När får man besked?

Fondens styrelse tar ställning till samtliga ansökningar vid ett och samma tillfälle, som äger rum i mitten av maj (vårens ansökningar) och mitten på november (höstens ansökningar).

Vi har inte möjlighet att lämna förhandsbesked.

Vi vill informera om att fonden får in en väldigt stor mängd ansökningar och att vi tyvärr endast har möjlighet att ge stöd till mellan 5 och 10 procent av dessa.

Vi hänvisar alla till den lista på beviljade stipendier som vi publicerar på hemsidan snarast efter att styrelsen tagit beslut. Vi kan tyvärr inte meddela er som inte tilldelats stipendium på annat sätt.

Om jag tilldelas stipendiet?

Snarast efter det att fondens styrelse fattat ett beslut i mitten av maj/mitten på november meddelar vi er som blivit beviljad ett stipendium.

Palmestipendiet är en stor del av Olof Palmes Minnesfonds verksamhet och våra stipendiater för vidare Olof Palmes politiska vision om tolerans och solidaritet i samhället och i världen.

Ni som tilldelas Palmestipendiet får ett diplom och anvisningar om hur ni ska gå tillväga för att få ert stipendium. Eftersom ni är vår verksamhet vill vi gärna hålla en nära kontakt med våra stipendiater. Vi vill därför att ni skickar in två rapporter till oss. Praktisk information om hur dessa ska se ut och vart de ska skickas får ni tillsammans med diplomet.