Tidshjältarna

Stipendiat
LajvVerkstaden

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning
Syftet är att lära barn på ett lustfyllt sätt om Västerås historia av arbetsinvandring och hur viktigt det har varit för stadens tillväxt och mångfald. Syftet är att motverka rasism och främlingsfientlighet samt öka Västeråsarnas internationella förståelse.

Målen är att barn ska få delta på ett gratis lajv “Tidshjältarna” där de får möta och lära sig av historiska personer som förbättrat staden. Vi ska genomföra 2 lajvdagar under jullovet 2020.

Uppdatering
Västerås tidshjältar
I Januari 2021 kommer barn i Västerås att få rädda världen. Då kommer nämligen LajvVerkstaden att genomföra lajvet Tidshjältarna som en gratis lovaktivitet i Västerås stad. Projektet syftar till att på ett lustfyllt sätt lära barn om Västerås historia av arbetsinvandring och hur viktigt det har varit för stadens tillväxt och mångfald. Syftet är att motverka rasism och främlingsfientlighet samt öka Västeråsarnas internationella förståelse.
LajvVerkstaden vill visa på att invandring är en stor del av vad Sverige är, och att invandrare haft stor positiv inverkan på vår gemensamma utveckling. Det tror vi är särskilt viktigt i en tid av ökande främlingsfientlighet. Genom att deltagarna får en bredare kunskap om sin egen historia i mötet med historiska personer kan vi minska främlingsfientlighet som i regel bygger på okunskap och rädsla. I lajvet kommer deltagarna spela tidsagenter. En ond kraft har varit i farten och vill förstöra Västerås framtid. Tidsagenternas uppgift är att ta reda på vad som har hänt och ställa allt tillrätta igen innan det är för sent. Under äventyret möter agenterna olika personer i Västerås historia vars liv har ändrats av den onde Doktor Z. Doktor Z har nämligen ändrat historien så att dessa personer tappat motivationen och tron på sig själva. Barnen måste stärka dem för att inte allt ska gå åt skogen.
LajvVerkstaden har en övertygelse att alla behöver delta aktivt för att växa som människor. Vi kombinerar en lekfull och kreativ metod med en allvarlig ambition om att fylla världen med modiga människor som tar ett aktivt ansvar för sig själv och sin omvärld.
Tack vare finansiering från Olof Plame Stiftelsen samt Skandia - Ideer för livet, ges nu Västerås barn en möjlighet till att växa som människor och medborgare genom detta lekfulla evenemang. Än så länge är projektet i uppstartsfas med planering och marknadsföring men i Januari vill vi ha våra deltagare redo för att rädda världen.

Tillbaka