Temaarbete och studieresa i Förintelsens spår med deltagare från Paideia folkhögskola

Stipendiat
Föreningen Paideia folkhögskola

Stipendiebelopp
63000 kr

Sammanfattning
Projektet syftar till att öka förståelsen för Förintelsen, arbeta med temat antisemitism och mänskliga rättigheter samt att ge deltagarna verktyg för att motverka rasism i Sverige idag.
Projektets mål är att:
- 40 deltagare på allmän kurs i åldern 18-30 år ska genomföra ett temaarbete om Förintelsen, mänskliga rättigheter och hur det påverkar oss idag.
- 10-15 deltagare på allmän kurs i åldern 18-30 år och 2 pedagoger ska genomföra en studieresa i Förintelsens spår till bland annat Auschwitz.

Uppdatering
Paideia folkhögskola är en mötesplats för lärande, tänkande och möten, och är Sveriges enda folkhögskola med judisk profil. Kursutbudet vid skolan är dels 25-30 profilkurser i judisk kultur, text och språk riktade till en intresserad allmänhet och dels allmän kurs, vilken syftar till att ge kompetens och behörighet till högskolestudier.

Med stöd av Olof Palmes minnesfond kommer skolan under våren 2022 att anordna en resa till förintelselägret Auschwitz för en grupp deltagare i allmän kurs. Resan kompletteras med temaarbeten, gästföreläsare, presentationer och samtal under skolåret i Stockholm.

Projektet syftar till att öka förståelsen för Förintelsen och, genom att koppla historien till nutiden, ge studenterna kunskap och redskap för att kunna ge akt på antidemokratiska strömningar, arbeta för mänskliga rättigheter och motverka rasism och diskriminering.
Från en av studenterna som arbetat med att ta fram reseförslaget:

”Jag vill göra denna studieresa till Auschwitz för att fördjupa mig och kunna ta med mig kunskapen till min generation och förhoppningsvis till generationen efter. Denna del av historien får inte glömmas bort. Utbildning är hur man stoppar det från att hända igen. Ju flera som lär sig om Förintelsen, desto fler kan säga emot i framtiden.”

Tillbaka