Registrering av ansökan

Läs igenom nedanstående information innan ni börjar fylla i er ansökan.

Ett tips är att först skriva och spara din/er projektbeskrivning i ett vanligt Word-dokument, och sedan klistra in det i ansökningsformuläret.

Ansökan skall vara fullständigt ifylld. Det innebär att alla frågor ska besvaras så utförligt som möjligt och enligt anvisningarna.

Det är viktigt att de referenter ni uppger kan gå i god för er som enskild person/organisation samt det projekt ni söker pengar för.

Kompletterande information eller dokument som kan styrka projektet, såsom praktikplats/volontärplats/studieintyg, rekommendationsbrev etc. begär vi in vid behov.

Välkommen med din/er ansökan!

Jag vill se om mitt projekt kvalificerar för stipendieansökan med hjälp av lathunden ›

Jag har läst anvisningarna, fortsätt till ansökningsformuläret ›