Auschwitz - ett projekt för lyfta allas lika värde

Stipendiat
Klass 7B NLV Bergviken Luleå

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning
Syftet med vårt projekt och resa till Auschwitz är att tillsammans arbeta för att göra skillnad och bidra till en bättre värld genom fördjupade kunskaper om konsekvenserna av att värderingar som människors lika värde, jämlikhet och solidaritet sätts ur spel och att sprida vidare denna kunskap. Att på plats få ta in den hemska händelsen och därefter bearbeta och sprida vidare kunskapen. Att visa att vi kan göra skillnad genom att jobba tillsammans mot ett mål om en medmänskligare värld.

Uppdatering
Syftet med vårt projekt är att:
● Fördjupa våra kunskaper om förintelsen och besöka Auschwitz på plats
● Sprida vidare kunskapen och våra upplevelser från vårt besök i Auschwitz
● Bli ambassadörer för människors lika värde och vara goda förebilder
● Visa att vi tillsammans i klassen kan göra skillnad
● Lärorikt att jobba tillsammans i ett projekt som en grupp mot ett gemensamt mål
Hur?
● Att på plats ta in den hemska händelsen i Auschwitz och att därefter bearbeta och diskutera besöket tillsammans med klassen.
● Att med beslutsamhet och övertygelse om att detta aldrig får hända igen sprida vidare våra upplevelser.
● Att agera som förebilder och visa medmänsklighet genom att värna om och respektera varandra.
Mål
Sprida kunskap om förintelsen
● Att alla elever på NLV Bergviken i högstadiet (och klass 6) fått information om vår resa
● Att presentera våra upplevelser på våra föräldrars jobb och andra intresserade företag
● Att berätta om vårt besök för våra lagkompisar i idrottsföreningar och klubbar
● Lägga ut bilder och texter (vlogg) i sociala medier – att ha minst [500] följare på ett Instagramkonto
● Minst [10 000] visningar av en kort film som dokumenterar vår resa

Det hemska som hände i Auschwitz får aldrig glömmas eller upprepas!

Tillbaka