Parvin Ardalan tar emot Palmepriset

2009-09-24

2007 års Olof Palmeprismottagare, Parvin Ardalan, tar emot sitt pris på bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Det är med stor glädje Olof Palmes minnesfond imorgon överlämnar 2007 års Palmepris till den iranska kvinnorättskämpen Parvin Ardalan. Parvin Ardalan hämtades av den iranska säkerhetstjänsten ombord på planet då hon skulle hämta sitt pris vid ceremonin i Stockholm 2008. Idag kom hon till Sverige.

Priset överlämnas av Olof Palmes minnesfond imorgon fredag den 25 september, i samband med tidskriften Bangs samtal med Parvin Ardalan i Aftonbladets monter.

2007 års pris gick till PARVIN ARDALAN för att hon har lyckats göra kravet på lika rättigheter för män och kvinnor till en central del av kampen för demokrati i Iran. Tack vare detta har kvinnorörelsen för de medborgerliga fri- och rättigheterna nått stor spridning såväl geografiskt som inom breda samhällsskikt. Trots förföljelse, hot och trakasserier har Parvin Ardalan omutligt fortsatt strida för sina ideal. Med alltmer uppfinningsrika metoder har hon och hennes medsystrar förmått öka stödet för allas lika rättigheter. Den uppmärksammade kampanjen för en miljon namnunderskrifter mot diskriminering är ett lyckat exempel på detta. Deras enträgna arbete förtjänar internationell uppmärksamhet som en demokratins och fredens väg i denna oroliga och konfliktfyllda region.

The Olof Palme Prize for 2007 was awarded to PARVIN ARDALAN, who has succeeded in making the demand for equal rights for men and women a central part of the struggle for democracy in Iran. As a result, the women's movement for civil rights and liberties has, to a great extent, spread geographically as well as socially. Despite persecution, threats and harassment, Parvin Ardalan has been persistent in her struggle and never compromised her ideals. Through constantly more ingenious methods, she and her fellow sisters have managed to increase the support for equal rights. The campaign for a million signatures against discrimination is an excellent example. Their intensive work deserves international recognition as a path to democracy and peace in this region of turbulence and conflict.

On her way to the ceremony in Stockholm to receive the award, Ms Ardalan was denied leaving Iran. She had already boarded her flight when security guards demanded her off the plane. Tomorrow she will receive the award at the Gothenburg book fair.

* * * * *

OLOF PALMEPRISET, arbetarrörelsens största och mest prestigefyllda pris, inrättades den 6 februari 1987 då styrelsen beslutade att dela ut ett årligt pris för en särskilt betydande insats i Olof Palmes anda.

TID & PLATS
Överlämningen sker i Aftonbladets monter i samband med tidskriften Bangs samtal med Parvin Ardalan klockan 15:30, fredag 25 september.

PRESSKONTAKT
För vidare kommentarer hänvisas till:

Pierre Schori, ordförande, tel 0709-58 38 38

För ytterligare upplysningar, besök vår hemsida www.palmefonden.se
eller kontakta sekretariatet på telefon 08-677 57 90.


Mottagare av Palmepriset

1987 Cyril Ramaphosa, Sydafrika.
1988 Javier Pérez de Cuéllar, FN:s generalsekreterare.
1989 Václav Havel, Tjeckoslovakien.
1990 Harlem Désir och SOS Racisme, Frankrike.
1991 Amnesty International.
1992 Arzu Abdullayeva, Armenien, och Anahit Bayandour, Azerbajdzjan.
1993 Studenter för Sarajevo.
1994 Wei Jingsheng, Kina.
1995 Palestinska Fatah Youth och israeliska Labour Young Leadership och Peace Now.
1996 Bruce Harris, Casa Alianza, Centralamerika.
1997 Salima Ghezali, Algeriet.
1998 Oberoende media i f.d. Jugoslavien representerade av Veran Matić, Serbien, Senad Pećanin, Bosnien-Hercegovina och Victor Ivančić, Kroatien.
1999 Kurdo Baksi, Björn Fries och Föräldragruppen i Klippan.
2000 Bryan Stevenson, Equal Justice Inititative (EJI), USA.
2001 Fazle Hasan Abed, Bangladesh, grundare av BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committe).
2002 Hanan Ashrawi, Palestina.
2003 Hans Blix, Sverige.
2004 Ljudmila Alexejeva, Sergej Kovaljov, Anna Politkovskaja, Ryssland
2005 Daw Aung San Suu Kyi, Burma
2006 Kofi Annan, fd generalsekreterare i FN samt Mossaad Mohamed Ali, Sudan
2007 Parvin Ardalan, Iran
2008 Denis Mukwege, Demokratiska Republiken Kongo (DRC)

Olof Palmes Minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet
instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen 1986 för att hedra hans minne. Fonden vill genom stipendier och bidrag stödja fackliga och kulturella utbyten mellan unga människor i olika länder, liksom studier och forskning kring fred och internationell förståelse samt arbete mot rasism och främlingsfientlighet för i första hand ungdomar i Sverige.

Fonden kan också ge bidrag till skolor och ungdomsorganisationers riksomfattande och lokala initiativ.

Stockholm den 24 september 2009

FÖR OLOF PALMES MINNESFOND

Pierre Schori
Ordförande