Antirasistiska Filmdagar Norra Skåne

Stipendiat
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Antirasistiska Filmdagar Norra Skånes syfte är att genom film och samtal starta processer som motverkar intolerans och rasism. Vi har i flera år bedrivit ARF Helsingborg, och vill nu ta konceptet på turné i norra Skåne under hösten 2021. Piloten kommer att, beroende på utfall i sökt finansiering, ta plats i mellan 4 och 8 kommuner, och genomföras som en heldag för gymnasieungdomar i respektive kommun med filmvisningar samt efterföljande samtal på temat antidiskriminering, rasism och demokrati.

Uppdatering
ARF Norra Skåne är ett pilotprojekt för att ta de uppskattade Antirasistiska Filmdagarna i Helsingborg på turne till åtta kommuner i Norra Skåne; Klippan, Landskrona, Hässleholm, Osby, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Örkelljunga. Förutom att i enlighet med projektets syftet motverka intolerans, rasism och främlingsfientlighet genom film och samtal, så är projektets målsättning att arbeta för långsiktighet bortom piloten. Alltså att etablera en årligen återkommande ARF-turne för gymnasieungdomar i de aktuella kommunerna, där målgruppen får möjlighet att utveckla verktyg för kritiskt tänkande och samtal kring rasism och diskriminering. Behovet av denna verksamhet är hög i de berörda kommunerna, då kulturutbudet för unga är lägre än i de större städerna, och vi tyvärr ser en ökande lokal trend av intolerans och främlingsfientlighet.
Projektet genomförs på plats i de olika kommunerna under november
- december 2021.
En av de som gjort detta möjligt är Olof Palmes Minnesfond.

Vid frågor, kontakta ordförande; Eva.lngers@adbnorraskane.se

Tillbaka