Registrering av ansökan

Läs igenom nedanstående information innan ni börjar fylla i er ansökan.

Ansökan görs i elektroniskt ansökningsformulär här på hemsidan. Ett tips är att göra er projektbeskrivning i ett vanligt Word-dokument först och sedan klistra in i ansökningsformuläret.

Ansökan skall vara fullständigt ifylld. Det innebär att alla frågor ska besvaras så utförligt som möjligt och enligt anvisningarna.

De referenter ni uppger skall kunna gå i god för er som enskild person/organisation samt det projekt ni söker pengar för.

Är ni flera enskilda personer som söker för samma projekt så kan ni skriva en gemensam ansökan. Ange kontaktuppgifter till en av er som söker. Ange tydligt hur många ni är som söker och samtligas namn, det kan göras i rutan ”Beskriv dig/er organisation..”.

Övrig information eller andra dokument som kan styrka projektet, såsom praktik/volontärplatsintyg, rekommendationsbrev etc. får ni gärna ha till hands. Vi kommer att begära in detta vid behov.

De referenter ni uppger ska kunna gå i god för er som enskild person/organisation samt det projekt ni söker pengar för.

Tips att tänka på i ansökan:

  • en tydlig idé om syfte och vad ni vill uppnå med projektet
  • en utvecklad tanke om hur man vill att erfarenheterna av projektet ska sprida sig vidare.


Ansökningsformuläret består av två sidor där du för möjlighet att både skriva en kort sammanfattning samt en utförlig projektbeskrivning.

Välkommen med din/er ansökan!

Jag vill se om mitt projekt kvalificerar för stipendieansökan med hjälp av lathunden ›

Jag har läst anvisningarna, fortsätt till ansökningsformuläret ›