Health promotion and intercultural dialogue among LGBTIQ teenagers in Western Balkans.

Stipendiat
Oscar Martinsson Holzwart

Stipendiebelopp
7000 kr

Sammanfattning
Jag ska göra praktik på ERA, en HBTQ-organisation på Västra Balkan, och kombinera den med min masteruppsats om konsekvenser av implementeringen av EU:s HBTQ-policies har för ungdomar. Jag vill se på vilket sätt EU kan sensibilisera sitt arbete i framtiden för ökad internationell förståelse. Vi ska jobba tillsammans på ett projekt för att förstärkt nå ut till HBTQ-ungdomar och fokusera på mental och sexuell hälsa och bygga broar mellan olika etniska grupper.

Uppdatering
Under hösten och vintern 2021 skall jag göra praktik på HBTQ-organisationen ERA i Belgrad i Serbien som skall ligga till grund för min masteruppsats om HBTQ- rättigheter på Västra Balkan. Masteruppsatsen har som mål att undersöka konsekvenserna av Europeiska unionens HBTQ-direktiv för främst ungdomar och unga vuxna i kandidatländerna på Västra Balkan samt att analysera både positiva och negativa konsekvenser av EU:s direktiv om mänskliga rättigheter.

ERA är en paraplyorganisation som består av olika medlemsorganisationer på Västra Balkan och i Turkiet som inom varierande arbetsområden aktivt jobbar med HBTQ-rättigheter. En av ERA:s huvudsakliga uppgifter består av att ge råd till beslutsfattande organ på nationell nivå om frågor rörande HBTQ-personer samt att fungera som en länk mellan enskilda länder och Europeiska kommissionen i EU- medlemskapsförhandlingarna.

Praktikuppgifterna kommer främst bestå av kommunikationsarbete med medlemsorganisationerna på nationell nivå samt lättare administrativa uppgifter och arbete med sociala medier. Jag kommer även att delta på Pride i Belgrad och på ERA:s årliga konferens med medlemsorganisationerna under en vecka i slutet av september. Målet är att utarbeta gemensamma arbetsområden och mål för det kommande kalenderåret. Praktiken syftar även till att bygga upp ett starkare samarbete med andra organisationer som jobbar med ungdomar för att främja jämlikhet och acceptans inom andra arbetsområden, både på och bortom Västra Balkan.

Tillbaka