Studieresa till Auschwitz-Birkenau

Stipendiat
Getingeskolan

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Syftet med projektet är att samtliga elever i årskurs 9 på Getingeskolan ska få en djupare insikt i Förintelsen samt hur främlingsfientlighet och rasism kan få konsekvenser som raserar såväl den enskilda människans liv som det demokratiska samhällets grundvalar. I projektet ingår att arbeta med detta i skolan och att åka på en studieresa till Krakow med ett besök på koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau. Målet är således att motverka rasism och främlingsfientlighet.

.

Uppdatering
Först och främst vill vi säga att eleverna blev mycket glada då vi fick stipendiet då det kommer att möjliggöra vår resa i maj 2022. Resan är prelimenärbokad och vi kommer under hösten att samla in/söka bidrag för att få de sista pengarna till vår resa. Under hösten kommer vi också att läsa om tiden före andra världskriget och vad som hände under kriget. Under våren kommer vi i samband med resan att ha ett mer utförligt arbete om antisemitism och rasism.

Detta var vårt syfte och mål med resan

”Syftet med projektet är att samtliga elever i årskurs 9 på Getingeskolan ska få en djupare insikt i Förintelsen samt hur främlingsfientlighet och rasism kan få konsekvenser som raserar såväl den enskilda människans liv som det demokratiska samhällets grundvalar. I projektet ingår att arbeta med detta i skolan och att åka på en studieresa till Krakow med ett besök på koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau. Målet är således att motverka rasism och främlingsfientlighet.”

Tillbaka