Jag, mamma och förintelsen fas 2

Stipendiat
Teater Martin Mutter/Martin Mutter produktion ek. förening

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning
Genom att turnera med teaterföreställningen Jag, mamma och Förintelsen och skapa en kortfilm om den vill vi berätta om Förintelsen och dess konsekvenser för både första och andra generationen i syfte att motverka antisemitism, rasism och främlingsfientlighet. Med projektet vill vi öka förståelsen för alla människor som utsatts för förföljelse, krig, och flykt. Målgruppen är åk 8, 9 samt gymnasiet. Detta är ett samarbete mellan TMM, skådespelaren Eva Dällerud och filmregissören Marcus Carlsson.

Uppdatering
Teaterföreställningen Jag, mamma och Förintelsen (fas 1) skapandes av Eva Dällerud 2017-2018 och hade premiär i januari 2019. Den bygger på berättelser från hennes judisk-ungerska mamma och moster som båda överlevde flera förintelse-, koncentrations- och arbetsläger samt en dödsmarsch. I föreställningen berättar Evas mamma Elisabeth, som gestaltas av en docka, om sina upplevelser och Eva berättar om hur det var att växa upp i skuggan av Förintelsen. Föreställningen spelades 31 gånger innan coronapanemin satte stopp för en fortsättning.

Genom detta samarbete med Teater Martin Mutter tas nu projektet vidare till fas 2, med syfte att nå ännu fler ungdomar, utveckla metoder för att fördjupa samtal kring rasism, antisemitism, främlingsfientlighet och demokrati. Vår avsikt är att spela minst 50 föreställning för 6000 elever från årkurs 8 till och med gymnasiet, som även kommer att få ta del av ett utvecklat för- och eftermaterial.

Ytterligare en del av projektet är att göra en film om föreställningen. Filmskaparen Marcus Carlsson, utbildad vid Filmhögskolan i Göteborg, har tagit initiativet till att göra en kortfilm om föreställningen, Eva och hennes resa. Kortfilmen kommer att användas som diskussionsunderlag i skolor men också som en pitch till en längre dokumentärfilm (Jag, mamma och Förintelsen fas 3) för bl. a. SVT, Konstnärsnämnden och Svenska Filminstitutet.

Syftet med projektet är att motverka antisemitism, rasdiskriminering och främlingsfientlighet samt att öka förståelsen för alla människor som utsatts för förföljelse, krig, svält och flykt.

Tillbaka