Tjej till tjej

Stipendiat
Rädda Barnens lokalförening i Lund

Stipendiebelopp
23000 kr

Sammanfattning
Tjej till tjej är ett mycket uppskattat integrationsprojekt för nyanlända tjejer 10-18 år i Lund. Vi erbjuder en trygg mötesplats som underlättar deras väg in i samhället genom vänskap, gemensamt skapande, lärande och lek. Stor vikt läggs på erfarenheter, självkännedom och själv-förverkligande. Kulturellt utbyte och ömsesidig förståelse är centrala i projektet. Målen är att förse deltagarna med egna verktygslådor att bemöta svårigheter med och bli välorienterade om sina möjligheter i samhället.

Uppdatering
Rädda Barnens lokalförening i Lund tilldelas Palmestipendiet

Rädda Barnens lokalförening i Lund har tilldelats Palmestipendiet våren 2020 för genomförandet av projektet Tjej till Tjej.

Projektet Tjej till Tjejs syfte är att stöda nyanlända flickor i deras väg in i samhället genom vänskap, gemensamt skapande, lärande och lek där vikt läggs på självkännedom, självförverkligande, kulturellt utbyte och ömsesidig förståelse. Projektdeltagare och Rädda Barnen i Lunds volontärer träffas varannan måndag på
Linerogården och löpande arrangeras sport- och fritidsaktiviteter och utflykter. Rädda Barnen i Lund kan glädjande meddela att förening har tilldelats Palmestipendiet för genomförandet av Tjej till Tjej 2020.

Rädda Barnens lokalförening i Lund
lf.lund@medlem.rb.se

Tillbaka