Scouterna bevakar FN:s klimatmöte COP26

Stipendiat
Scouterna

Stipendiebelopp
66000 kr

Sammanfattning
Målet är att göra det möjligt för unga att delta i FN:s klimatförhandlingar COP26 hösten 2021 och att nå ut med information om ungas levnadsvillkor runt om i världen till 400 makthavare och 10 000 ungdomar.
Projektet har följande syften:
Möjliggöra för unga att vara med och informera makthavare om ungas levnadsvillkor runt om i världen.
Ur ett ungdomligt perspektiv rapportera från klimatförhandlingarna i media.
Ge unga erfarenhet av att delta i förhandlingar och påverkansarbete.

Uppdatering
2 scoutledare och 4 scouter från Sverige reser till UNFCCC COP26 1-12 november 2021 i Glasgow och möter där upp med unga scouter från globala syd och Storbritannien i ett samarbete med världsscoutrörelsen (WOSM) och världsflickscoutorganisationen (WAGGGS).

Deltagarna kommer utföra förberedande uppgifter och uppföljningsuppgifter under hösten 2021.

Projektet har följande syften:

1. Möjliggöra för unga att vara med och informera makthavare om ungas levnadsvillkor runt om i världen
2. Ur ett ungdomligt perspektiv rapportera från klimat-förhandlingarna i media
3. Ge unga erfarenhet av att delta i förhandlingar och påverkansarbete

Målet är att göra det möjligt för unga att delta i FN:s klimatförhandlingar COP26 hösten 2021 och att nå ut med information om ungas levnadsvillkor runt om i världen till 150 makthavare och 10 000 ungdomar.

Detta görs dels genom att delta som observatörsdelegater i de officiella förhandlingarna, dels genom att anordna och delta i aktiviteter i den för allmänheten öppna delen av COP26.

Tillbaka