Beviljade stipendier

2016B

Demokrati för Barns Framtid (DBF), Visby, 50000kr
Möte med Twa - ett bortglömt ursprungsfolk i Rwanda
Ungdomsutbyte. Resa till Kigali. Målet med det utbytet är att få kunskap om folkmordet i Rwanda med fokus på ursprungsbefolkningen Twa. I två kommer vi träffa 15 ungdomar som tillhör gruppen Twa och lära oss mer om deras situation, kultur och historia. Hur kommer det sig att 30 % av ett folk kunde utplånas i ett folkmord utan att de hade någon historisk skuld, utan att de hade något att göra med de politiska motsättningar som föranledde folkmordet?

Tensta Familjer & Ungdomsförening, Spånga, 25000kr
Påverkansarbete - uppmuntra ungdomars engagemang införa nationella förändringar i Somalias skollag så att den omfattar antirasism, mänskliga rättigheter, förbjud mot barnaga och fred.
Påverkansarbete uppmuntra ungdomars engagemang införa nationella förändringar Somalias skollag så att den omfattar FN:s konventioner om mänskliga rättigheter antirasism, förbjud mot barnaga och fred. Projektet syftar främst till ökad internationell förståelse stödja och uppmuntra ungdomars engagemang påverkansarbete mot politiker, parlamentsledamöter och skolministeriet att införa nationella förändringar i skollagen. Nassir (s) är yngsta sittande ledamot i kommun och utbildningsnämnd i Stockholm

Centralasiengrupperna, Malmö, 20000kr
Stärka tjejers rättigheter i södra Kirgizistan
Projektets syfte är att stärka kapacitet och intresse för unga kvinnors rättighetsarbete och organisering i södra Kirgizistan, med särskilt fokus på genus/jämställdhetsfrågor. Projektet syftar även till att öka förståelsen mellan kulturer och att stärka det globala civilsamhället genom ungas erfarenhetsutbyte. Målet är att våra partners i Centralasien och deras målgrupper har stärkt sin förmåga och förbättrat förutsättningarna för att självständigt genomföra och utveckla sitt arbete i framtiden.

Linnea Fehrm, Stockholm, 10000kr
Teater för integration.
March har sedan 2014 drivit ett projekt i Tripoli, nära den libanesisk-syriska gränsen, där de använder teatern som konfliktlösningsverktyg mellan ungdomar från stadens två rivaliserande milisgrupper. Idén är att föra över kunskaper och erfarenheter de förvärvat genom detta, på en svensk kontext och integrationsproblematik. I detta syfte vill jag bjuda in dem till Sverige, för att genom filmvisning, presentation, panelsamtal och workshops visa hur man kan använda teater för integration.

Disa Arnljots, Uppsala, 8000kr
Praktik på sjukhus i Dar Es Salaam,Tanzania, inom gynekologi och obstetrik, på läkarprogrammet.
Resans syfte är att jag som läkarstudent ska få deltaga i kvinnosjukvården vid ett sjukhus i Dar Es Salaam,Tanzania och se hur sjukvården fungerar i en del av världen som inte har möjlighet att hålla samma standard på vården som i Sverige. Jag ser mycket fram emot att få deltaga i kvinnans vård och hälsa som är ett område inom medicinen som behöver mycket resurser och uppmärksamhet runtom i världen. Erfarenheten att ha praktiserat vid ett sjukhus i Tanzania kommer vara mycket värdefull att ha.

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, 48000kr
SSU:s Kurdistanprojekt
Målet är att skapa ett starkare, internationellt samarbete mellan unga, politiskt aktiva kurder och unga socialdemokrater, förankrat i utbytesprojekt mellan två partier. Syftet är att öka förståelsen i Sverige för kurders situation i Turkiet, samt verka för att stärka anti-rasistiska och demokratiska rörelser och individer i Turkiet. Vår organisationsidé begrundar sig på att vi vill ha ett fördjupat samarbete mellan Socialdemokraterna och det pro-kurdiska partiet HDP, samt deras ungdomsråd

Krista Koskinen, Uppsala, 10000kr
Klinisk praktik som läkarkandidat vid Hue Central Hospital, Vietnam
Under våren 2017 kommer jag att utföra 7 veckors klinisk praktik som läkarstudent vid Hue Central Hospital i Vietnam. Målet med praktiken är att öka min förståelse för internationellt arbete och hälsovård i Vietnam. Denna kunskap önskar jag att kunna använda och få nytta av i mitt jobb som läkare i framtiden. Praktik i Vietnam är en unik möjlighet för mig som läkarstudent att skapa kontakter och få ett utökat perspektiv på hälsovården i ett låginkomstland.

Blommensbergsskolan, Stockholm stad, 10000kr
Blommensbergsskolans fördjupningskurs om Förintelsen och studieresa till Auschwitz
Resa till Krakow och Auschwitz. Syftet med fördjupningskursen och resan är att föra ut ett antirasistiskt budskap till ungdomar från andra ungdomar genom att öka kunskaperna om och förståelsen av de fruktansvärda händelser som ägde rum under Förintelsen.

August Sunnemark, Lidingö, 10000kr
Undervisning på hög höjd, Himalaya
Efter jordskalvet i Nepal 2015 ser förutsättningarna annorlunda i byn Patle. Ett ökat behov av stöd från omvärlden. Förståelsen för internationella förhållanden är därför extra viktig och jag har här en möjlighet att hjälpa till. Syftet med projektet är att förbättra människors livsvillkor på längre sikt. Genom en unik inbjudan har jag fått möjligheten att bidra till barn och ungdomars utveckling genom att undervisa i engelska i byn Patle.

S:t Eskils Gymnasium, Eskilstuna, 34000kr
S:t Eskils Gymnasium Etiopienprojektet
Vårt syfte med samarbetet med Bright Future School i Addis Abeba är att skapa internationell förståelse för samtliga deltagare. Vi vill arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Vi vill arbeta med att skapa förståelse för interkulturella problem som hälsa, utbildning, solidaritet och demokrati. Vårt mål är att deltagarna av projektet ska ha fått en förståelse för dessa områden.

Mimer Hus Gymnasium, Kungälv, 50000kr
EU emigranternas vardag och villkor
Inom ramen för den ovan nämnda kursen kommer vi i klassen att genomföra en studieresa till landsbygden i Rumänien. Syftet med studieresan: att få förståelse och inblick hur vardagen och levnadsvillkoren ser ut för den lokala befolkningen. Med bakgrund av den situationen som finns med tiggare på våra gator med ursprung från Rumänien tror vi att vi kommer att få ökad förståelse och tolerans för dessa människors tuffa livssituation.

Gudlaug Olafsdottir, Uppsala, 8000kr
Institutionalizing Gender Equality - Creating Conditions for Post-Conflict Peace?
Ett teoridrivet empiriskt forskningsprojekt som ämnar pröva, samt nyansera, teorin att jämställdhet leder till ökad sannolikhet för fred. Målet är att undersöka om, och hur, institutionalisering av kvinnors rättigheter kan påverka förutsättningar för post-konflikt fred. Studien blir en fallstudie av detta förhållande i Uganda, där jag jämför norra Uganda, där LRA bedrev ett brutalt krig, med södra Uganda som åtnjutit mer varaktig fred. Syftet är att bättre förstå hur en hållbar fred kan byggas.

Elin Fondén, Askim, 10000kr
Understanding women's participation in democratic processes
Projektet syftar till att kartlägga de hinder och möjligheter som finns kring kvinnors deltagande i demokratiska processer. Idag förhindras kvinnors påverkan av patriarkala strukturer runtom i hela världen. Våren 2016 genomförde jag en studie kring detta för SSU Göteborg. Som mitt examensarbete vill jag applicera samma metod på mexikanska organisationer. Projektet syftar till att skapa en internationell förståelse för, och stärka, jämställdhetsarbetet i olika demokratiska organisationer.

G9RC - Getingeskolans 9:ors Reality Check, Getinge, 38000kr
Vi behöver inte mer främlingsfientlighet - vi behöver mer medmänsklighet
Studieresa till Auschwitz. Projektets syfte är att ge oss en möjlighet att realisera något som verkligen kan påverka våra ungdomars värderingar. Framförallt få en förståelse och känna empati för de människor som idag lever i/eller flyr från någon av alla de krigszoner som finns i vår omvärld. De som idag flyr till oss i Sverige möts tyvärr av en allt mer utbredd främlingsfientlighet, en främlingsfientlighet som till stor del beror på okunskap och bristande empati.

Teater Komet (ideel förening), Stockholm, 40000kr
JÄVLA PARASITER!
JÄVLA PARASITER! är en pjäs om att komma som flykting till ett nytt land. Två unga människor lär känna varandra på en flyktingförläggning och kommer allt närmare varandra i den utsatta situation de delar. Pjäsen är baserad på intervjuer. Vår främsta målsättning är att väcka empati för deras berättelser och upplevelser hos publiken. Vår övertygelse är att empati med andra människors situation är ett av de viktigaste verktygen för att motverka rasism och öka möjligheten för ett integrerat samhälle

Åsa Nilsson, Göteborg, 10000kr
Volontärsarbete inom hållbar utveckling och antirasism, Sydafrika
Syftet med mitt volontärsarbete inom The Green Camp Gallery Project i Sydafrika är att lära mig hur hållbar utveckling kan ske genom återvinning, ekologisk stadsodling och konst samt hur denna kombination är ett kraftfullt verktyg i antirasistiskt arbete. Genom den praktiska kunskapen jag kommer att få och det kontaktnät jag har i Sverige har projektet som mål att skapa broar för framtida kunskaps- och kulturutbyten. Projektet ger möjligheter till utökad internationell för mig och dem jag möter.

15SAD-BET Värmdö Gymnasium, Enskede, 30000kr
Resa till Krakow
Vi hoppas att vår resa ska leda till en ökad förståelse för en av vår tids hemskaste händelser. Den största delen av resan kommer att kretsa kring nazism, antisemitism och förståelse. Vi anser att besöka platsen gör det hela mycket verkligare än att bara läsa om det i en bok. Dessutom känns resan just nu extra relevant då vi kan se ett ökat utanförskap i Europa, att det blivit vanligare att skilja på oss och dem samt att politiker ofta pekar ut redan utsatta folkgrupper för saker de inte orsakat

Asylrättstudenterna Göteborg, 5000kr
Rådgivning för asylsökande och papperslösa i Göteborg
Syftet med projektet hösten 2016 är att kunna hjälpa asylsökande och papperslösa med juridisk information angående asylprocessen. Detta för att de som inte kan eller vågar vända sig till myndigheter kan få information från annat håll. Målet är att skapa en trygghet för asylsökande och papperslösa genom att bidra med kunskap om varför deras situation ser ut som den gör och vad de har för valmöjligheter för att på bästa sätt kunna integrera sig i samhället.

Zikaron, Stockholm, 50000kr
Utbildningsresa till koncentrationsläger i Polen
Projektet går ut på att utbilda Zikarons föreläsare om Förintelsens grymheter genom en studieresa till förintelse- och koncentrationsläger i Polen. Alla våra föreläsare är tredje generationens överlevande, de tar en av sina släktingars historia och för dem vidare genom känslomässiga och pedagogiska föreläsningar till skolelever. Syftet med resan till Polen är att fortbilda och motivera föreläsarna för att de ska bibehålla sitt ideella engagemang och sprida sin kunskap till eleverna.

NT3AD Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona, 50000kr
Polen 2017 - en resa för att öka förståelsen och toleransen samt våga visa civilkurage.
Syftet med projektet är att knyta ihop snart 3 års aktivt mentorsskap i en NT-klass på gymnasiet. Vi har som mentorer hela skoltiden haft en tydlig agenda för vår klass på 26 elever. Våra ledord har varit mänskliga rättigheter, civilkurage, internationell förståelse samt ansvar. Genom att åka till Auschwitz-Birkenau vill vi att eleverna ska fundera över och diskutera vilka moraliska dilemman vi kan ställas för i livet och få kunskap och vilja att verka mot främlingsfientlighet och rasism.

Matfors IF P03, Matfors, 10000kr
Polenresan
Resa till Polen, för att där deltaga i en internationell fotbollsturnering (Wroclaw Trophy).I samband med cupen har vi för avsikt att besöka Auschwitz. Det skall göras som ett studiebesök. Syftet är att pojkarna ska få lära sig om vad som skedde i Europa under tiden för andra världskriget, förintelsen och dess konsekvenser. Då vårt lag troligen kommer att vara det enda laget från Norden som deltar i cupen så kommer det även att innebära möten med många olika nationaliteter och kulturer.

Dejeskolan, Deje, 60000kr
Resa i förintelsens spår
På senare år har främlingsfientligheten och rasismen ökat i vår omvärld, men även här i vårt lilla brukssamhälle. Många elever tycker att det som hände under Förintelsen är hemskt, men de kan ha svårt att dra paralleller till vad som händer i vår omvärld nu. Vi vill arbeta för att våra ungdomar får insikt i vad främlingsfientlighet och rasism kan leda till i förlängningen om man delar upp människor i ”vi och dom”.

Stockholms byggtekniska gymnasium - gymnasiesärskolan, Kista, 36000kr
Allas rätt till ett värdigt liv i ett demokratiskt samhälle.
Studieresa till Auschwitz. Arbeta med frågor som t ex utanförskap, rasism och jämlikhet. Projektet avser dels att stärka eleverna som individer eftersom de ofta har upplevt/upplever ett utanförskap på grund av sitt funktionshinder. De är på väg ut i vuxenlivet utan samma möjlighet till utbildning/arbete som ungdomar utan en intellektuell funktionsnedsättning. De behöver få verktyg att acceptera och tolerera olikheter och svagheter hos såväl sig själva som andra. Dels att skapa förståelse för utsatta grupper i dagens samhälle genom ett såväl nutida som historiskt perspektiv.

Unga Örnar Väst, Trollhättan, 25000kr
Global workshop - Namibia
Syftet är att ge ungdomar i åldrarna 15-25 år i både Sverige och Namibia en större förståelse för hur det är att vara ung i respektive land. Målet är att genomföra 2 Global workshop i Namibia under april månad där vi samlar ca 100 deltagare som ska diskutera gemensamma frågor som kommer planeras under våren 2017.

Edvard Nilsson, Solna, 5000kr
Global hälsa med fältstudier i storstad och på landsbygd i låginkomstlandet Laos - kvinnors och barns hälsa samt mänskliga rättigheter ur ett hälsoperspektiv.
Öka förståelse för global hälsa, öka den internationell förståelsen. Lämna fördomar om hur välden ser ut bakom sig och få en aktuell och evidensbaserad världsbild med sig hem till Sverige. Inom ramen för kursen Global Hälsa om 7,5 högskolepoäng vid Karolinska Institutet är målet att förstå skillnader i hälsosystem och de faktorer som har betydelse för det aktuella hälsoläget i låg-, mellan- och höginkomstländer, men även kvinnor och barns hälsa samt mänskliga rättigheter ur ett hälsoperspektiv.

Anna Gustavsson, Linköping, 10000kr
Volontär på ett Barnsjukhus i Nepal
På barnsjukhuset ”Kanti Children Hospital” i Kathmandu hjälper och assisterar volontärer läkarna med de små patienterna. Man måste vara utbildad inom vård för att genomföra denna volontärplacering och specifika arbetsuppgifter beror på vilka förkunskaper man har sedan tidigare. En förståelse för globala frågor, praktiska erfarenheter och ett nytt perspektiv inom pediatrisk omvårdnad är målet med detta projekt.

Christopher Hedström, Lund, 10000kr
Utbyte inom traumakirurgi i Johannesburg, Sydafrika
Jag och en vän har blivit beviljade en undervisningsplats på traumakirurgen på Chris Hani Baragwanath Hospital i Soweto, Johannesburg under en period om tio veckor våren -17. Utbytet ges under en valbar kurs på läkarprogrammet i Lund som heter "internationell medicinsk erfarenhet" vars syfte är att ge en möjlighet till ökad internationell förståelse för andra samhällen och specifikt sjukhusmiljön och vården. Detta görs inom ett valfritt medicinskt fält av intresse där vi valt just traumakirurgi.

Fryxellska skolan, Sunne, 24000kr
Resa till Polen
Vi har tidigare i skolan och i Sunne haft problem med antidemokratiska värderingar/främlingsfientlighet och rasism.Vi vill med projektet motverka detta och utrusta ungdomarna med verktyg för att sprida ett konkret antirasistiskt budskap.Vi vill gå från "prat till verkstad".Vi tror att vi med ett mångfald av strategier och kunskap kan skapa en positiv atmosfär och utbildar ambassadörer som sen sprider detta vidare. Vi vill göra en resa till Polen och besöka koncentrationslägren Auschwitz/Birkenau

Tilda Meissner, Göteborg, 10000kr
Antirasistisk föreställning
Syftet är att stödja ett arbete mot rasism & främlingsfientlighet. Jag vill visa på att ungdomarna själva har kraft att påverka. Jag vill dessutom att de ska lära sig om & få möjlighet att förstå vår historia & samtid. Målet är att få mer kunskap kring ämnet, en vilja att påverka hur samhället utformas & en antirasistisk föreställning med & av ungdomarna. Föreställningen kommer dels bygga på diskussioner av ungdomarnas egna erfarenhet av utanförskap, rasism & vårt besök i Auschwitz.

2016A

SSU Kronoberg, 35000kr
Feministiskt utbytesprojekt i förmån att organisations-utveckla och utbilda i normkritiskt tänkande.
Stärka vår Holländska systerorganisations feministiska utveckling både internt och externt. Bilda SSU medlemmar i normkritiskt tänkande men att också verka för att öka förståelsen för hur viktigt det är med internationell solidaritet och feminism, samt att våra medlemmar ska få chansen att dela med sig utav kunskap och erfarenhet som ska stärka respektive organisationer.

Ungdomsorganisationen Reacta, Järfälla, 40000kr
Utbyte för ungas hälsa.
Öka förståelsen för ungas livsvillkor och hälsosituation i andra delar av världen. Vår organisation grundar sig i människovärdesprincipen samt har ett mångfaldsperspektiv där vi arbetar utifrån alla människors lika värde. Därför vill vi anordna en utbytesresa, där vi i ett första skede besöker en ungdomsorganisation i Polen. Vi vill belysa de skillnader och likheter som finns kring hälsosituationen för unga i Sverige och Polen, samt hur levnadsvillkor kan vara kopplade till länders historia och kultur. Vi planerar även att besöka Auschwitz för att ge våra unga mer kunskap om hur dåtida främlingsfientlighet och rasism kan ha en påverkan kring ungas nutida levnadsvillkor.

Ebba Gabrielson, Linköping, 10000kr
Praktikarbete som läkarstudent på sjukhus i Eldoret, Kenya.
Under sommaren 2016 kommer jag praktisera vid Moi University hospital i Eldoret Kenya, jag kommer då ha avslutat min sjunde termin på läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Syftet med utbytet är att studenter från Linköpings universitet får göra en klinikplacering i Eldoret Kenya och samma antal studenter från Kenya åker till Linköping för att göra en klinikplacering här. Det är ett samarbete som ger möjligheten för studenter att få en utökad förståelse för andra kulturer och andra arbetssätt.

Tava Sieh, Lund, 10000kr
Examensarbete vid kliniker i Ecuador
Jag planerar nu som en del av Fysioterapeutprogrammet på Lunds Universitet att åka till Ecuador under höstterminen 2016 men min kurskamrat Elizabeth Sonneholzner, för att jobba med en stiftelse för patienter med knappa ekonomiska resurser och samla in data till vårt examensprojekt. Syftet med projektet är att skapa ett värdefullt utbyte mellan oss, patienterna och fysioterapeuterna i Ecuador, öka internationell förståelse och möjligtvis även skapa en väg för framtidens fysioterapeut-studenter att ta vid och fortsätta bidra till verksamheten där.

Jasmin Höglund Hellgren, Stockholm, 10000kr
Environmental conflicts and governance – implications for state and civil society relations in mega-dam projects in Brazil
Projektet syftar till att öka förståelsen kring dynamiken och interaktionen mellan olika aktörer, främst staten, det lokala civilsamhället och internationella organisationer i s.k. miljökonflikter. Målet är att kartlägga och redogöra för på vilket sätt miljökonflikter möjliggör men också begränsar statens och civilsamhällets sätt att agera. För att studera detta lämpar sig olika dammprojekt i Brasilien väl (speciellt Belo Monte fallet) då de symboliserar den yttersta lokala gestaltningen av den typ av konflikt jag vill undersöka.

Involver Teatergrupp, Malmö, 40000kr
Isaak 2016
Att skapa opinion och förståelse för hur viktigt det är att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i fallet Dawit Isaak. Vi vänder oss både till ungdomar, allmänhet, press och politiker, som vi hoppas ska agera i frågan och stå upp för allas våra medborgerliga rättigheter. Syftet är att skapa en föreställning utifrån journalistiska iakttagelser och research som Martin Schibbye kommer att göra för Involvers räkning. Visionen är att föreställningen ska vara en plattform till att aktualisera kring fallet, driva debatten vidare, skapa opinion och utveckla läromedel i utbildningssyfte kring mänskliga rättigheter.

Arbetarnas Bildningsförbund, 25000kr
Youth Globalization Awareness Programme
YGAP är ABF Nordens gemensamma globala utbildning och bedrivs i samarbete med ABF-internationalen IFWEA sedan 2012 i Kapstaden Sydafrika. Den vänder sig till unga medarbetare, förtroendevalda samt aktiva inom ABF-organisationerna samt våra medlems- och samarbetsorganisationer. Bland flera syften så är det största att flytta perspektivet med att arbetarrörelsen är internationell och global närmre deltagarnas vardag, och att ge deltagarna verktyg att ta sina egna erfarenheter vidare i sina respektive lokalsamhällen och organisationer. Stipendiet skall bidra till deltagaravgiften för deltagare vilkas egna hemorganisationer inte kan bekosta densamma.

Hanna Nilsson, Linköping, 10000kr
Klinisk praktik inom kirurgi som läkarkandidat i Eldoret, Kenya.
Jag har blivit antagen till 6 veckors praktik som läkarkandidat på ett sjukhus i Eldoret, Kenya i sommar. Även om jag varit utomlands en del tidigare så skulle det vara en helt ny upplevelse att jobba inom sjukvården i ett annat land, speciellt i ett land med annorlunda förutsättningar och kultur. Jag tror att det skulle vara väldigt givande, och ge många tankar och nyanser på den sjukvård vi har i Sverige. Jag tror att jag kommer att ha fler internationella engagemang i framtiden, och det här skulle hjälpa som en första inblick.

Ingenjörer utan gränser Luleå, 10000kr
Projekt i Tanzania
Vi är en grupp studenter i den ideella föreningen Ingenjörer utan gränser, vid Luleå tekniska universitet. Projektet har som mål att skapa förutsättningar för fred i längden genom att skapa ett samhälle som inte lever med stora orättvisor. Detta ska uppnås genom att vi genomför tre delprojekt. Vi ska installera en pump, renovera en skolbyggnad och bekämpa skadedjur i området, dessa mål syftar till att skapa förutsättningar för utbildning, utbildning som i sin tur leder till ett stabilare samhälle.

Åkerboskolan klass 8, Löttorp, 10000kr
STUTTHOF ht 2016
Många ungdomar (och vuxna) tycker att det som hände under Förintelsen är hemskt, men det kan vara svårt att väcka deras intresse för vad som händer nu. Insikten om att främlingsfientlighet, känslan av ”vi och dom”, alltid måste bekämpas. Förståelsen för att vi alla, oavsett bakgrund är människor med samma mänskliga känslor och behov oavsett varifrån vi kommer vill/orkar, vågar inte alla att självklart ta till sig. Syftet med resan till Stutthof är att ungdomarna på djupet ska få uppleva en plats där det som inte får hända, ändå hände. Känna allvaret som vilar över området där tusentals oskyldiga människor förföljdes, förnedrades och dödades. Målet är att deltagarna ska få kunskap och vilja att verka mot främlingsfientlighet och rasism som medvetna och engagerade medmänniskor för resten av sina liv.

Unga Örnar Uppsala Län, tillsammans med Unga Örnar i Västerbotten och Unga Örnar Köping, 48000kr
Projekt, Unga Örnar och Heal the Hood - Unga ledare för demokrati,solidaritet och jämlikhet
Syftet med projektet är att arrangera en ledarutbildning tillsammans med unga ledare inom Unga Örnar och Heal the Hood i Kapstaden, Sydafrika, som jobbar för barns rätt till en bättre framtid. Målet med projektet är att utveckla unga människor till demokratiska ledare och öka den internationella förståelsen för hur det är för unga i andra delar av världen. Unga Örnar i Västerbotten, Köping och Uppsala Län har ett OPC projekt tillsammans med Heal the Hood i Sydafrika. Att besöka Sydafrika och utveckla vår relation med Heal the Hood ger oss en särskild kunskap om rasismens påverkan i ett samhälle, och hur vi lära av dem hur man kan arbeta aktivt för att bryta gränser och fördomar mellan grupper i samhället.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Dalarna (i samarbete med STS Riks), 60000kr
Möte med kämparna för fred och rättvisa i Palestina-Israel
Alla tre syftena är relevanta för projektet, men väljer FRED. I Israel och i de ockuperade områdena Västbanken och Gaza råder brist på respekt för mänskliga rättigheter från både israeliska och palestinska myndigheter. Makt att förändra har dock främst Israel. Majoriteten israeler väljer att inte bry sig, MEN det finns kämpar för fred och rättvisa bland israelerna och det finns motsvarande bland palestinierna. Ett syfte för oss är att stödja dem och sprida kunskap om "the other Israel/Palestine"

Svenska läkare mot kärnvapen och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 60000kr
Stärka civilsamfundets kapacitet att driva på för nedrustningsåtaganden i FN:s öppna arbetsgrupp om kärnvapen
Kärnvapen är ett av de mest kritiska hoten mot mänsklig säkerhet och utveckling idag. Riskerna för kärnvapenanvändning är större än på länge, och en kärnvapendetonation skulle innebära katastrofala humanitära konsekvenser. SLMK och ICAN vill med detta projekt säkerställa att civilsamfundet kan engagera sig i slutförhandlingarna inom FNs nya arbetsgrupp om nedrustning. Projektmedlen ska användas för civilsamfundets arbete med att delta aktivt vid arbetsgruppens möten; genomföra förberedande arbete på nationell nivå inför slutförhandlingarna; samt genom informationsarbete och rekommendationer bidra konkret till att arbetsgruppen resulterar i åtaganden om nedrustningsförhandlingar.

Jönköpings läns SSU-distrikt, 30000kr
SSU-resa till Israel och Palestina
Vi vill ge tre SSU:are från vårt distrikt möjligheten att besöka Israel och Palestina. Palestina-frågan är oerhört viktig för vår organisation och att få möjligheten att förstå den djupare på nära håll, utveckla vårt kontaktnät, politisk analys och förståelse. Insikter om hur vi kan bidra till en fredlig utveckling. Men inte minst ett för- och efterarbete som ger SSU:are i hela vårt län mer kunskap och förståelse för motsättningen mellan länderna på plats, och rasism och antisemitism i Sverige.

Svenska kyrkans unga Malmö pastorat St Johannes församling St Pauli kyrka , 22000kr
Öppenhet och förståelse. Resa till Auschwitz-Birkenau
Malmö har en ansträngd situation med en massiv flykting invandring. I Malmö finns det en stor mängd Romska tiggare. Antisemitismen i Malmö ökar. Hatet mot dessa folkgrupper ökar. Varför gör den det? Vem är det som hatar? Kan vi se likheter nu som då och vad kan vi göra idag för att göra en förändring. Vilken roll har alla kyrkor/religioner!? Med denna resa hoppas vi att vår förståelse ökar och hur vi kan agera för att göra en skillnad. Vi som kyrkans ungdom kan göra skillnad!

Gemensamt mål, Haparanda, 20000kr
Gemenskap bland ungdomar
Syftet med föreningen är att skapa en gemenskap bland svenskar och flykting ungdomar, det gör vi med hjälp av aktiviteter som fotbollsträningar och matcher.Vi vill att alla ska få vara med oavsett bakgrund. Vi firar även högtider som ex. Persiska nyåret och Eid där alla är välkomna. Vårt mål är också att flyktingarna ska lära sig språket och komma in i vårt svenska samhälle.

Hidde Iyo Dhaqan, Malmö, 30000kr
Tid för toelrans
Syftet är att 20 svensksomaliska ungdomar (10 tjejer, 10 killar) i Malmö blir toleransambassadörer i arbete för antirasism, solidaritet, interkulturell dialog och gemensamt fredsarbete med andra ungdomar i föreningslivet i Malmö. Målen är att utbilda och stärka cirka 400 unga i frågor kring tolerans, jämställdhet i fredsarbete och vägar till försoning och förståelse i samtidens globalisering och migration. Projektet innefattar bland annat en resa till Auschwitz.

Unga Örnars Riksförbund, 70000kr
Ett globalt riksläger
Unga Örnar har haft internationella projekt i flera årtionden och det har gjort att vi skapat kontakter och fått vänner över hela världen. I sommar samlas vi för Riksläger i Blekinge. Vi ser det som en fantastisk möjlighet att sammanföra unga människor från hela världen för att bygga på den internationella förståelsen mellan unga från olika länder. Under lägret kommer vi att ha ett antal internationella seminarier med syfte att skapa global förståelse och global nyfikenhet.

Fridaskolan Uddevalla årskurs 8, 54000kr
Building Awareness and Tolerance Together
Syftet och målet med resan och vårt utbyte med en polsk högstadieskola är att eleverna ska vinna förståelse och tolerans för alla människor oberoende av bakgrund. Vår polska vänskola har ambitionen att även besöka oss i Uddevalla, varför projektet kan fortgå över en längre tid. Vidare kommer delar av studieresan förläggas till studiebesök på platser som är kopplade till Förintelsen (Auschwitz) och platser kopplade till efterkrigstidens DDR (exv. Berlinmuren).

Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, 50000kr
Att förstår genom att hjälpa.
Elever på byggprogrammet reser till Zambia. Syftet med volontärarbetet i Zambia är att öka förståelsen för lokalbefolkningens situation och låta eleverna agera ambassadörer och sprida kunskap bland andra unga i deras närmiljö. På så vis också öka förståelsen för olikheter och både minska rädslan för det som är annorlunda och stävja rasismen i samhället. Förståelsen andra människor levnadsvillkor och de orättvisor som finns i världen, får fäste i alla grupper i samhället.

SSU Norra Älvsborg, 20000kr
Internationellt utbyte – Konstanz resa
Syftet med projektet är att ge SSU Norra Älvsborgs medlemmar möjligen att utöka och utveckla sina internationella relationer och kunskaper genom en konferens tillsammans med europeiska systerorganisationer, temat kommer vara flyktingkrisen och rasism. Målet och förhoppningsvis även resultatet är att intresset för internationella frågor och internationell solidaritet ökar hos våra medlemmar. På långsikt hoppas vi att frågor utanför landgränsen kommer lyftas upp på dagordningen både inom SSU och S

Åkerboskolan Borgholms kommun, 10000kr
Studieresa till Stutthof åk 9 Åkerboskolan
Projektets syfte Besöka koncentrations- och utrotningslägret Stutthof, i norra Polen. Där mördades ca 85 000 människor under andra världskriget. Eleverna i åk 9 ska med egna ögon få bevittna ett av resultaten av Förintelsen – historiens värsta brott. Resan ska tjäna som motvikt till den rasism som tyvärr fortfarande finns i samhället. Projektet är också väl förankrat i skolans värdegrund: "Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser" Lgr11

Finspång FK - Org. nummer 802419-4717 , 30000kr
Integration FFK En väg in i Svenska samhället
Eftersom vårt projekt vänder sig till ALLA nyanlända hoppas vi kunna öka förståelsen för varandra. I det här fallet är fotbollen redskapet för att bygga broar. Vi kommer inte bara att träna fotboll. Vi kommer att samtala med varandra i grupp om allt från respekt gentemot varandra till fotbollstermer och exempelvis varför det är viktigt att passa tider. Alla kommer att behöva samarbeta för att vi ska dra åt samma håll. Tjejer som killar, barn som vuxna.

SSU Tanum, 10000kr
Integration över gränserna
Med den ökande flycktingstormen vi har bevittnat i snart ett år så har vårat engagemang för att lösa detta problem eskalerat. Vi är övertygade om att den adekvata lösningen kräver en elementär analys av hur andra löser integrationen. Så med anledningen av det kommer vi att kalla till möte med arbetarrörelsen i Norge för att se hur de har löst sina problem. Vår målsättning är att ha en integration som inte kategoriskt anpassar utan också assimilerar den kunskap som dessa människor besitter.

Ungdomsenheten, Trelleborgs kommun, 60000kr
Kunskap och förståelse
Som fritidsledare har jag sett hur segregationen blivit allt mer påtaglig. Från den öppna nazismen mot invandrare på 90-talet till dagens växande främlingsfientlighet. För att möta detta ökade hat och för att skapa större förståelse bland alla de barn och unga som besöker ungdomsgårdarna, ska ett antal ungdomar från samtliga gårdar i kommunen få följa med på en resa som kan bidra till ökad kunskap och förståelse och som kan vara startskottet till ett fortsatt arbete för att möta hat och rasism.

Tångaskolan, Falkenberg, 30000kr
Falkenberg-Sarajevoprojektet
Ökad förståelse och tolerans gentemot medmänniskan. I Bosnien ser man fortfarande tydliga tecken på den etniska rensning som begicks där under Balkankriget. Vi besöker minnesplats och museum i Srebrenica. I Sarajevo bor eleverna i värdfamiljer där föräldrar som var med under kriget berättar om sina personliga upplevelser. Ungdomar med olika kulturell bakgrund får se bakgrunden till varför man blir flykting och det ger en ökar förståelse gentemot flyktingsituationen i världen idag.

Josefin Grönlund och Caroline Stenman, Höllviken, 10000kr
Omvårdnad i ett internationellt perspektiv
Vi är två sjuksköterskestudenter som går vårt sista år på Lunds universitet. Vi vill delta i en utlandspraktik i Malawi med en vision att lära och förmedla internationella kunskaper kring sjukvård till vår kommande profession. Våra förhoppningar är att vi under dessa två månader kan samla kunskap och erfarenheter inför den kommande professionen och kunna dela med oss av dessa till andra studenter och till allmänheten. Det vore även intressant att se hur vi med vår kunskap kan hjälpa till samt att se de kulturella skillnaderna mellan den svenska sjukvården och sjukvården i Malawi, speciellt eftersom vårt samhälle utvecklas och blir allt mer mångkulturellt.

Röda Korsets Ungdomsförbund i Malmö, 15000kr
Växthuset Mosippan
Mosippan är ett transitboende för nyblivna svenska medborgare med permanent uppehållstillstånd. Där bor ungefär 50 barn i åldern 0-17 år. Vi har flera verksamheter riktade mot barn och unga i åldern 5-16 år. Dessa består av läxhjälps- och aktivitetsgrupper med totalt fem träffar i veckan. Syftet är att påskynda integrationsprocesser, vilket är en del av en större internationell förståelse.

Ingenjörer utan gränser Linköping, 8500kr
Belysningsprojektet 2016 i Tanzania
Ingenjörer utan gränser Linköping är en studentförening under den nationella organisationen Ingenjörer utan gränser. Föreningen bedriver bland annat volontärprojekt i Tanzania och Ghana samt läxhjälp för barn i Linköping. Syftet med Belysningsprojektet är att skapa rättvisa förutsättningar till utbildning för flickor mellan 14-20 år. Genom att utrusta skolan i Chonyonyo med elektricitet och belysning möjliggörs läxläsning, sociala aktiviteter och matlagning. Projektet kopplas till internationell förståelse då volontärerna får insikt i hur livet är för barn som vuxna i Tanzania vilket kommer att förmedlas i Sverige. Till barn och vuxna i Tanzania kommer ingenjörskunskaper såväl som sociala relationer förmedlas.

2015

Unga Örnar Karlskrona, 50000kr
Större internationell förståelse och engagemang hos unga i Karlskrona
Genom att skicka fler unga till Unga Örnars globalmöte i Botswana får vi fler ambassadörer som pratar om barns rättigheter ur ett globalt perspektiv. Vi ökar även chanserna för att få ett lyckat projekt i Zimbabwe då vi ökar engagemanget hos de som ska bedriva projektet. Ungdomarna som är aktuella för att åka är ungdomar som annars inte har ekonomisk möjlighet att göra denna typen av utbildningsresa. Vi tycker det är angeläget att skapa en internationell förståelse inom alla sociala klasser.

Migrationspolitiska s-föreningen, 10000kr
Seminarieserie om migrationspolitik i almedalen
Öka förståelsen och opinionsbilda för den akuta behovet av en förändrad human migrationspolitik i Sverige och EU som utgår från människovärdet och inte bara byråkrati och ekonomi. Förra årets verksamhet var mkt välbesökt och medialt uppmärksammat. Målet uppfylldes mkt väl, och det bidrog även till ökad opinion för vikten av vårt arbete och frågor både inom partiet och samhället i stort.

Olof Palmes Internationella Center, 60000kr
Palmepraktiken
Syftet med Palmepraktiken är att: 1. Främja möjligheten för unga inom arbetarrörelsen och/eller som delar arbetarrörelsens värderingar, till - internationellt utbyte - studier kring fred, demokrati och mänskliga rättigheter - medverkan och inflytande i arbetarrörelsens internationella politik och solidaritetsarbete 2. Stärka det internationella engagemanget bland unga på gräsrotsnivå inom arbetarrörelsen. 3. Öppna upp arbetarrörelsen för unga som intresserar sig för internationella frågor

SSU Dalarna, 76000kr
SIDA VID SIDA I OCKUPERAD BERGSBY
Två syften: 1) Svenska ungdomar får leva som palestinska ungdomar under ockupation, mycket enkelt, utan bekvämligheter i en grotta eller med tältduk till tak. 2) Palestinierna är värdar och lär ut sitt kunnande, t ex hur man lagar mat över öppen eld, hur man samlar in får och getter, hur man får upp vatten ur en djup brunn och hur man broderar palestinskt. Målet är ökad internationell förståelse efter åtta dagars umgänge sida vid sida samt fortsatt utbyte och ökat engagemang för fred i området.

Global Playground Stockholm (http://www.gpstockholm.com/), 60000kr
Internationellt utbyte mellan två ungdomsorganisationer i Sverige och Ukraina
Syftet med projektet är att bygga ett internationellt nätverk för unga inom demokrati och hållbar utveckling i Sverige och Ukraina med en djup förståelse för lokala sammanhang.För att uppnå fred och en internationell förståelse är målet att etablera ett sammarbete mellan två icke-statliga ungdomsorganisationer i två länder för att öka förståelsen för demokrati och hållbarhet genom att dela svenska erfarenheter och kunskaper om hur ungdomsorganisationer aktivt arbetar i det civila samhället.

Gustaf Drevin, 3500kr
Palestina: akutmedicinvolontär på palestinskt sjukhus, mellanösternambassadör vid hemkomst
Syftet med volontärarbetet på Al-Makassed-sjukhusets akutmottagning är att öka den internationella förståelsen hos mig själv samt de palestinier jag möter och från vilka jag lär mig om medicin i låginkomstländer. Jag kommer främst förbereda mig inför min framtida roll som humanitärt arbetande läkare. Men också, i en tid då fördomar om Mellanöstern splittrar Europa, är det mer relevant än någonsin att besöka länderna med öppet sinne och ta med sig erfarenheterna hem för att minska splittringar.

Malin Nilsson, 10000kr
Danaini project
Min resa innebär ett samarbetet med Danaini project och kan kopplas till internationell förståelse. Ändamålet med resan är att sprida kunskap och information om de mänskliga fri- och rättigheterna, och tillsammans med lokalbefolkning se över rättigheter och komma fram till hur olika behov kan uppfyllas. De deltagande människornas egna tankar och framtidsplaner är en viktigt del i arbetet.

Axel Nordenstam, 5000kr
Deltagande vid IAPSS Summer School 2015
Projektets syfte är dels att bidra med ett svenskt perspektiv vid en europeisk sommarkurs och dels att bredda mina vyer. Att diskutera världspolitik med andra studenter från olika länder kommer inte bara öka min förståelse för andra, utan även vår tolerans för varandra. För oss, globala medborgare, finns flera mål; ytterligare förståelse för andra människor, kunskap om krishantering och ökad kontakt med studenter från olika länder.


Klass SMIP13A, Rosendalsgymnasiet, 35000kr
Fälstudie i Bangladesh- Internationell förståelse
Fältstudiens syfte är att ge oss förståelse för människors livssituation i Bangladesh. Den ger oss möjlighet att se den verklighet vi tidigare bara läst om i teorin. Vi hoppas att projekten som vi själva planerar och genomför ger oss fördjupad förståelse för folket i landet och att vi ska komma hem med nya insikter och perspektiv. Väl hemma vill vi dela med oss av våra insikter och erfarenheter till elever och allmänheten och också på så sätt bidra till att öka den internationella förståelsen.

Unga Romer , 50000kr
Resa till Makedonien
Internationell förståelse för att vi vill åka med romska ungdomar men även med etnisk svenskar, muslimska och judiska ungdomar.Vi ser ett stort behov att få större internationella förståelse när det kommer till romernas situation i Europa. Detta kan vi göra genom att så många av olika bakgrunder kan få uppleva och se hur romer lever och organiserar sig i Europa Makedonien. I Makedonien Stuka är det enda romska kommun i världen.Ungdomar som lever i Sverige ska skapa större förståelse för romer.

Klass SMIPL3B, Rosendalsgymnasiet, 35000kr
Fältstudie till Bangladesh
Under vår fältstudie kommer vi som klass att besöka västra och sydvästra delarna av Bangladesh för att undersöka, genomföra intervjuer och delta i vardagliga aktiviteter i lokalsamhällena. Fokus under vår fältstudie kommer vara anpassning till klimatförändringar och hela resan kommer ge oss alla, både som individer och som grupp, bättre förståelse om omvärlden. Vi kommer under tre veckor lever nära den bengaliska kulturen och det kommer det ge oss ökad förståelse kring kulturen och landet.

Sollentuna Tjejjour INDRA, 29000kr
Utbyte mellan Sollentuna Tjejjour Indra och Free Generation i Tanzania.
Free Generation vill starta en stödverksamhet för unga tjejer i Moshi i Tanzania och bjuder in Tjejjouren INDRA för att lära sig mer om chatt som stödverktyg samt för att utbyta erfarenheter. Syftet är även att lära sig mer om vardagslivet och kulturen i Tanzania respektive Sverige och för INDRA att inspireras av arbetet med ungt ledarskap. Erfarenhetsutbytet bidrar således till ökad internationell förståelse för de båda organisationerna och i ett längre led även för våra respektive målgrupper.

AIF Barrikaden, 48000kr
Drive för upplysning om Förintelsen
Bland unga muslimer i Malmö är förintelseförnekelsen relativt utbredd, vilket återspeglades i vår förening för några år sedan. Antisemitism är ett stort problem i Malmö och därför vill vi besöka Auschwitz-Birkenau med några av föreningens ungdomar. Syftet är att öka kunskapen om antisemitism och vad det medför. Målet är att ungdomarna ska sprida sina nya kunskaper genom att besöka grundskolor för att berätta om resan och vad de har lärt sig.

Cattis Laska och Miles Rutendo Tanhira, 14000kr
Deltagande i internationell konferens om fred- och nedrustning med fokus på internationell vapenhandel
I oktober arrangerar den sydkoreanska fredsorganisationen World Without War en konferens med tema internationell vapenhandel. Fredsaktivister från hela världen kommer mötas och lära från varandras arbete mot vapenindustrin. Vi är två fredsaktivister från Sverige som vill delta i konferensen för ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Vi har sen förut samarbete med aktivister som kommer närvara och vill bygga vidare på detta nätverk för internationellt fredsarbete

ABF, 25000kr
Vänner
Syftet är att jobba emot den rasism som bygger på att människor med olika bakgrunder inte träffas. Med grundtanken från flyktingguide/ språkvän så vill vi att människor kan göra detta I grupper utifrån olika intresse. Det skall vara ett växelvis lärande där alla bidrar med det hen kan.Ex matlagning, odling, tennis, fiske eller filosofi. Det skall vara helt brukarstyrt där varje deltagare är med och utformar vad den blandade gruppen skall ha för innehåll.

Tidskriften Libertas, S-studenters idépolitiska tidskrift, 20000kr
Reportageresa
Vi vill kunna skicka redaktionsmedlemmar på en reportageresa under hösten 2015. Vi har tidigare gjort tre resor där vi besökt OPC:s samarbetsorganisationen och sedan publicerat texter i nättidningen och i vår antologi som kommer ut två ggr per år och skickas till alla S-studenters medlemmar. Med resorna, där vi träffar kamrater i andra länder, och med texterna ökar vi den internationella förståelsen inom arbetarrörelsen. Vi arrangerar alltid minst ett seminarium om landet vi besökt.

Svenska ASSITEJ - Svenska föreningen för barn- och ungdomsteater, 40000kr
Who am I?
Projektet ska öka utbytet mellan Rwanda och Sverige på scenkonstområdet och mer specifikt det område som inkluderar unga människor. Genom skapa en gemensam föreställning med och av unga människor vill vi ge en ökad personlig kunskap, förståelse och erfarenhet av kulturella och sociala förhållanden. Projektet resulterar i en scenkonstföreställning som ska spelas i både Sverige och Rwanda.

Prolympia Virserum (NCIVAB), 40000kr
Freedom in the spirit of peace and equality II
Projektet "Freedom" utgår i från Barnkonventionens artiklar och är ett led i skolans freds- och antivåldsarbete vilket syftar till att främja internationell förståelse samt förebygga rasism och annan form av kränkande behandling. Man vill även sprida budskapet om fred, frihet & allas lika värde. Samarbetet med Salezjańskie Gimnazjum startade 2013 och har hittills resulterat i ett elevutbyte med svarsbesök där våra elever fått hälsa på varandra och hållit kontakt via brev och Skype bl.a.

Kärrtorps gymnasium, 30000kr
Från diktatur till demokrati - en studieresa till Berlin för att känna historiens vingslag
Europas 1900-talshistoria har till stor del kännetecknats av en kamp mellan demokrati och diktatur. Även om demokratin segrat upplever många att intoleransen i Europa ökar, vilket vi på Kärrtorps gymnasium fått erfara då vi vid upprepade tillfällen blivit utsatta för olika nazistiska attacker. Syftet med projektet är att anordna en studieresa för elever till Berlin, där målet är ett öka förståelsen för diktaturens mekanismer och betydelsen av en demokratisk utveckling.

Hana Awil, 10000kr
Deltagande vid World Health Assembly (WHA) i Genève
Strax innan WHA anordnas Pre-WHA, med fokus på global hälsa diplomati samt styrning. Deltagare från hela världen kommer att delta på workshops som syftar till att utbilda och ge framtida ledare inom hälsa en förbättrad kunskap och förståelse för globala hälsofrågor. Vidare syftar Pre-WHA att utveckla en handlingsplan för ungdomars delaktighet i WHA, med vissa hälsofrågor i fokus. Målet blir även att dela med mig av det jag lärt mig till läkarstudenter i hela Sverige, via bl.a. IFMSA-Sweden.

Gunnar Lassinantti, 10000kr
NGO-deltagande i FNs konferens om NPT 2015 i New York med spridningseffekter i Sverige
Deltagande som NGOare i årets NTP-konferens (FNs översynskonferens om ickespridningsföredraget) i New York, den viktigaste nedrustningskonferensen i världen. Planeras även med uppföljningsseminarium, tidningsartiklar och arbete bland ungdom. I år är 70 år efter Hiroshimabomben föll.

Toråsskolan , 24000kr
Utbyte med Svatoplukovaskolan i Tjeckien
Syftet med samarbetet med en skola i Tjeckien är att våra elever ska få träffa andra ungdomar och knyta kontakter i ett annat land. De kan lära sig mycket genom mötet, så som hur det är att vara ung i ett annat europeiskt land och under vilka levnadsvillkor andra ungdomar lever. Trots att vi lever i Europa kan skillnaden vara stor i förhållande till levnadsstandard och framför allt är det viktigt att eleverna får uppleva andra kulturer, då vi tror detta ger en ökad förståelse och tolerans.

Unga Örnar Fyrbodal, 47000kr
Min berättelse
Målet är att öka den Internationella förståelsen mellan barn från Vänersborg och de barnen som bor på Asylboendet på Restad Gård i Vänersborg. Syftet är att ge en ökad möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter på asylboendet under sommarlovet. Vi tror att verksamheten uppfyller alla 3 syftena med stipendiet.

Spånga Gymnasium, 65000kr
Resa till förintelsens platser i Polen
Huvudsyftet är att öka mina elevers kunskaper om hur folkmordet på Europas judiska befolkning organiserades under andra världskriget. Jag vill ge mina elever kunskap om hur förintelsen var möjlig ur ett samhällsperspektiv, men också ur ett individuellt perspektiv. Det andra syftet är att stärka eleverna som individer och ge dem verktyg att acceptera och tolerera olikhet och svaghet hos andra människor. Det tredje syftet är att ge mina elever förståelse för polsk och judisk kultur och tradition.

Lisbet Schulz Contreras, Lollo Jarnebrink, 30000kr
Dokumentärfilm om Peter Weiss roman Motståndets estetik och människorna i romanen
Filmen lyfter fram de unga motståndsmänniskorna i Röda kapellet i Tyskland under andra världskriget, hyllade av Peter Weiss i Motståndets estetik. Att minnas dem, är att stärka de unga människor som idag arbetar mot rasism, mot krig och för förståelse människor emellan filmen. Efterlevande medverkar + andra som berättar om Peter Weiss arbete med ro-manen. Det sökta stipendiet ska gå till att dokumentera två unika berättelser: Hans Coppi jr, Berlin, och Gunilla Palmstierna Weiss, mer nedan

Fredrik Hallman, Kärrtorps gymnasium, 35000kr
Studieresa till Auschwitz-Birkenau
Nazister utförde så sent som på Förintelsens minnesdag 2015 aktioner på Kärrtorps gymnasium. Med tanke på den nazistiska aktiviteten i Kärrtorp har vi på skolan bestämt oss för att bemöta rasism med kunskap om historien och om alla människors lika värde. Här på skolan har flera klasser fått se pjäsen Vårt förakt för svaghet och fått ta del av Emerich Roths historia. Mars 2015 åkte vi med 35 elever till Auschwitz. Nu vill vi fortsätta med detta arbeta även läsåret 2015/2016.

Hanna Rahimi, 7500kr
Praktikarbete som läkarstudent på sjukhus i Iran
Att delta i praktikutbyte på sjukhus i Iran och att leva bland lokalbefolkningen kommer att berika mitt liv med många erfarenheter. Jag kommer att få möjligheten till att få en bättre förståelse för olika kulturer, och insikt i hur olika förutsättningar och bakgrunder kan forma människors vardag. I form av skrift och bild i blogg vill jag dela med mig av den verkligheten som jag kommer att ta del av, och hoppas därmed kunna sprida ett bredare perspektiv och främja den internationella förståelse.

Getingeskolan, 60000kr
Studieresa till Auschwitz-Birkenau
Syftet med projektet är att samtliga elever i årskurs 9(nuvarande årskurs 8) på Getingeskolan ska få en djupare insikt i historiska skeenden samt hur främlingsfientlighet och rasism kan få konsekvenser som raserar såväl den enskilda människans liv som det demokratiska samhällets grundvalar. I projektet ingår att arbeta med detta i undervisningen och att åka på en studieresa till Krakow med ett besök på koncentrationslägrena Auschwitz och Birkenau. Målen finns där det står om utförande.

Långsjöskolan 8A, 10000kr
Resa till Krakow i förintelsens spår
Syfte: Vi vill koppla vår undervisning till det samhälle som omger oss. I åk 8 + 9 ägnas mycket tid i ämnena SO och sve till de drivkrafter som ledde fram till kolonialism, imperialism och nationalism, och som lade världen i ruiner under två världskrig och den humanitära katastrofen "förintelsen". Målet är att ge eleverna ett historiemedvetande för att kunna möta de främlingsfientliga vindar som återigen blåser över Europa. Att möta denna kunskap på plats anser vi bidrar antirasism.

Robin Vikström, 3500kr
Projektledare vid internationellt läger för 17-åringar i Kairo, Egypten
Mitt projekts syfte är att få stöd till logi och eventuella resekostnader till Kairo, Egypten, där jag ska delta som ledare för ca 25 stycken 17-åringar från hela världen. Lägret kommer pågå i 21 dagar (1-21 Aug) och kommer att ha huvudrubriken Conflict and Resolution. 17-åringarna kommer med hjälp av oss lägerledare själva planera sitt läger för att tillsammans uppnå målen om att öka internationell förståelse och motverka antirasism såväl där som på hemmaplan.

St.Pauli Stockholm Idrottssällskap, 25000kr
Fotboll för flyktingbarm
Vi har tidiagre genomfört liknande projekt (och har för avsikt att fortsätta med det som dock är för vuxna) där vi nu vill erbjuda flyktingbarn att komma och spela fotboll i ett lag. För 25.000 ingår då träningstid i gång i veckan samt administrativa avgifter till fotbollsförbundet samt försäkring. Material, tränare etc står vi själva för.

Jax Fritidsgård, Tjejverkstan, 10000kr
Tjejverkstans Sommarkollo med Frihet
Sommarkollo för flickor som är i behov utav vuxen stöd och uppmuntran att få komma in i det svenska samhället. Vi vill jobba med tunga frågor och upplysa flickorna om vad de har för rättigheter. Vi jobbar i ett område som till stor del består av människor från olika kulturer. Vi ser att det finns stort behov att genomföra detta för flickorna. Det är endast killarna i området som tar plats och syns.

Hovåsskolan, Klass 8 E, 40000kr
Polen 2015- Arbete mot antisemitism och rasism, och för alla människors lika värde.
Vi kommer att arbeta mot antisemitism och rasism och för alla människors lika värde. Syftet med arbetsområdet såväl som besöket i Auschwitz är att utifrån händelserna under Andra världskriget och förintelsen studera och diskutera människors sätt att behandla varandra, och hur lätt hänt det är att hemska saker kan hända när gränserna sakta flyttas framåt. Studera hur utvecklingen i Europa ser ut idag, 70 år efteråt. Högerkrafter som finns i flera Europeiska länder, EU parlamentet och i Sverige.

Rebecka Carlberg, 10000kr
Förståelse för den tanzaniska kulturen och det tanzaniska levnadssättet.
Jag vill i sommar åka med en organisation som heter Gap Medics till Tanzania. Jag kommer att åka till Iringa, en stad i Tanzania, och på ett sjukhus få följa läkare i deras vardag. Då man bor folk från hela världen och spenderar sina dagar på ett sjukhus på landsbygden, så vet jag att jag kommer att få en bra inblick i många olika kulturer, samt en förståelse för att det finns många olika sätt att leva sitt liv på.