Praktiska detaljer

Här finner ni information om hur ni ska gå tillväga för att registrera och skicka in en ansökan till fonden.

Vi vill också informera om att fonden får in en väldigt stor mängd ansökningar och att vi därför bara har möjlighet att ge stöd till mellan 5 och 10 procent av dessa.

När bör man söka?

Ansökan om stipendium kan göras två gånger per år, vår och höst. Ansökan skall vara fonden tillhanda senast den 20 mars för våren och den 20 september för hösten. Tänkt på att fonden inte beviljar redan påbörjade projekt, dvs där finansiering genom stipendium från fonden skulle ske retroaktivt. Planeringen av ett önskat projekt får givetvis vara påbörjat.

Efter sista ansökningsdatum tar handläggningstiden 7-8 veckor. Fondens styrelse tar ställning till samtliga ansökningar vid ett och samma tillfälle, som äger rum i mitten av maj (vårens ansökningar) och mitten på november (höstens ansökningar).

De projekt som påbörjats efter det att ansökningstiden gått ut men innan styrelsen har fattat sitt beslut kommer att räknas som påbörjade.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på särskilt ansökningsformulär här på hemsidan. Det är viktigt att er ansökan är fullständigt ifylld och att alla frågor besvaras enligt anvisningarna. Ett tips är att göra er projektbeskrivning i ett vanligt Word-dokument först och sedan klistra in i ansökningsformuläret.

De referenter ni uppger skall kunna gå i god för er som enskild person/organisation samt det projekt ni söker pengar för.

Är ni flera enskilda personer som söker för samma projekt så kan ni skriva en gemensam ansökan. Ange kontaktuppgifter till en av er som söker. Ange tydligt hur många ni är som söker och samtligas namn, det kan göras i rutan ”Beskriv dig/er organisation..”.

Övrig information eller andra dokument som kan styrka projektet, såsom praktik/volontärplatsintyg, rekommendationsbrev etc. får ni gärna ha till hands. Vi kommer att begära in detta vid behov.

Belopp

Enskilda kan ansöka om upp till 15 000 kronor.
Organisationer kan ansöka om upp till 60 000 kronor. I undantagsfall beviljas även högre summor, dock maximalt 100 000 kronor.

Fonden stödjer framförallt projekt där ett mindre belopp kan ha stor betydelse för att en idé eller ett projekt skall kunna genomföras.

Om projektet har fler finansiärer är det viktigt att det i finansieringsplanen framgår vilka kostnader ni söker stöd för genom Palmestipendiet och hur dessa kopplas till fondens syften.

Datum

Sista ansökningsdag för vårens ansökningar: 20 mars.
Sista ansökningsdag för höstens ansökningar: 20 september.

Det är viktigt att er ansökan har kommit in till fonden senast under sista ansökningsdagen. För sent inkomna ansökningar emottas inte.

När får man besked?

Omedelbart efter det att fondens styrelse fattat ett beslut i mitten av maj/mitten på november meddelar vi er som blivit beviljad ett stipendium. Vi kan tyvärr inte meddela er som inte tilldelats stipendium utan hänvisar till den lista på beviljade stipendier som vi publicerar på hemsidan snarast efter att styrelsen tagit beslut. Klicka på Beviljade stipendier >

Vi har inte möjlighet att lämna förhandsbesked.

Om jag tilldelas stipendiet?

Palmestipendiet är en stor del av Olof Palmes Minnesfonds verksamhet och våra stipendiater för vidare Olof Palmes politiska vision om tolerans och solidaritet i samhället och i världen.

Ni som tilldelas Palmestipendiet får ett diplom och anvisningar om hur ni ska gå tillväga för att få ert stipendium. Eftersom ni är vår verksamhet vill vi gärna hålla en nära kontakt med våra stipendiater. Vi vill därför att ni skickar in två rapporter till oss. Praktisk information om hur dessa ska se ut och vart de ska skickas får ni tillsammans med diplomet.