om hur djur, växter och människor behöver varandra i en symbios för att skapa ett frodande ekosystem där alla trivs, får näring, växer och blir lyckliga. Genom att få nära relationer till människor med annan etnicitet, trosuppfattning samt kulturell och socioekonomisk bakgrund än jag insåg jag hur vi tillsammans möjliggör öppnandet av alla möjliga dörrar och rum. Exempelvis hade jag som ljushyad kvinna inte kunnat röra mig ensam på gatorna i Durban kvällstid då det råder stor risk för diverse trakasserier. Gåendes med mina mörkhyade vänner som tillhör trosuppfattningen Rastafari var det dock möjligt. Och det var i de stunderna som jag lärde mig mest om den lokala kulturen och mig själv. Likväl kunde vi i grupp utnyttja min ljusa hudfärg och nordeuropeiska brytning på engelska för att komma i kontakt, bli lyssnade på och snabba på processer med olika människor, myndigheter och maktpositioner. Vi kan inte blunda för den rasismen som råder. När vi tillsammans ser strukturerna kan vi istället genom samarbete nyttja våra positioner för att inom systemet belysa normerna och försöka rekonstruera dem.

Lyckligtvis, eller snarare besynnerligt nog, är grundaren av The Green Camp Gallery Project även svensk medborgare. Han är född och uppvuxen i Sydafrika och har som vuxen bott 10 år i Sverige. Värt att tillägga är att han är zulu och mörkhyad. Genom honom och The Green Camp Gallery Project har jag inte bara fått bredare internationell förståelse, utan även djupare nationell förståelse, det vill säga har jag lärt mig mer om hur rasism kan te sig i Sverige. The Green Camp Gallery Project innehar alltså en unik kulturell kompetens för utbytesprogram mellan Sverige och Sydafrika.
Innan detta volontärskap ansåg jag mig vara en väldigt inkluderande och normmedveten person. Efter att få ha levt i The Green Camp Gallery Project ser jag mitt liv i Sverige i ett annat ljus. Jag har analyserat hur jag vanligtvis brukade röra mig i min hemstad Göteborg och insett att jag i princip bara befann mig i så kallade vita medelklass rum. Det är mycket jag missar som finns mitt framför min lägenhetsdörr och med denna nya förståelse är jag inspirerad till att bryta mina mönster i Sverige för att bidra till mer integration och antirasistiskt arbete.
Jag rekommenderar starkt denna inspirerande artikel skriven av en sydafrikan om så kallat volontourism i Afrika: Dear volunteers in Africa: please don’t come help until you’ve asked yourself these four questions
https://matadornetwork.com/life/dear-volunteers-africa-please-dont-come-help-youve-asked-four-questions/
STADSODLING
I jorden får vi alla samma färg på huden. Och oavsett vilken gud vi tror på eller vilken socioekonomisk bakgrund vi kommer ifrån, kan vi plantera ett papayaträd och lära oss att föda våra nära och kära med ekologisk och näringsrik mat.
The Green Camp Gallery Project lyckas skapa en plats med mångfald av olika människor – en vanlig dag är organisationen en avslappnad mötesplats för barn i området, hemlösa, studenter, pensionärer, fabriksarbetare och så kallade rika – för genuina möten och integration (något som är svårt i sydafrikansk kontext).
Genom min tid som volontär har lärt mig framförallt fyra styrkor med stadsodling som metod för hållbar utveckling:
1. Naturen är den bästa läraren.
”Ofta hävdas att allmänhetens kunskaper om naturen blir allt sämre. Somliga menar till och med att en naturanalfabetism håller på att breda ut sig i befolkningen” (Boverket, 2007, sid. 23, Bostadsnära natur - inspiration & vägledning). Det är viktigt att människor inte tappar kunskap och kontakt med var hälsosam mat kommer ifrån. I urbana miljöer är alltså stadsodling viktigt. Dessutom kan förståelse för natur generera respekt för sitt närområde, och som The Green Camp Gallery Project lyckas med: minska nedskräpning.
2. Rekreation
Alla åldrar njuter av natur och det blir viktigare och viktigare att främja grönområden när människor blir mer och mer stressade p.g.a. teknologi och arbete. De flesta som besöker The Green Camp Gallery Project - som har lyckats skapa en grön oas mitt i ett industriområde - uttrycker att det är som att stiga in i en sagovärld. Barnen som bor i närheten har annars inte tillgång till någon natur, park eller skog i närheten
3. Mångfald
Stadsodling bidrar till främjandet och bevarandet av städers biologiska mångfald vilket är nödvändigt för hälsa och hållbar utveckling. The Green Camp Gallery Project visar även hur stadsodling är ett kraftfullt verktyg i främjandet av mångfald både vad gäller växter, djur och människor. Stadsodling är ett praktiskt sätt att visa hur vi kan växa och leva tillsammans och främja olika växt- och djurarter.
4. Inspiration
The Green Camp Gallery Project har byggt upp sin verksamhet ur ruinerna av två övergivna och notoriska hus (tidigare använt som ställe för droghandel, prostitution, soptipp och gömställe). Idag är stället grönt då det växer ur de mest oväntade utrymmena – exempelvis ur skor, datorskärm, trasig tvättbalja – och vittnar fysiskt om att ingenting är omöjligt. Innovativ stadsodling öppnar upp för innovativa drömmar att ta form.

SYDAFRIKA – SVERIGE
I Sverige hade jag med mitt volontärsarbete planerat att sprida mina insikter och skapa kontakter mellan The Green Camp Gallery Project och engagerade på andra sidan jordklotet. Detta gjorde jag på flera olika sätt:
* På sociala medier hittade jag olika intressegrupper om stadsodling och spred ordet om The Green Camp Gallery Project och dessa metoder.
* Under Göteborgs Kulturkalas deltog jag i området Green Corner där jag samtalade med olika individer, organisationer och myndigheter inom stadsodling och hållbar utveckling. Jag deltog i en stadsodlingssafari arrangerad av företaget The Foodprint LAB där jag diskuterade framtida samarbetsmöjligheter med Sydafrika och The Green Camp Gallery Project.
* Genom ett möte med projektansvarig av Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0 inom Hyresgästföreningen diskuterade jag antirasistiskt arbete genom stadsodling i svensk kontext samt hållbar utveckling genom lokalekonomi och inhemska och traditionella metoder (The Green Camp Gallery Projects grundar sitt arbete på African indigenous knowledge systems).
* I samarbete med den ideella organisationen Kollaborativ Ekonomi Göteborg höll jag i en interaktiv presentation om The Green Camp Gallery Project, stadsodling och tillit på det lokala caféet Lama Lloyd (som bland annat engagerat främjar cykelanvändning inom staden). Min presentation kombinerades med det månatliga mötet för människor engagerade inom den ideella globala rörelsen Couchsurfing (www.couchsurfing.org) vilket innebar att människor från fyra olika länder/tre olika kontinenter deltog och vi hade ett berikande samtal med internationella perspektiv.
* Genom egen efterforskning har jag påbörjat en databas med kontaktuppgifter till olika organisationer, och individer verksamma inom stadsodling och hållbar utveckling i både Sverige (främst Göteborg) och Sydafrika (främst Durban). Denna databas delar jag med nöje med mig av till intresserade. Jag nås som lättast på nilsson.asa@gmail.com för kontakt gällande denna databas.

Stödet från Olof Palmes Minnesfond har möjliggjort en livsomvälvande resa för mig personligen och kommer definitivt att skapa ringar på vattnet. Exempelvis är jag tillbaka i Sydafrika hos The Green Camp Gallery Project och fortsätter arbetet för en mer hållbar värld.

Tillbaka