PALMESTIPENDIET HOME HEADER

Palmestipendiet våren 2017

Olof Palmes minnesfonds styrelse beslutade den 8 maj att dela ut 993 000 kronor till 38 stipendiater.
Här presenterar vi höstens Palmestipendiater (2017A) 

Nästa stipendieperiod är våren 2018 med sista ansökningsdatum den 20 mars.
img-politics

”Politik är att vilja”

Olof Palme – Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbunds kongressfest,
Blå Hallen, 12 maj 1964

På dessa sidor kan du läsa om Palmestipendiet. Varför det finns, om du har ett projekt som kan få Palmestipendiet och hur du då praktiskt ska gå till väga. Det är även här som du registrerar din ansökan.